Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Inget nyår för hydrologer

Hydrologer firar inte sitt nyår i december, utan i september. Det finns två anledningar till detta, sägs det. Den första och klart roligaste anledningen, är att vi hydrologer helt enkelt gillar att ha orsaker att fira. Den troligare och något torrare anledningen, har att göra med att det är enklare att räkna på vattenbalanser då.

Att vara del av en historia 

I mitt arbete lär jag mig nästan dagligen något nytt. Särskilt som nyanställd fanns det mycket att ta in. Den största insikten handlade om hur mycket vi människor faktiskt påverkat Sveriges hydrologi. 

Sjöars omsättning

Så här mot slutet av året är det mycket som ska avslutas. Projekt avrapporteras mot uppdragsgivarna och kanske gör flera företag en slutspurt under julkommersen? I sjöarnas värld sker inget sådant. Många av dem ligger vilande under ett lager av is.

Gubbveckan - avgör ofta om det blir en vit eller grön jul i söder

Idag är det den 14:e december och julen står för dörren. Nu inleds e "Gubbveckan" med idel manliga namnsdagar fram till dan före dan den 23:e. För en stor del av landet avgör Gubbveckan huruvida det kommer att bli en vit jul eller ej. Detta då den avslutas den 23 december och sannolikheten för att snö skall komma att falla på bar mark just på julafton inte är alltför stor. 

Nytt köldrekord för december i Naimakka

För årstiden mycket kall luft täcker nu hela Sverige. Strax efter lunchtid på måndagen uppmättes säsongens hittills lägsta temperatur på -43,8° (preliminärt värde) i Naimakka i nordligaste Lappland. Grannstationen Karesuando hade som kallast -41,9° innan temperaturvärdena slutade komma in. Även i Nikkaluokta sjönk temperaturen under -40° med -40,5° som lägst på måndag morgon den 6 december.

Vårt första orangea snöoväder har passerat

December har inletts med väderdramatik i framför allt Sydsverige. Ett lågtryck med tillhörande blåst och omfattande snöfall har passerat och den utfärdade orangea vädervarningen får anses befogad.

Lokalt mycket snö i Götaland och Under -55 i Sibirien

Det blev en dramatisk inledning på julmånaden december. Lokalt noterades nya månadsrekord avseende dygnsnederbörd i södra Götaland vilket jag skrev om igår. Idag tänkte jag skriva lite om att det lokalt förekommer mycket stora snödjup i Götaland för att vara så här i december. Dessutom en snabb blick mot Sibirien där kylan är betydligt mer påtaglig än här hemma i Sverige.

Oväder gav lokalt nya dygnsrekord för december i söder

Ett intensivt lågtryck med kraftig nederbörd rullade under gårdagen in över södra Sverige. Stora delar av Götaland snötäcktes då. I spåren av lågtrycket föll, preliminärt, lokalt rekordstora dygnsmängder för att vara i december månad vid åtminstone tre stationer i södra Götaland. Vid två av dessa var de gamla dygnsrekorden för december mer än 120 år gamla. För Helsingborgs del är värdena från 1926-1944 inte digitaliserade varför större mängd kan ha förekommit under denna period. Vid några andra stationer får man gå långt bak i tiden för att finna en större dygnsmängd i december. Observera att samtliga angivna värden är preliminära!

Ismätning på SMHI ger kunskap om klimatet

På SMHI finns många olika typer av observationer. Något som få kanske känner till, är att vi under lång tid har observerat isförhållanden på sjöar och vattendrag.

Polarnatt!

December är årets mörkaste månad. Passande nog gör polarnatten sitt intåg i Sverige just den 1 december. Detta då solen vid Treriksröset går ned klockan 11:46 tisdagen den 30 november. Därefter råder polarnatt där under hela december och en bit in i januari 2022.