Sammanfattning av årets första köldknäpp

Det har knappast undgått någon att första veckan i januari 2024 var betydligt kallare än vi vant oss vid numera. Men hur kall var den i ett längre historiskt perspektiv? På många håll i landet räcker det att gå tillbaka till någon av vintrarna i början av 2010-talet för att hitta lägre temperaturer. På en del håll i Götaland var det faktiskt kallare så sent som i fjol.

Tillsammans med min kollega Lisette Edvinsson har jag skapat kartor som för ett antal stationer visar när det senast var lika kallt eller kallare än det varit i år. Vi börjar med att titta på norra Norrland där kylan inleddes och var strängast.

Bilden visar en karta över norra Norrland med det årtal när det senast var kallare för utvalda stationer.
Kartan visar när det senast var lika kallt eller kallare än i januari 2024 för utvalda stationer i norra Norrland. Illustration SMHI Förstora Bild

För Kvikkjokk-Årrenjarka har jag angett året 1887 eftersom det var då stationen startade. Det vill säga årets värde på -43,6° den 3 januari var nytt köldrekord för hela serien. Någon annan station med lång mätserie har dock inte satt nytt absolut köldrekord.

I Umeå och Jäckvik får man gå tillbaka till 1978. För en del andra stationer var det senast kallare 1999. Det gäller till exempel för Karesuando, även om vi kompenserar för det ytterst olyckliga databortfallet vid temperaturer under -43°.

Bilden visar en karta över södra Norrland med det årtal när det senast var kallare för utvalda stationer.
Kartan visar när det senast var lika kallt eller kallare än i januari 2024 för utvalda stationer i södra Norrland Illustration SMHI Förstora Bild

I södra Norrland får man i Hemling i norra Ångermanland gå tillbaka till 1999 för att finna ett lägre värde än årets -36,4°. Ljusnedal i Härjedalen och Börtnan i södra Jämtland har haft kallast sedan 2001. Annars är det någon av vintrarna på 2010-talet som gäller. I Storlien-Storvallen var det kallare så sent som förra året.

Bilden visar en karta över Svealand med det årtal när det senast var kallare för utvalda stationer.
Kartan visar när det senast var lika kallt eller kallare än i januari 2024 för utvalda stationer i Svealand. Illustration SMHI Förstora Bild

För Svealands del är det några stationer i Värmland som sticker ut. I Östmark-Åsarna har det varit kallast sedan 2001 och i Säffle och Karlstad sedan 2003. I östra Svealand behöver man däremot på sina håll inte gå längre tillbaka än någon av 2020-talets vintrar för att hitta lägre temperatur.

Bilden visar en karta över Götaland med det årtal när det senast var kallare för utvalda stationer.
Kartan visar när det senast var lika kallt eller kallare än i januari 2024 för utvalda stationer i Götaland. Illustration SMHI Förstora Bild

I Götaland gäller uteslutande att det räcker att gå tillbaka till det tidiga 2010-talet för att hitta kallare tillfällen. På sina håll i främst södra och östra Götaland räcker det att gå till i fjol eller förfjol för att hitta lägre temperaturer.

Sverker Hellström