Kraftiga fallvindar över Norrlands inland

Tisdagen den 8 augusti var dramatisk på många sätt i norra Sverige. Mycket varm och fuktig luft strömmade tillfälligt in österifrån. När den sedan trängdes undan av en kallfront bildades åskväder. Med åskan följde kraftiga fallvindar och omfattande trädfällning i södra Lappland och Västerbotten.

Bilden visar en karta med en analys av väderläget klockan 14 den 8 augusti 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 8 augusti 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Det började med att mycket varm och fuktig luft strömmade in norr om det intensiva lågtrycket Hans. Det gav en tropisk natt på flera platser i Norrlands kustland, vilket jag skrev om i mitt förra blogginlägg.

Säsongens första tropiska natt i kölvattnet på Hans

Under dagen hann temperaturen i främst Tornedalen stiga till för en augustimånad mycket höga värden, något Misha har bloggat om. Haparanda nådde 31,1° och efter det att Mishas inlägg publicerats har vi fått in en temperatur på 31,1° från Övertorneå också. Detta är tillsammans med ett lika högt värde i Östmark-Åsarna, Värmland den 15 juni än så länge den här sommarens högsta temperatur i landet.

Rekordvarm augustidag i Haparanda och Överkalix-Svartbyn

Den här varmluften följdes av en kallfront som snabbt rörde sig norrut. När varmluft snabbt trängs undan brukar åska följa som ett brev på posten. Åskväder brukar i sin tur ibland följas av fallvindar som kan nå stormstyrka.

Det var precis vad som hände den här gången. Värst verkar det enligt tidningsuppgifter ha varit i ett stort område kring Sorsele, Malå och Norsjö. En bedömning är att cirka en miljon kubikmeter skog kan ha fällts och den siffran kan kanske komma att uppdateras.

Tromb eller fallvindar?

När vi får in det här slaget av rapporter ställs vi ofta inför frågan vilket slag av meteorologiskt fenomen det handlar om.

En kraftig vind som dyker upp från ingenstans och kanske knäcker träd och sliter loss hustak kallas av gemene man oftast för en tromb. Det kan det också ha varit men vi meteorologer fordrar då en virvelvind från basen av ett bymoln ner till marken (eller vattenytan).

Men ibland är det i stället nästan vertikala vindar som störtar ner mot marken med ingen eller bara svag rotation. Den här typen av fallvindar liksom tromber uppträder båda i samband med bymoln med skyfall och åska.

fallvindar

Lär dig mer om tromber

I Sverige når de här båda fenomenen ofta samma styrka och skadeverkningar så det kan upplevas som meteorologisk nördighet när vi envisas med att skilja på det ena och det andra.

I det nu aktuella fallet tyder bilder och videoklipp rätt tydligt på att det var fallvindar med enhetlig riktning. Träden verkar ha fallit i stort sett åt samma håll vilket är ett bra indicium på fallvindar.

Automatstationen i Arvidsjaur fångade vindarna

Vi har även hjälp av registreringar från vår automatstation i Arvidsjaur. Klockan 17 den 8 augusti rapporterade stationen en byvind på 27,0 m/s, det vill säga stormbyar.

Mer precist betyder det att vinden under något 2-sekundersintervall var uppe i 27,0 m/s. Den högsta medelvinden under 10 minuter var samtidigt 16,2 m/s. Det är en viss skillnad och ger inte en beskrivning av förloppet i detalj.

Sedan några år får vi även in data med en tidsupplösning på minutnivå. Med hjälp av dessa ser vi att medelvinden över en minut var uppe i 19-20 m/s under två på varandra följande minuter klockan 16.22-16.24. Under tio minuter låg 1-minutsmedelvinden mellan 13 och 20 m/s.

Detta tyder på ett mer utdraget förlopp än man skulle vänta sig av en snabbt passerande tromb. Minutvärden av vindriktningen visar dessutom att den under hela förloppet låg i sektorn mellan nord och nordost.

Bilden visar automatstationen i Arvidsjaur.
Automatstationen i Arvidsjaur en vacker höstdag den 12 september 2014. Foto SMHI Förstora Bild

Med hjälp av vårt radararkiv kan man välja den 8 augusti och följa det band med åskskurar som gav de kraftiga fallvindarna i Arvidsjaur och kommunerna söder därom. Det syns även ett nordligare band som var orsak till liknande oväder som drog in över bland annat Gällivare.

tjänsten Radararkiv

Inget unikt fall för norra Norrlands del

Jag kommer osökt att tänka på två liknande fall i norra Sverige. Den 4 juni 2011 orsakade kraftiga fallvindar stora skador på många håll i norra Ångermanland, Västerbotten och södra Lappland.

Ett annat och kanske ännu märkligare fall var ett område med åska och fallvindar som den 11 augusti 1985 rörde sig från mellersta Finland in över Sverige och upp till Överkalixtrakten. Mer om detta oväder i Norrbottens landskapsklimat.

Norrbottens klimat

Sverker Hellström