Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Årets första soluppgång i Kiruna

Då jul- och nyårsstöket nu är avklarat återvänder ljuset alltmer längst i norr i takt med att polarnatten retirerar. Idag, den 2 januari, kommer solen åter att gå över horisonten i Kiruna. Detta sker klockan 11:25. Sedan är solen över horisonten där i knappt 40 minuter. Även i Nikkaluokta och Jukkasjärvi får man idag sin första soluppgång, dock från klockan 11:29 respektive 11:23.

Bombcyklon över USA under julen

Det har talats i massmedia om en bombcyklon över USA under julen. Det är inte fullt så dramatiskt som det låter. Man brukar tala om en "bomb" när ett lågtryck (eller cyklon som det också heter) fördjupas kraftigt på kort tid. Det var precis det som hände i USA inför julhelgen.

Om stenar kunde tala

Vissa värden finns bokstavligt talat ristade i sten. Människorna som skapade de första markeringarna är sedan länge borta, men stenarna finns kvar och berättar om tidigare flöden. På SMHI mäts vattennivå och vattenföring och tidsserierna lagras i databaser. Frågan är vilka som kommer vara längst? 

Vi sprider alla lite ljus

Adventstiden påminner mig om att värna ljuset i mörkret. Ett enda litet ljus kan sprida värme och ge sken över sådant som varit i dunkel. På samma sätt kan ett enda litet mätvärde belysa något, som hittills bara anats.

Gubbveckan 2022 - Kall inledning

Lussefirandet är nu avklarat och om mindre än tio dagar är det julafton samt att vi åter börjar gå mot ljusare tider. Innan dess skall vi beta av den årliga Gubbveckan (14-23 december) med idel manliga namn i almanackan. 

-61,0° i Sibirien och decemberrekord i Australien

Mycket handlar just nu om kyla, främst i kombination med en ansträngd elförsörjning och dyra elräkningar. Och då är det ändå ingen extrem kyla vi talar om. Det är det däremot i östra Sibirien där temperaturen under natten till måndagen sjönk till hela -61,0° i Oymyakon vilket även är nytt säsongslägsta. Även med sibiriska mått mätt är det extremt kallt för att vara i december. I Oymyakon får man gå tillbaka till det orwelliska året 1984 för att finna en lägre temperatur i december då det var -62,8°. För Sibirien som helhet räcker det dock med att gå tillbaka till fjolårets decembermånad då Delyankir, ett annat välkänt köldhål, uppmätte -61,1° för att finna en lägre decembertemperatur. Där var man för övrigt näst kallast under måndagsnatten med som lägst -59,9°. Återstår att se ifall det blir ännu kallare där liksom Oymyakon under de närmsta dygnen. 

Vad är Grönlandsblockering?

Redan för flera hundra år sedan noterades att perioder med ovanligt kallt vinterväder i Skandinavien tenderar att sammanfalla med perioder med ovanligt milt vinterväder på Grönland. Detta dokumenterades till exempel i dagboksanteckningar av den danska missionären Hans Egede Saabye under hans vistelse på Grönland under åren 1770-1778. Motsvarande mönster kan vi notera även idag, i de aktuella prognoserna.

Ovanligt lite snö i delar av Jämtlandsfjällen

Större delen av Norrland är nu snötäckt men på de allra flesta håll är det ett tunt snötäcke. När vi nu fått in data för november kan vi konstatera att delar av Jämtlandsfjällen haft en ovanligt snöfattig novembermånad. Med snöfattig avser jag i det här sammanhanget månadens maximisnödjup.

Inte en enda höststorm, inte ens en halv

För andra året i rad har det inte varit någon storm i svenska farvatten under hösten. Nu under hösten 2022 har medelvinden inte ens nått upp till gränsen för det som tidigare kallades halv storm.

Dags för mörker igen längst i norr

Uppe vid Sveriges nordligaste punkt Treriksröset går solen varje år den 30 november ner för sista gången under året innan den återvänder kring den 12 januari. I år inträffar solnedgången klockan 11:51 på onsdag. Därefter råder polarnatt resten av året.