Kan april och oktober vara årets kallaste månader?

I ett tidigare blogginlägg om ovanliga månadskombinationer kunde vi konstatera att september blev årets varmaste månad ute vid Ölands södra udde vilket är mycket ovanligt. I det här inlägget undersöker vi ifall detsamma gäller för om månaderna april och oktober kan vara årets eller säsongens kallaste månader.

September bjöd på ovanliga månadskombinationer

1992 var ett mycket speciellt år!

Att april eller oktober är årets kallaste månad är än mer ovanligt än att september är den varmaste. Endast ett enda fall finns då detta har inträffat. Märkligt nog skedde detta under ett och samma år, nämligen 1992. Låt oss börja med april. 

April 1992 var det årets kallaste månad uppe på den högt belägna stationen Sylarna (1035 möh) i Jämtland. Månadsmedeltemperaturen då landade på -5,5°. Näst kallast var februari med en medeltemperatur på -5,4°. Det bör dock nämnas att fem av dygnen i februari är helt eller delvis interpolerade vilket gör månadsmedeltemperaturen något mer osäker. Detta är det enda säkert kända fallet där april varit kallast vid någon station. 

Nuvarande station i Sylarna i Jämtland den 29 augusti 2015. Dagen innan hade den meteorologiska hösten anlänt till stationen.
Nuvarande stationen i Sylarna (1030 möh) i Jämtland den 29 augusti 2015. Dagen innan hade den meteorologiska hösten anlänt till stationen. Den tidigare mätstationen i Sylarna låg mellan 1985 och 1995 på 1035 möh och är den enda plats i Sverige där april säkert varit årets kallaste månad. Foto SMHI Förstora Bild

Troligen var april 1992 även kallast vid den nu nedlagda utsjöstationen Sydostbrotten i Ångermanland. Där var månadsmedeltemperaturen för månaden -0,5°. Näst kallast var november med en månadsmedeltemperatur på -0,4°. Kruxet här är att dygnsmedeltemperaturen saknas för åtta dygn i januari. För de resterande 23 dygnen var medelvärdet 1,0°. Genom att jämföra dygnsmedelvärdena med omgivande stationer har jag ändå gjort bedömningen att de åtta dygnen inte var nog kalla för att påverka aprils status som det årets kallaste månad vid Sydostbrotten.

Oktober 1992 var extremt kall i norr

Vintern 1992 fick en rivstart där oktober var rekordkall på flera håll i landet, främst i Norrland. Bland rekordstationerna hör Haparanda (startår 1859). För två stationer i Jämtland, Munsvattnet och Storlien-Visjövalen, var oktober 1992 i strikt bemärkelse (om vi tittar på hundradels grader) årets kallaste månad. Dock var november 1992 för Munsvattnets del i praktiken lika kall som oktober (-5,3°) om gällande avrundningsregler beaktas. Även i Storlien-Visjövalen var november månad lika kall om avrundningsreglerna iakttas.

Lägsta månadsmedeltemperatur i oktober

Väder och Vatten 1992 (Länk till pdf)

Gäller detta även om man tittar på säsongens kallaste månad?

Vi har nu sett att det i mycket sällsynta fall kan inträffa att april respektive oktober kan vara årets kallaste månad. Men gäller detta även om vi beaktar säsongens kallaste månad och låter den löpa från juli innevarande år till juni påföljande år? 

Sylarna april 1992

OK, låt oss börja med Sylarna för perioden juli 1991 till juni 1992. Utifrån de data som finns står det klart att ingen av månaderna november-december 1991 var kallare än april 1992. April 1992 var därför både årets och säsongens kallaste månad.

Munsvattnet och Storlien-Visjövalen oktober 1992

För oktober 1992 får vi kolla på perioden juli 1992 till juni 1993. Här blir resultatet lite annorlunda. För Munsvattnets del var både januari och februari 1993 kallare än oktober 1992. Därmed var oktober 1992 årets kallaste månad i Munsvattnet men inte säsongens kallaste.

I Storlien-Visjövalen är resultatet aningens udda. Där var oktober och november 1992 samt januari och februari 1993 lika kalla (-3,8°) utifrån gällande avrundningsregler med. I strikt bemärkelse var dock oktober 1992 den kallaste månaden av de fyra. 

Slutsatsen blir därför att i mycket sällsynta fall kan både oktober och april för enstaka stationer vara årets eller säsongens kallaste månad. 

Trevlig helg!

//Misha