Plusgrader påverkar vattenflödet

Senaste dagarna har varm luft dragit in över norra Sverige. Vindriktningen från nordväst, som vanligtvis ger kall luft, har kommit med plusgrader till stora delar av landet vilket är mycket ovanligt för januari.

Som hydrolog är det första jag tänker på när jag hör plusgrader i januari - snösmältning. På 1900-talet var vinterflöde norr om Dalälven nästintill synonymt med lågflöde i oreglerade vattendrag.  Smältperioder vintertid blev mer och mer ovanliga ju längre norrut man kom. Även om denna enstaka väderhändelse inte säger så mycket, så är det otvetydigt att det på längre sikt, med ett varmare klimat kommer bli vanligare med plusgrader i januari. 

Någon dag med snösmältning dagtid behöver inte ge några större flödestoppar men i medeltal påverkar de flödet och detta syns redan. I vår nyligen publicerade klimatindikator – Vattenflöde, visas trender i medelvattenflöde, högflöde och lågflöde för Sverige och delar av landet. I bilden nedan kan du se hur det kan se ut. Figuren visar årliga medelvärden av flödet vintertid vid ett antal stationer i nästintill oreglerade vattendrag i Bottenvikens vattendistrikt. Variationen mellan olika år är stor, men trenden är tydlig i att flödena vintertid ökar.

Röda och blå staplar
Staplarna i diagrammet visar genomsnittlig avvikelse i medelvattenflöde för stationer i Bottenvikens vattendistrikt under vintern. Blå staplar visar högre och röda lägre värden än medelvärdet för normalperioden 1961–1990. Den grå linjen visar ett glidande medelvärde beräknat över ungefär tio år. Förstora Bild

Egentligen är grafen inte mer än en bild över något som är uppenbart. Men den är viktig då den svart på vitt, eller blått på rött, visar det vi alla vet. I sin självklarhet är den värdefull. Jag funderar dock på om det viktigaste nog ändå är vad det faktiskt innebär? Vad händer när människan påverkar klimatet så att jorden värms upp? Vad händer när den hydrologiska regimen styrs om? 

Det ligger inte på mig att berätta idag, och jag har inte i närheten av hela svaret. Men du kan själv utforska klimatindikatorn Vattenflöde liksom andra klimatindikatorer på smhi.se. Om du använder indikatorerna får du, gärna skicka återkoppling gällande hydrologi till undertecknad.

//Katarina