Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Lång köldperiod i Norrbotten går mot sitt slut?

Bottenviken helt isbelagd

De senaste veckornas kyla har gjort att isen till havs vuxit till sig. Under onsdagen den 30 januari blev Bottenviken helt igenfrusen. Detta är helt normalt och endast i mycket sällsynta fall sker det att hela Bottenviken inte blir istäckt.

Nytt amerikanskt regnrekord

De senaste dagarna har det mest talats om rekordkyla i USA. Men samtidigt har det kommit en bekräftelse av ett nytt amerikanskt rekord för största nederbördsmängd under 24 timmar. Det var i april förra året som en station på Hawaii rapporterade hela 1 262 mm (49,69 inches).

Uppvärmning av stratosfären kan ligga bakom kall period över Sverige

Kylan har kopplat sitt grepp om Sverige och de närmsta dagarna är det kalluften som dominerar i hela landet. En möjlig bakomliggande förklaring kan fås genom att lyfta blicken mot höga höjder i atmosfären, upp till stratosfären där en kraftig och plötslig uppvärmning ägde rum i början av januari och slutet av förra året.

Halvtid för den kalendariska vintern

"Det bygger i bergen"

För en tid sedan fick vi en intressant bild från Härjedalen som visade en övre luftspegling som bildats i samband med mycket kallt väder.

Nya årsrekord för 2018

I takt med att alltfler stationer nu färdiggranskas för 2018 kan vi presentera en mer fullödig förteckning över vilka stationer som noterade nya årsrekord eller tangerade dessa.

Stormen Alfrida - En första sammanfattning

Väderåret 2019 fick en rivstart med årets första storm redan på nyårsdagen.

Nyåret 1978/79 - Ett iskallt jubileum

För 40 år sedan hade vi en på många håll rekordkall nyårsnatt i framför allt den mellersta delen av Sverige. Samtidigt rådde en mycket svår snöstorm i Sydsverige.

Gubbvecka med vinterkänsla

Perioden den 14 till den 23 december utgörs numera av idel manliga namn i almanackan, därav benämningen "Gubbveckan". Till skillnad från i fjol är hela vecka 51 i år av enbart manliga namnsdagsbarn. De senaste fem åren (2013-2017) som jag bloggat om denna "Gubbvecka" har mildluften dominerat väderläget stort och följts av en grön jul i söder. Detta illustreras väl av var det varit en vit jul de senaste åren. Det som avgör i vår officiella statistik är läget på juldagens morgon.