Forskningsnyheter

Vår havsmiljö i ett föränderligt klimat – ny kunskapsfilm

OceanografiKlimat

SMHIs senaste kunskapsfilm om Östersjön och Västerhavet visar hur klimatförändringen påverkar havet och förklarar vad detta innebär för både växt- och djurliv. De avancerade havsmodeller som SMHI utvecklar pekar på möjligheter: Om vi människor begränsar våra utsläpp av växthusgaser och näringsämnen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre koll på molnigheten ska ge mer kunskap om hur klimatet förändras

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Trots att molnen täcker en stor del av himlen och spelar en stor roll för klimatet, så vet vi förhållandevis lite om dem och hur de förändrats över tid. Ett nytt forskningsprojekt ska nu använda satellitdata för att bygga på kunskapen om moln, vilket kan leda till säkrare kunskap om hur klimatet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lärdomar från pandemin kan användas vid klimatomställning

MeteorologiKlimatSMHI Rossby CentreLuftmiljö

Trots att Coronapandemin fortfarande pågår har forskare börjat dra slutsatser från de studier som startade när samhällen stängde ner för att begränsa smittspridningen. De har bland annat analyserat förändringar i utsläpp och påverkan på klimat och luftmiljö.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Grunden till modern klimatmodellering i årets Nobelpris

KlimatSMHI Rossby Centre

Årets Nobelpristagare i fysik, Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann, var pionjärerna som lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Interaktivt verktyg ger vattenkraftsektorn beslutsunderlag om sediment

Hydrologi

Sedimentering i vattenkraftsdammar är ett av de största problemen för vattenkraftsproducenter runt om i Europa och globalt. Nu finns en första utgåva av en helt ny webbportal som ger kraftproducenter möjlighet att enkelt kombinera satellitdata med modelldata och observationer för att utvärdera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Hydrologi

Berit Arheimer tillträder 1 december 2021 som SMHIs professor i hydrologi. "Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskning med blick mot framtiden

MeteorologiLuftmiljö

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar, trots det uppskattar forskare att över 7 000 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Under många år har SMHI forskat om luftföroreningar och bidragit med kunskap värdefull för både människor och miljö. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-utvecklad global klimattjänst lanseras på COP26

HydrologiKlimat

SMHI och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) lanserar i samband med COP26 en ny klimattjänst för att bistå låg- och medelinkomstländer med global klimatinformation. Tjänsten har utvecklats av SMHIs hydrologiska forskningsenhet på uppdrag av FN:s Gröna klimatfond.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny populärvetenskaplig skrift om klimatet

KlimatSMHI Rossby Centre

Vetenskapen säger om klimatet är en ny skrift från Kungliga Vetenskapsakademien i samarbete med Stiftelsen Natur & kultur. SMHI har bidragit i arbetet med skriften som vill nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör alla.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SMHI Luftwebb på smhi.se

MeteorologiLuftmiljö

SMHI har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en samlingssida för luftkvalitetsrelaterade tjänster, SMHI Luftwebb. Sidan ska göra det enklare att hitta tjänster som rör luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden