Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Tangerat köldrekord för november i Kvikkjokk-Årrenjarka

Det fortsatte att vara mycket kallt längst i norr även den gångna natten. Allra kallast var det i Nattavaara i Lappland med -36,9°. Detta var inte långt från de -37,4° som uppmättes under söndagen i Nikkaluokta. Nikkaluoktas värde var även den lägsta temperaturen i Sverige på exakt på dagen 41 år sedan då Laxbäcken hade -39,6° den 28 november 1980. 

Det varmtempererade klimatet har förskjutits norrut

Enligt de nya normaltemperaturerna för perioden 1991-2020 har klimatzonerna i Sverige förskjutits norrut. Det gäller för det varmtempererade klimatet som har brett ut sig norrut på det kalltempererade klimatets bekostnad.

Sista versen för sommaren 2021

Att döma av de senaste prognoserna blev torsdagen den 11 november mycket sannolikt årets sista dag med meteorologisk sommar vid någon av SMHIs stationer. Detta vet vi först på kvällen tisdagen den 16 november då fem dygn förflutit.

Första natten med under -40° i Sibirien

I östra Sibirien blev det natten till den 9 november ny lägstanotering för vintersäsongen 2021/2022 med under -40° vid ett par stationer. Samtidigt har det fallit stora mängder snö på flera håll i norra Kina.

Rekordsen höst i Göteborg, Malmö, Helsingborg och Halmstad

Sommaren 2021 har längs syd- och västkusten hängt med in i november. Nu pekar prognoserna på att sommaren av allt att döma kommer att få ta en lång semester. 

Rekordlågtrycket den 1 november 1921

För en tid sedan skrev jag om det svåra ovädret den 23 oktober 1921. Bara lite drygt en vecka senare var det dags för nästa oväder. Det vill säga i dagarna precis hundra år sedan. Det efterlämnade rekord både vad gäller lufttryck och snödjupsökningar som fortfarande står sig.

Lokalt mycket stora oktobersnödjup längst i norr

Årets snösäsong har fått en flygande start i norra Norrland. I delar av Norrbotten och Lappland ligger snön mer än 30 cm djup. Även om detta är långt ifrån det svenska snödjupsrekordet för oktober är det lokalt fråga om osedvanligt stora oktobersnödjup. Här listas de stationer där vi funnit ovanligt stora snödjup. Observera att snödjupsmätningar förr i världen i allmänhet utfördes mer sporadiskt under månaderna varför större snödjup kan ha förekommit. Ifall inget annat anges är snödjupen uppmätta på morgonen den 28 oktober.

Flera nya oktoberrekord i norra Norrland

Oktober har bjudit på ostadigt väder, framför allt i norra Norrland där ytterligare oktoberrekord nu har slagits. Detta gäller huvudsakligen i form av månadsrekord men lokalt även i termer av absolutrekord oavsett månad. För några stationer ligger man nära månadsrekorden för oktober. Då mer nederbörd är att vänta kan fler rekord komma att slås innan oktober går över i november. Samtliga värden i inlägget gäller om inget annat anges fram till på morgonen den 28 oktober. Dessa är dessutom preliminära.

Från vaggan till graven – en berättelse om en sjös liv

Sett ur människans ögon är sjöar trogna källor till vatten. I ett geologiskt perspektiv däremot, när 100 år är ett ögonblick, har sjöarna en livstid med början och slut. 

Det svåra ovädret den 23 oktober 1921

För hundra år sedan, i mitten av oktober 1921, svängde vädret snabbt mellan ytterligheterna. Brittsommarlik värme följdes inom mindre än en vecka av stora mängder snö i kombination med mycket kraftig vind. Temperaturen sjönk snabbt och den delvis blöta snön frös till. Det orsakade kaos i den infrastruktur som byggts upp i det tidiga 1920-talets Sverige.