Stort blogginlägg med smak av jul

Dagens blogginlägg går helt i julens anda. När vi nu snart sätter oss ner vid julbordet gör vi det i visshet om att dagarna återigen blir ljusare. I Kunskapsbankens artikel Julväder kan den vetgirige läsa om forna tiders jular. Som bekant ryms inte all information man skulle vilja ha med i en sådan artikel. Av denna anledning har jag försökt titta lite djupare på rekord av olika slag som inträffat under själva julhelgen. Rekord i så måtto att dessa utgår från digitaliserade data och inte tar hänsyn till om större värden ännu inte finns digitalt. Digitaliserade data sträcker sig i allmänhet från 1945 och framåt.

För de stationer som ännu är aktiva och där det är fråga om rekord för hela mätserien är dessa inte bara fetmarkerade utan även kursiverade. Lite mer än 50 stationer omnämns i denna text.

Några värmerekord under julhelgen

Enklast är kanske att börja med stationer som har en temperaturserie. Fyra värmerekord har jag lyckats finna för stationer med längre mätserier. Något fler köldrekord finns men dessa är överlag från anno dazumal dvs av gammalt datum.

När jultomten kom med blidaväder till Lapplandsfjällen

Mitt under brinnande världskrig, året var 1942, kom tomten med blidaföre till Katterjåkk/Riksgränsen (startår 1904) i nordvästligaste Lappland. På självaste julafton kom temperaturen där upp i 8,5° vilket ännu är gällande decemberrekord och rekord för hela mätserien.

Blidaföre var det även i Nikkaluokta julafton 1962. Då steg temperaturen där till 6,4° vilket var högsta temperaturen där under december 1962. Värdet i sig är inget rekord men kom i kölvattnet av att man fyra dagar tidigare haft rekordlåga -45,0° där. Kuriöst nog upprepades detta även året därpå med som högst 4,5° på julafton och juldagen. Förhistorien var dock inte lika extrem som året innan, "bara" -36,5° fyra dagar tidigare. 

Julhelgen 2011 bjöd på decemberrekord i ostligaste Svealand

Julhelgen 2011, liksom hela månaden, var mycket mild. Ute på Svenska Högarna (startår 1879) i Uppland kom temperaturen mitt under natten till annandag jul upp i 10,2° vilket är deras högsta uppmätta temperatur i december. Decemberrekord blev det även ute på Landsort (startår 1848) i Sörmland samma dag. Där skrevs rekordsiffrorna till 10,7°. Även om mätningarna vid både Svenska Högarna och Landsort inleddes under 1800-talet dröjde det ända fram till 1924 innan man började använda maximitermometer där.

Tvåsiffrigt i Sundsvall på julafton 2006

Under den exceptionellt milda decembermånaden 2006 kom temperaturen på julafton upp i hela 10,5° vid Sundsvalls flygplats (startår 1943). Värdet är decemberrekord för hela mätserien men även för Medelpad.

Några köldrekord under julhelgen

I KB-artikeln "Julväder" nämns den sällsynt bistra julen 1876 med köldrekord för december i Stockholm. Tilläggas kan att även Örebro (startår 1858) i Närke noterade decemberrekord med som lägst -28,0° på julafton. I Västmanland noterades köldrekord för december med som lägst -28,5° vid den nu nedlagda stationen i Nora. På juldagen hade man -27,0° medan det "bara" var -22,0° som lägst där på annandagen.

-20° i Lund annandag jul 1892

I Skåne är man inte van vid temperaturer på -20° eller lägre. I Lund där mätningar med maximi- och minimitermometer pågått sedan 1881 är den allra lägsta decembertemperaturen från annandag jul 1892 då det var -20,0° där. Nästan lika kallt, -19,5°, var det på juldagen medan julaftonen 1892 bjöd på -16,0°. Värt att nämna är att Lunds tredje lägsta decembertemperatur är från nyårsafton 2001 då det var -19,4° där.

Julhelgen 1923 bjöd på rekordkyla i Borås

1923 är ett år som är ökänt för sin kyla i juni men även julen var kall. I Borås (startår 1884) i Västergötland var julhelgen för exakt 100 år sedan extremt kall. På annandag jul kröp temperaturen där ner till -26,5° vilket är den lägsta decembertemperatur som uppmätts där sedan mätstarten. 

Extremt kallt i Ulricehamn julhelgen 1996

Närliggande Ulricehamn (startår 1892) noterade under den bistra julhelgen 1996 decemberrekord med som lägst -23,2° på annandagen. Ytterligare ett tillfälle finns med temperaturer på -20° eller lägre under julhelgen, nämligen annandag jul 1976 då det var -21,1° där.

