Preliminärt: 2023 rekordblött år i Lund

2023 har lokalt i landets södra halva varit ovanligt blöt. I Lund i Skåne kan vi nu preliminärt konstatera att där har 2023 varit rekordblött. Nederbördsmätningarna i Lund inleddes redan 1753 och är Sveriges äldsta sammanhängande mätserie för nederbörd. Under de 270 år som förflutit var den tidigare rekordinnehavaren för högsta årsnederbörd i Lund från 2006. Det året föll totalt 844,6 mm. Detta värde har nu alltså överskridits. Fram till på morgonen den 11 december uppgick den samlade nederbördsmängden till 849,6 mm för perioden 1 januari till 10 december 2023. Det skall noteras att data för åren 1805-1806 saknas i statistiken. Då data delvis finns för båda dessa år har jag dock bedömt att inget av de varit ifråga om rekord. 

Några preliminära lokala årsrekord hittills

I skymundan har några stationer i den södra landsänden med medellånga mätserier redan preliminärt slagit sina årsrekord. Ifall inget annat anges gäller värdena fram till på morgonen den 11 december.

  • Dödre (Jämtland, startår 1946): 861,9 mm fram till den 30 november. Tidigare rekord 852,3 mm från 1987. Data för 1981-1984 saknas i statistiken då data delvis saknas för dessa år.
  • Kölsillre (Medelpad, startår 1970): 782,2 mm. Tidigare rekord 755,6 mm från 2000.
  • Djursätra (Västergötland, startår 1954): 853,8 mm. Tidigare rekord 791,5 mm från 2007. Data för 1982-1983 samt 1985-1987 saknas i statistiken då data delvis saknas för dessa år.
  • Falköping-Valtorp (Västergötland, startår 1951): 974,7 mm. Tidigare rekord 930,3 mm från 1998. Fullständiga data för 2012 och 2016-2017 saknas i statistiken.

Vadstena i Östergötland har nominellt sett slagit sitt gamla årsrekord. Där inleddes mätningarna 1935. Dessvärre saknas fullödig statistik på årsbasis för inte mindre än 10 år vilket gör det svårare att säkert utropa rekord.  

Några stationer kan slå sina gamla årsrekord

Med mindre än tre veckor kvar av 2023 finns några stationer som har en viss möjlighet att notera nya årsrekord. Detta är dock avhängigt hur pass mycket nederbörd som faller under återstoden av 2023. Stationerna presenteras här utifrån hur pass nära de är sina respektive årsrekord. ∆N indikerar hur mycket som fattas till gällande årsrekord.

  • Västerås (Västmanland, startår 1858): 807,4 mm. Gällande årsrekord 813,5 mm från 2012. ∆N=6,1 mm.
  • Norrköping (Östergötland, startår 1933): 698,4 mm. Gällande årsrekord 707,7 mm från 2000. ∆N=9,3 mm
  • Kävsjö (Småland, startår 1909): 1013,2 mm. Gällande årsrekord 1030,8 mm från 1998. ∆N=17,6 mm.
  • Gävle-Åbyggeby (Gästrikland, startår 1858): 858,1 mm. Gällande årsrekord 886,5 mm från 1981. ∆N=28,4 mm.
  • Prästkulla (Småland, startår 1920): 843,1 mm. Gällande rekord 878,9 mm från 2007. ∆N=35,8 mm.
  • Hedeviken (Härjedalen, startår 1937): 702,9 mm. Gällande årsrekord 740,3 mm från 2000. ∆N=37,4 mm.

Med tanke på att det finns vissa indicier på att resten av året går åt det torrare hållet kan det bli svårt för några av de listade stationerna ovan att slå sina årsrekord. Hur det blir med den saken återstår att se. Den som är intresserad kan dock följa den dagliga nederbördsrapporteringen på

SMHI - Observationer

och själv räkna fram årssumman för favoritstationen eller bostadsorten och därigenom se ifall fler rekord slagits. 

Nederbörden i procent av den normala (1991-2020) fram till den 10 december 2023.
Nederbörden i procent av den normala (1991-2020) fram till den 10 december 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

//Misha och Sverker