Lokalt ovanligt blött augustidygn under söndagen

Det gångna dygnet har på många håll runtom i södra Sverige bjudit på stora mängder regn i samband med ett för årstiden djupt lågtryck. Allra mest fick preliminärt Baramossa i södra Halland där det kom 74,8 mm. För tre stationer i Skåne var det fråga om ovanligt stora dygnsmängder för att vara i för augusti. Det är möjligt att det för två av dessa rör sig om rekord men det får vi återkomma om i samband med månadskrönikan för augusti då vi kollat upp dygnsvärdena för de tidiga åren som ännu inte digitaliserats.

  • Landskrona (Skåne): 66,0 mm. Största kända dygnsmängd oavsett tid på året. Tidigare största 65,0 mm från september 1994. Stationen upprättades 1931 men digitaliserade data finns först från 1945 och framåt varför det i nuläget inte går att säga huruvida det är rekord för augusti eller för året i Landskrona.
  • Vomb (Skåne): 66,5 mm. Största kända augustivärde 59,9 mm från 1994. Stationen upprättades 1941 men då digitaliserade data finns först från 1945 och framåt går det i nuläget inte att säga huruvida det är rekord för augusti.
  • Lund (Skåne): 60,2 mm. Största kända augustivärde 49,0 mm från 2006. Stationen upprättades 1753 och digitaliserade data finns från 1863 och framåt. Därmed kan vi endast konstatera att söndagen var det blötaste augustidygnet i Lund på minst 160 år. 
Kartan visar dygnsnederbördsmängden i millimeter för den 6 augusti 2023.
Kartan visar dygnsnederbördsmängden i millimeter för den 6 augusti 2023. Källa: SMHI. Förstora Bild

Andra stationer

Vid SMHIs mätstation i Norrköping i Östergötland noterades 46,3 mm och det är den näst största dygnsmängd som observerats där i augusti. Den 17 augusti 1945 uppmättes det gällande dygnsrekordet för augusti på 64,7 mm vid den dåvarande stationen Norrköping-Sörby. 

För den kopplade mätserien Västervik/Gladhammar i östra Småland får man precis som i Norrköping gå tillbaka till augusti 1945 för att finna en större dygnsmängd i augusti. Den 18 augusti 1945 föll 86,7 mm i Västervik. Än mer fick man där den 30 augusti 1934 då augusti månads dygnsrekord på 92,4 mm noterades. Bronspengen är av mycket gammalt slag. Den sista augusti 1897 uppmättes 63,7 mm. Söndagens värde på 56,3 mm vid stationens nuvarande placering i Gladhammar räcker således inte till för en pallplats.

I Hudiksvall i Hälsingland uppmättes 68,9 mm under söndagen där i princip allt föll under natten till måndag. Där föll det emellertid mer, 101,8 mm, så sent som augusti 2021 då Gävle med omnejd drabbades av en veritabel syndaflod med som mest 161,6 mm och omfattande översvämningar. Även i augusti 2001 föll en större dygnsmängd i Hudiksvall på 69,7 mm. 

Helsingborg i Skåne fick under söndagen 52,1 mm. Där räcker det med att gå tillbaka till ovädersdygnet den 4 augusti 2008 då det kom 68,7 mm där. Även 1999 fick man mer i augusti då det föll 52,7 mm.

För övriga stationer som förekommer i topplistorna över största dygnsmängd är mätserierna i allmänhet för korta för att en meningsfull statistik skall kunna presenteras. Exempelvis upprättades stationen Östra Husby i Östergötland så sent som 2005 medan Sjöbo i Skåne kom igång först 2007.

//Misha