Ovanligt nederbördsrik november i Västerbotten och Jämtland

I månadssummeringen för november liksom på bloggen kunde vi läsa om ovanligt stor nederbördsmängd under ett dygn för Skåne och Blekinge liksom i Härnösand i Ångermanland. I skymundan visade det sig att det även förekom riktigt stora mängder i Västerbotten som förtjänar att omnämnas. Därtill uppmärksammar vi att inte mindre än sex stationer, fem i Jämtland och en i Hälsingland, noterade nya novemberrekord samt ett urval av stationer som hade en av sina allra nederbördsrikaste novembermånader men inte slog sina rekord. Observera dock att samtliga värden är preliminära!

Nytt nederbördsrekord för november i Västerbotten

Månadens största nederbördsmängd i Västerbotten blev preliminärt 201,8 mm och uppmättes i Lövånger. På en god andraplats kom Brände med 177,5 mm. Både Lövångers och Brändes värde överträffar den största kända nederbördsmängd som observerats för Västerbotten under en novembermånad. Tidigare största mängd i november månad i Västerbotten var 164,1 mm från Umeå-Röbäcksdalen under den nederbördsrika november 2000 då bland annat Glafsfjorden i Arvika svämmade över.

Flera nya novemberrekord i Jämtland

Även i delar av Jämtland, främst kring Storsjöområdet, noterades preliminärt minst fem nya månadsrekord för största nederbördsmängd. Dock var det långt ifrån något nytt landskapsrekord för november. Det rekordet är från 2001 då Baksjönäset i fjällen erhöll 253,4 mm. 

Östersund (startår 1860): 104,0 mm. Det gamla novemberrekordet på 100,8 mm var av gammalt datum och från november 1915.

Även i Vallbo väster om Storsjön där mätningar pågått sedan 1939 noterades preliminärt ett nytt novemberrekord. Där fick man 98,0 mm vilket överträffar det tidigare novemberrekordet på 84,5 mm från år 2000.

I Dödre (startår 1946) sydost om Storsjön i Jämtland uppmättes hela 171,0 mm i november. Detta är med bred marginal nytt novemberrekord för stationen. Det gamla rekordet från år 2000 var på 96,1 mm.

Stationen Rissna öster om Storsjön i Jämtland upprättades 1969. Under den tid som förflutit sedan dess är den största mängd nederbörd som fallit i november 83,5 mm från 1979. I år uppmättes 119,9 mm. Därmed slogs det gamla novemberrekordet.

Till sist blev det nytt novemberrekord även i Mörsil väster om Storsjön. Den mätserien är inte så lång och startade först 1971. Med 130,5 mm i november förpassades det tidigare rekordvärdet på 112,3 mm från år 2000 till andraplatsen.

Fullt lika mycket nederbörd under månaden fick inte grannstationen Hunge. Där föll "bara" 101,1 mm vilket var tillräckligt för att peta ner november 2000 från piedestalen. Det året uppmättes 98,2 mm där. Mätningarna i Hunge inleddes 1944 men digitaliserade data finns endast från 1961 och framåt. Av det skälet kan vi inte avgöra huruvida Hunges värde är nytt novemberrekord eller ej. Klart är dock att årets november är den nederbördsrikaste där på minst 63 år.

Och nytt novemberrekord även i Hudiksvall

Hudiksvall i Hälsingland uppmätte preliminärt landets största nederbördsmängden i november med sina 215,7 mm. Detta är nytt novemberrekord för stationen där nederbördsmätningarna inleddes 1934. Det tidigare rekordet på 193,6 mm härrörde från 1960. Landskapsrekordet för Hälsingland är på 257,8 mm och noterades i Nianfors under den remarkabala novembermånaden år 2000.

Hudiksvalls värde på 215,7 mm är dessutom preliminärt det tredje högsta som observerats under en kalendermånad efter augustimånaderna 2023 (223,4 mm) och 1986 (217,5 mm). På fjärde plats kommer den kalla decembermånaden 1966 då det föll 215,5 mm där. 

Några andra stationer som förtjänar ett omnämnande

Några andra stationer i främst södra Norrland hade en mycket nederbördsrik novembermånad men slog inte riktigt sina gamla rekord. Här följer ett urval av stationer som förtjänar att omnämnas. Bispgården i ostligaste var knappt 2 mm ifrån sitt rekord från 1996. Notera att samtliga värden är preliminära.

 • Umeå-Röbäcksdalen (Västerbotten, startår 1858): 135,8 mm är näst största novembermängden efter 2000.
 • Falsterbo (Skåne, startår 1880): 112,2 mm är näst största novembermängden efter 2015.
 • Bispgården (Jämtland, startår 1905): 86,1 mm är näst största novembermängden efter 1996.
 • Gävle-Åbyggeby (Gästrikland, startår 1858): 135,7 mm är tredje största novembermängden efter 1944 och 1996.
 • Lillhamra (Dalarna, startår 1926): 147,1 mm är tredje största novembervärdet efter 2000 och 1960.
 • Hedeviken (Härjedalen, startår 1937): 94,0 mm är tredje största novembervärdet efter 2000 och 1960.
 • Visby (Gotland, startår 1859): 110,7 mm är fjärde största novembermängden efter 1910, 1970 och 2016.
 • Sundsvall/Stordalen-Midlanda (Medelpad, startår 1943): 121,7 mm är fjärde största novembermängden efter 2000, 1960 och 1949.
 • Edsbyn (Hälsingland, startår 1941): 92,4 mm är fjärde största novembermängden efter 2000, 1960 och 1970.
 • Härnösand (Ångermanland, startår 1858): 198,8 mm är femte största novembermängden efter 1992, 2000, 1960 och 1910.
 • Forse (Ångermanland, startår 1901): 89,8 mm är femte största novembermängden efter 2000, 1996, 1910 och 1960.

//Misha