Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Trippel skyfallsintensitet på Nordkoster i söndags

Vid middagstid söndag den 3 juli 2022 registrerade vår automatiska nederbördsmätare på Nordkoster i Bohuslän 3,4 millimeter regn på en minut. Eftersom vi definierar skyfallsintensitet som minst 1 mm/minut så var det alltså här frågan om tredubbel skyfallsintensitet om man så vill.

Nya junirekord under måndagen

Under måndagen den 27:e juni noterades tre nya junirekord. Måndagens högsta temperatur på 33,0° stod Härsnäs i Östergötland för. Följande stationer hade sin högsta observerade junitemperatur:

Det svenska värmerekordet fyller 75 år

Den 29 juni 1947 rapporterades 38,0° från Målilla i östra Småland. Det är det ännu gällande svenska värmerekordet. Man kan fråga sig varför det inte har slagits. Både i Sverige och globalt har ju klimatet blivit varmare på dessa 75 år.

Midsommarhelgen avslutades med två nya junirekord

När vi nu summerar årets midsommarhelg kan vi konstatera att den blev ovanligt varm och solig, framför allt i landets södra och mellersta delar. För två stationer med lång mätserie var det så varmt att de gamla junirekorden fick stryka på foten. 

Lista: Tidigare midsommarrekord

Årets midsommarhelg ser ut att bjuda på mycket varmt väder i främst landets södra delar. Temperaturer på drygt 25 grader väntas upp till södra Norrland under midsommarafton. Värmen väntas senare under helgen sprida sig även upp över norra Norrland. Framåt söndag är det inte uteslutet att temperaturen kan nå upp till 30 grader även i nordöstra delen av norra Norrland.

Variationer i datum för solstånden

Det är allom bekant att vi varje år har sommarsolstånd och vintersolstånd. Nästan lika känt är det att sommarsolståndet i Sverige inträffar den 21 juni och vintersolståndet den 21-22 december. Men de är inte hela sanningen.

Ett junirekord, ett absolutrekord och ett indiskt junirekord

Under lördagen den 18:e juni föll det lokalt ovanligt stora mängder regn i delar av Västerbottens län. Allra mest fick Lycksele i södra Lappland med 63,1 mm. På andra plats kom Vindeln-Sunnansjönäs i Västerbotten med 60,3 mm följt av 52,6 mm i Gunnarn i Lappland. 

Många, långa mätserier

På SMHI finns mycket data från mätningar som gjorts över lång tid. Vattenföring och vattenstånd har mätts under hundratals år. Den längsta serien över vattenföring och vattenstånd är från utloppet av Vänern och börjar redan 1807. Tidigaste data från en mätplats som är aktiv än idag, är från Mälaren där det finns mätningar av vattenstånd från 1774.

Dubbel skyfallsintensitet, mer än 2 mm i minuten

Den 23 maj i år började SMHI från sina egna automatstationer samla in och lagra minutvärden av nederbörd. Sedan dess har några stationer som mest rapporterat 2 mm/minut, vilket är dubbel skyfallsintensitet. I Sverige brukar vi definiera skyfall som minst 1 mm/minut eller 50 mm/timme.

Sannolikt aktiv eller mycket aktiv orkansäsong på Atlanten

I onsdags, den 1 juni, drog den officiella starten av orkansäsongen 2022 igång på Atlanten. Under de senaste sju åren, 2015-2021, har orkansäsongen inletts före det officiella startdatumet. Så har dock inte varit fallet i år och därmed bröts den sju år långa, därtill rekordlånga, sviten av tropiska stormar som bildats före den 1 juni. Inför varje orkansäsong görs bedömningar av hur den annalkande säsongen kommer att utvecklas.