+6 grader och halka

Här i Norrköping var det 4-6 plusgrader hela natten till måndag den 29 januari. Ändå hade pölar med smältvatten frusit till is. Förmodligen bidrog flera olika faktorer till detta.

I Götaland har det mesta av snön försvunnit under den senaste veckans mildväder. Smältvattnet har hamnat i vattendragen eller i pölar på marken.

Utanför mitt fönster i Norrköping har jag en gångväg med en svacka som alltid brukar svämmas över när det varit snösmältning eller kraftigt regn. Men på måndagsmorgonen var den helt torr förutom ett tunt islager vad jag kunde se. Resten hade runnit undan eller avdunstat.

Bilden visar ett diagram över temperaturen i Norrköping den 28-29 januari 2024.
Temperaturkurva för Norrköping den 28-29 januari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Förutom en kortvarig period under kvällen då temperaturen sjönk till +3° så höll sig temperaturen i Norrköping mellan 4 och 6 plusgrader hela natten. Samtidigt sjönk den relativa fuktigheten medan det fortsatte att blåsa en sydvästlig vind på 3-4 m/s.

Bilden visar en kurva över den relativa fuktigheten i Norrköping den 28-29 januari 2024.
Relativ fuktighet i Norrköping den 28-29 januari 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Marken är nedkyld efter kylan tidigare i vinter. Under natten var det luckor i molntäcket och markytan avkyls då snabbare än luften. Till detta kommer avkylningen genom att delar av smältvattnet avdunstade.

Jag vet inte vid vilken lufttemperatur som man kan vara säker på att det inte kan ske tillfrysning på marken. Men förmodligen ligger den ytterligare ett antal grader högre än +6°. Av kollegor som arbetar med prognoser för vinterväghållning har jag hört exempel på tillfrysning när det varit närmare +10°. 

Sverker Hellström