WMO lanserar globala normalvärden 1991-2020

En efterlängtad produkt har nu lanserats av den världsmeteorologiska organisationen (WMO). Normalvärden för perioden 1991-2020 publiceras för drygt 5000 stationer i 141 medlemsländer. SMHI har förstås bidragit med normalvärden för våra svenska stationer.

Förvaltningen och kontrollen av databasen ligger till stor del hos den amerikanska vädertjänsten (NCEI, NOAA) 
WMO - Normalvärden 1991-2020

Man kan dels ladda ner normalvärden stationsvis, eller vilket jag tror är mer användbart, normalvärden för samtliga stationer för en viss parameter. Filtrering och sortering får man sedan göra efter eget behag.
WMO - Parametervisa normalvärden 1991-2020

Normalvärdena presenteras även i form av kartor. Låt vara att de kanske är lite schematiska och översiktliga.
WMO - Kartor över normalvärden 1991-2020

WMO har totalt 193 medlemsländer och medlemsterritorier. Så förhoppningsvis kompletteras normalvärdena efterhand med data från de resterande drygt 50 medlemmarna som saknas i databasen.

Varför är normalvärden viktigt?

Att jämföra till exempel temperaturen från en normalperiod till en annan är ett sätt att studera klimatförändringar. Speciellt om man jämför utvecklingen över ett antal olika normalperioder.

Ett normalvärde kan också tjäna som en första gissning av det förväntade vädret om man inte har tillgång till regelrätta prognoser. Om man exempelvis ska åka till andra sidan jordklotet om ett halvår, så ger platsens normala medeltemperatur och normala nederbörd en viss fingervisning om vilket väder som kan väntas.

Slutligen förtjänar det att nämnas att det är intressant att studera jordens klimat för sin egen skull, utan att det nödvändigtvis måste kopplas ihop med andra syften.

Så när jag botaniserat lite mer bland de nya normalvärdena är det möjligt att jag återkommer med fler blogginlägg i ämnet.

Sverker Hellström