Fortsatt mycket stora regnmängder

Ovädret Hans fortsätter ge upphov till stora mängder regn. Senaste dygnet har det lokalt fallit mer än 70 mm i västra Götaland och lokalt har det där varit fråga om den högsta kända dygnsnederbördsmängden. Allra mest har preliminärt Ullared i Halland fått med 83,6 mm. 

  • Linhult (Västergötland): 64,8 mm den 8 augusti. Högsta kända dygnsmängd oavsett tid på året sedan åtminstone 1945. Tidigare högsta kända värde 60,2 mm från den 15 juli 1946. Stationen upprättades dock 1911 så högre dygnsvärden kan finnas för åren 1911-1944 vilka ännu inte digitaliserats.
  • Knäred (Halland): 57,0 mm under måndagen den 7 augusti. Största kända dygnsmängden för augusti sedan åtminstone 1945. Med reservation för att augusti 1971 och 1984-1985 saknas är tidigare högsta kända värde 55,9 mm från den 15 augusti 1999. Stationen upprättades 1894 så högre värde kan finnas för åren 1894-1944 som ännu inte digitaliserats.
Dygnsnederbördsmängd i millimeter den 8 augusti 2023. Källa: SMHI.
Dygnsnederbördsmängd i millimeter den 8 augusti 2023. Källa: SMHI. Förstora Bild

I media rapporterades under gårdagen om översvämningar i höjd med Kålleredsmotet. SMHIs station i Kållered fick under gårdagen 76,1 mm vilket är den största dygnsmängd som observerats där oavsett tid på året. Stationens tidigare toppnotering på 58,2 mm uppmättes i samband med sommarovädret den 4 augusti 2008. Stationen upprättades så sent som 1994 och stationens mätserie är för kort för att vi ska kunna göra rekordstatistik. 

Rekordregnig sommar och dygn i Delsbo/Bjuråker

För den kopplade mätserien Delsbo/Bjuråker (startår 1878) i Hälsingland kan vi redan nu konstatera att årets sommar har varit rekordregnig. Fram till morgonen den 9 augusti har det fallit 338,6 mm. Därmed överträffas rekordet på 325,9 mm från den extremt kyliga och regniga sommaren 1993 med översvämningar i Norrland.

Utöver detta noterades i skymundan ett nytt dygnsnederbördsrekord för juni i år i Delsbo. Den 30 juni föll det 68,7 mm där vilket slog det exakt 42 år gamla junirekordet på 66,8 mm från 1981. Dagen därpå, den 1 juli, föll hela 84,2 mm i Delsbo vilket är den största dygnsmängd oavsett tid på året. Den tidigare rekordnoteringen var 73,3 mm från det famösa Gävleregnet den 17 augusti 2021.

Beroende på hur återstoden av augusti fortlöper kan fler stationer komma att notera en rekordregnig sommar. Bland de få stationer som har en realistisk sannolikhet hör Falköping-Valtorp i Västergötland, Västerås i Västmanland och Kölsillre i Medelpad. Den sistnämnda stationen, Kölsillre, uppmätte den 30 juni hela 101,8 mm. I skymundan har detta nu visat sig vara nytt dygnsnederbördsrekord för stationen som upprättades så sent som 1970. Det tidigare dygnsrekordet på 52,0 mm var från så sent som juli 2020.

Regntunga skyar vid Stora Sundby slott utanför Eskilstuna den 3 augusti.
Kortvarigt uppehållsväder vid Stora Sundby slott utanför Eskilstuna torsdagen strax efter klockan 13 den 3 augusti. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Tropiskt dygn endast vid två stationer under tisdagen

Sverker skrev under gårdagen om att nio stationer i östra Norrland registrerade en tropisk natt. Under tisdagen rörde sig efterhand svalare luft norrut och puttade undan den varma luften. På de allra flesta håll sjönk därför dygnets lägsta temperatur under 20,0°. De enda två stationer som fick ett tropiskt dygn i slutändan var Boden och Luleå-Kallax, båda i Norrbotten. Det är ovanligt att tropiska dygn inträffar i Norrland så här sent på året. I den mån så sker inträffar det i stort sett endast vid kuststationer. 

För att ett dygn skall räknas som tropiskt får temperaturen inte någon gång gå under 20,0° mellan klockan 20 till klockan 20 påföljande dygn. Kravet på att ett dygn skall vara tropiskt är således hårdare än att bara natten är tropisk. 

//Misha