Rekordkall julafton på Gotland 2001

På Gotland hittar vi en extremt kall julafton från modern tid. År 2001 uppmättes -22,2° vid Visby flygplats (startår 1860) vilket är deras decemberrekord. Det var ännu kallare i de inre delarna av Gotland. Vid den nu nedlagda stationen Roma var det -24,0° vilket är den allra lägsta temperatur som uppmätts i december på Gotland. Efter den mycket kalla julaftonsnatten steg temperaturen raskt. Till sena kvällen när julklappsutdelningen klarats av och bara mössen var vakna hade temperaturen nått nollan i Visby.

Det var inte bara rejält kallt på Gotland julaftonen 2001. Även i sydöstra Svealand noterades mycket låga temperaturer. Södertälje i Södermanland hade -25,0° vilket är deras lägsta där under perioden 1945 och framåt. Temperaturmätningarna i Södertälje inleddes dock redan 1909 varför lägre värden kan ha förekommit.

Rekordkall julhelg i Karesuando 1915

Till sist finns ett köldrekord från den extremt kalla december 1915. Det uppmättes i Karesuando (startår 1879) i Lappland på annandag jul då temperaturen där sjönk till -42,0°. Dan före dopparedan noterades dessutom exceptionellt låga temperaturer i Götaland på ner mot -35° medan det i Svealand lokalt var under -40°.

Lägsta temperaturer i december

Nederbördsrekord

Föga förvånande finns det tillfällen då det fallit stora mängder nederbörd under julhelgen. Några dygnsnederbördsrekord för december finns och även ett landskapsrekord.

Dygnsnederbördsrekord i modern tappning

Låt oss börja med de dygnsnederbördsrekord för december som uppmätts i modern tid. Kuriöst nog har de flesta dygnsnederbördsrekorden uppmätts under 2000-talets jular. Framför allt är det julhelgerna 2009 och 2017 som utmärker sig.

Annandag jul 2017 gav lokalt rekordstora dygnsmängder i Dalarna

Julhelgen 2017 var inte bara mild utan även nederbördsrik. Under annandag jul föll stora mängder nederbörd i norra Dalarna och södra Norrland. Storbron i Dalarna erhöll då 54,3 mm vilket är den största kända dygnsmängden för Dalarnas del i december utifrån digitaliserade data. I Mångsbodarna lite längre söderut fick man 32,0 mm samma dag. Där, liksom i Storbron, finns data i digital form från 1945 och framåt. I Mora där nederbördsmätningar finns i digital form från 1949 och framåt föll 19,8 mm. Detta är under normala förhållanden en mycket blygsam nederbördsmängd men det är faktiskt den största som observerats i Mora under december månad.

Annandag jul 2015 var rekordblöt i Falsterbo

Dygnsnederbördsrekord blev det även två år tidigare vid en av våra sydligaste mätstationer. På annandag jul den milda julen 2015 föll 24,4 mm nederbörd i Falsterbo i Skåne. Detta är decemberrekord för stationen som upprättades 1880.

Lokala dygnsrekord i främst Västergötland juldagen 2009

Många är det nog som minns den kalla vintern 2009/2010. Dagarna före jul var det ännu barmark i Vänersborg i Västergötland men lagom till jul föll vit manna från himlen och täckte hela landet. Under juldagen 2009 vräkte nederbörden ner över främst Västergötland och sydvästligaste Värmland. Vänersborg fick då 38,3 mm vilket är den största dygnsmängd där i december sedan mätningarna inleddes 1859. Nästan lika mycket, 37,0 mm, fick Säffle (startår 1951) i Värmland. Decemberrekord blev det även i Djursätra (startår 1954) i Västergötland med 30,3 mm. Marginellt mer, 30,7 mm, uppmätte Skövde inte långt därifrån. Även i Östergötland föll lokalt stora mängder under juldagen. För den korta mätserien i Börrum noterades 35,3 mm.

Påföljande julhelg, 2010, som var kall och snörik i hela landet noterade Ulvsjön (startår 1969) i Medelpad på annandag jul en rekordstor dygnsmängd på 34,6 mm.

Två dygnsrekord på julafton 2005 i Norrbotten

Vintertid är det i de inre delarna av Norrland sällan fråga om några riktigt stora mängder nederbörd. Under julafton 2005 uppmätte Jarhois (startår 1969) nära finska gränsen 14,2 mm medan Pajala ståtade med 20,0 mm. Digitala data för Pajala finns från 1951 och framåt.

Få dygnsnederbördsrekord från fornstora dar

Går vi längre bakåt i tiden är det svårare att finna några julhelger med lika stor rekordpåverkan som 2009 och 2017. Endast några enstaka nederbördsrekord står att finna.

