”Anti-Babet” tömde sydkusten på vatten

För en dryg månad sedan orsakade ostliga vindar i stormen Babet osedvanligt höga vattenstånd längs kusterna i södra och sydvästra Östersjön. Vattenståndet nådde allmänt långt över en meter, fem nya oktoberrekord noterades vid stationer längs sydkusten och Simrishamn fick ett nytt All-Time High med 126 cm innan de massiva vågorna underminerade kajen och dränkte stationen. Vid den danska och tyska Östersjökusten nådde vattenståndet ännu högre, flera stationer uppmätte mer än två meter över normal nivå.

Bornholm
Vid Gudhjem på Bornholm förflyttade de kraftiga vågorna i samband med Babet stora stenar. Foto: Magnus Wenzer, SMHI Förstora Bild

Nytt läge en månad senare 

Medelvind
Ett djupt och vidsträckt lågtryck medförde mycket hård sydvästlig vind på Östersjön. Förstora Bild

Att detta skulle följas av sällsynt låga vattenstånd på sydkusten i en slags ”Anti-Babet” en dryg månad senare var svårt att föreställa sig. Nu var det istället hård sydvästlig vind, det vill säga i motsatt riktning. Med kraftigt fallande lufttryck i ett omfattande lågtryck som täckte hela Östersjöregionen fann vattnet i den sydvästra delen för gott att fly österut.

Efter stormen Babet den tredje veckan i oktober hade vatten-
ståndet i Östersjön stabiliserat sig på en nivå någon decimeter över medelvattenståndet. Men den 23 november när västvinden tryckte på, så följde vattnet med. Och så som Östersjön är uppbyggd finns det ingenting som kompenserar bortfallet av vatten i havet utanför den skånska sydkusten samt Danmarks och Tysklands Östersjökust. De smala och grunda passagerna genom Öresund och Bälten förmår inte transportera så stora vattenmassor under en så kort tid. Visserligen strömmade vatten söderut från Kattegatt, men det var ändå en rännil jämfört med de tiotals kubikkilometer som transporterades österut förbi Bornholm.

Anti-Babet
Vattenståndet sjönk kraftigt i södra Östersjön natten mot den 23 november 2023. Bilden visar modellerat vattenstånd från kl 02:00. Förstora Bild

I Skanör sjönk vattnet lägre än någonsin

I Skanör ytterst på Falsterbonäset noterades 158 cm under medelvattenståndet vid stormlågtrycket Sven den 6 december 2013. Redan det är långt under de lägsta observerade vattenstånden vid någon annan mätpunkt längs den svenska kusten. Då befäste de 161 cm under medelvattenståndet som vattenståndsmätaren visade vid halv två natten mot den 23 november 2023 ytterligare Skanörs ställning som ohotad innehavare av rekordnoteringen för lågt vattenstånd i svenska vatten. Den station som kommer närmast är Ystad österut längs sydkusten. Men de 143 cm under medelvattenståndet som är Ystads stationsrekord uppmättes för över hundra år sedan, på Annandagen under Julstormen 1902.

Skanör
Vattenståndet i Skanör den 22 – 23 november 2023. Förstora Bild

Fyra meters skillnad i Flensburg

Med stormen Babet för en dryg månad sedan tillsammans med ”Anti-Babet” förra onsdagen fick invånarna i Flensburg uppleva en skillnad i vattenståndet på fyra meter, högt som en tvåvåningsbuss. Just den västligaste delen av Östersjön, i gränsområdet mellan Danmark och Tyskland, drabbades hårdast av högvattnet och vågorna under Babet. I Flensburg strax söder om gränsen till Danmark steg vattenståndet till +227 cm under Babet, och den 23 november sjönk det till -172 cm.

Nivåerna vid lågvattnet den 23 november var mer jämnt fördelade. Skillnaden i vattenstånd mellan Skånes sydkust och den danska och tyska kusten rörde sig då om någon decimeter, medan skillnaden mellan svenska och dansk-tyska kusten vid högvattenhändelsen under Babet var närmare en meter.

Flensburg-Skanör
Vattenståndet i Flensburg och Skanör den 17 oktober till den 25 november 2023. Förstora Bild

Jörgen Öberg, oceanograf