  • Baramossa (Halland, startår 1973): 36,5 mm julafton 1980.
  • Tånga (Skåne, startår 1973): 28,8 mm julafton 1977.
  • Landsort (Södermanland, startår 1879): 26,5 mm julafton 1981.

Utifrån Tångas värde kan vi konstatera att julafton 1977 inte bara var extremt mild med svenskt decemberrekord på 13,7° i Simrishamn i Skåne utan även mycket regnig.

Mäktigt högtryck i Sydsverige den 23-24 december 1962

Under inledningen av julhelgen 1962 uppmättes extremt höga lufttryck i södra Götaland. Falsterbo i Skåne hade den 23:e ett maximalt lufttryck på 1051,8 hPa. Värdet är Falsterbos absoluta högsta lufttryck oavsett tid på året för perioden 1941-2022. Växjö (start 1939)  i Småland hade samma dag 1052,0 hPa. Även detta rekord oavsett tid på året för perioden 1939-2022. Samma sak gäller för Halmstad i Halland där lufttrycket uppgick till 1051,3 hPa. Där finns tryckmätningar i digital form från 1939 och framåt.

Ovanligt snörika jular

Att julen skall vara vit är för många viktigt. Och i våra rullor har jag hittat flera snödjupsrekord som inträffat under julhelgen, bland annat 2010 som är den vitaste julen vi känner då hela Sverige var snötäckt. Snödjupet är en av de svåraste parametrarna att mäta och förr i tiden skedde mätningarna inte heller alltid på daglig basis varför de möjligen kan ha varit ytterligare något större.

Julhelgen 2010 bjöd på ovanligt stora snödjup

Julhelgen 2010 var som bekant både kall och snörik. I Brösarp i östra Skåne, känt för sina backar, uppmättes hela 80 cm snö på juldagen. Detta är det största som såvitt känt uppmätts i Skåne under en decembermånad och ett av de största oavsett tid på året. 

I inre Halland låg det lokalt drygt en halvmeter snö på julafton. Vid den nu nedlagda stationen Havraryd uppmättes 57 cm på julaftonens morgon vilket är Hallands största uppmätta snödjup i december.

Sydväst om Vänern hade Vänersborg i Västergötland hela 65 cm på juldagens morgon. Där har snödjupet mätts ända sedan 1904. 

De mest imponerande snödjupen återfanns dock längs Smålands kustland. I Oskarshamn hade man 58 cm på juldagens morgon 2010. Än större var snödjupet i Kråkemåla där hela 98 cm uppmättes under julhelgen. Kråkemålas värde är rekord för Småland i december. Det allra största uppmätta snödjupet i Götaland under någon julhelg är 100 cm från Svandal i Bohuslän på annandag jul 1906.

Ett annat imponerande snödjup hämtar vi från slutet av julhelgen 1965 då Bäckefors i Dalsland uppmätte 96 cm. Säffle (1952) i Värmland hade på juldagen 60 cm vilket även är deras decemberrekord.

Några rekord från julkortsjulen 1981

Julkortsjulen 1981 var vit i hela landet. Sjögärde (startår 1953) i Södermanland hade på annandag jul 60 cm vilket är deras största uppmätta snödjup i december. I Ställdalen (startår 1967) i Västmanland var det 58 cm juldagen.

Julkortsjulen 1955 bjöd på rekordsnödjup i Södermanland

I artikeln Julväder nämns den vita julhelgen 1955. På juldagens morgon uppmätte den sedan länge nedlagda stationen Bie i Södermanland hela 70 cm. Värdet är det största som uppmätts i Södermanland under december månad. Nästan lika mycket, 62 cm, var det i Mariefred på julaftons morgon. I angränsande landskapet Östergötland förekom snödjup på 50-70 cm på julaftons morgon. Holmbo hade 70 cm, Kisa 60 cm medan det i Linköping (startår 1904) var 55 cm. Gott om snö var det även i Grebbeshult i Västergötland där barnen kunde vakna till ett 45 cm tjockt snötäcke.

Julhelgen 1923 bjöd på rekordsnödjup i Halmstad

I Halmstad (startår 1904) i Halland är det i år exakt 100 år sedan deras snödjupsrekord för december uppmättes. På annandag jul 1923 låg ett 35 cm tjockt snötäcke över staden.

Andra år med ovanligt stora snödjupsnoteringar

Utöver 2010, 1981 och 1955 är det enstaka år som diverse ovanligt stora snödjup hämtas.

Från Fjällnäs i Härjedalen hittar vi landskapets största decembersnödjup på 130 cm uppmätt juldagen 1967.

I Bäverträsk i Lappland där snödjupsmätningar pågått från 1945 och framåt var det 115 cm på julafton 1960. 

God Jul & Gott Nytt År!

//Misha