Stora temperaturkontraster, tre i rad och vinter i hela Sverige

Vintertid är det vanligen som kallast i dalgångar medan det uppe på höjden är betydligt mildare. Detta blev vi varse under förra veckans mycket kalla väder i norr då temperaturen varierade stort mellan olika platser. Kontrastrikt är det även nu då temperaturen stigit rejält i norr där det snudd på noterades nytt värmerekord för januari. Kontraster är därför ämnet för dagen.

Nästan 35 graders skillnad mellan Tarfala-Nikkaluokta

Ingen annanstans synliggjordes kontrasterna lika väl som mellan högfjällsstationen Tarfala på 1144 meter över havet och dalgångsstationen Nikkaluokta på 467 meters höjd. Avståndet mellan de båda stationerna är 11 km fågelvägen. Uppe vid Tarfala forskningsstation var det rena blidvädret med runt -10° medan det nere i Nikkaluokta var mycket bistert med temperaturer kring -40°.

Den största skillnaden under en minut som jag kunnat hitta inträffade klockan 12:39 svensk tid torsdagen den 4 januari. Då hade Tarfala -7,7° samtidigt som det var -42,2° nere i Nikkaluokta. En skillnad på nästan 35 grader! Huruvida det förekommit någon större differens mellan två närliggande svenska stationer låter jag vara osagt men torsdagens värde torde i vart fall höra till det övre häradet.

Från -40° till töväder på några dagar

Den extrema kylan som skapade strömavbrott, tågproblem och andra bekymmer har nu ersatts av betydligt mildare luft i norr. Detta hänger samman med att mild luft tagit en rejäl omväg och nu strömmat in norr om ett högtryck. När den kalla luften nu petats undan har temperaturen stigit raskt på många håll och lokalt har man på bara några dagar gått från temperaturer på runt -40° till töväder. I Kvikkjokk-Årrenjarka hade man i onsdags den 3 januari smällkalla -43,6° för att fyra dagar senare, söndagen den 7:e, ha nått upp i +0,9°. Än mildare var det två dagar senare, den 9:e, då hela +7,4° uppmättes under morgontimmarna. Allra mildast var det i Nikkaluokta (startår 1950) med +8,3° vilket endast överträffas av januarirekordet på 8,6° från 2006.

Några exempel på stora temperaturförändringar

Nu för inte SMHI någon statistik över temperaturförändringar över flera dygn men ett exempel på ett snarlikt fall finns från Nikkaluokta i december 1962 vilket jag bloggade om dagen innan julafton. Den 20 december uppmättes decemberrekordet på -45,0° för att på morgonen den 23:e ha +5,0°. Än mildare blev det till på julafton då dåtidens kvicksilvertermometer nådde upp i +6,4°. Ett annat exempel är från januari 1999 då Naimakka den 27:e hade -48,9° för att på månadens sista dag, den 31:a, ha nått upp till -1,0°.

Stort blogginlägg med smak av jul

41 graders skillnad på ett dygn i Särna 1914

Det SMHI däremot för statistik över är temperaturförändringar under ett dygn och 24 timmar. Den 12:e januari 1914 hade Särna i norra Dalarna -39,5° på kvällen. Påföljande kväll på tjugondedag Knut hade temperaturen klättrat upp till +1,5°. Detta är den allra största dygnsvariation vi känner till. I mer modern tid ökade temperaturen i Nikkaluokta från -36,8° på kvällen den 19 januari 1997 till +1,0° ett dygn senare.

Extrema temperaturvariationer

Snabb temperaturökning på en timme i Nikkaluokta och Kvikkjokk-Årrenjarka

Det har uppmärksammats i media att temperaturen i Nikkaluokta steg med drygt 17 grader på en timme. Mer exakt 17,4 grader under kvällen den 6:e. En lika stor temperaturökning under en timmes tid skedde även på eftermiddagen den 7:e i Kvikkjokk-Årrenjarka. Faktum är att temperaturen ökade med hela 16 grader på 20 minuter. Detta är förvisso imponerande men inget rekord i sammanhanget. Så sent som den 14 februari 2022 ökade temperaturen med snudd på 20 grader på en timme i Naimakka vilket vi då bloggade om.

Temperaturen ökade mycket snabbt på kvällen den 6:e januari i Nikkaluokta.
Temperaturen ökade mycket snabbt på kvällen den 6:e januari i Nikkaluokta. Observera att tiden anges i UTC-tid. Klockan 21 motsvarar således klockan 22 svensk tid. Illustration SMHI Förstora Bild
Temperaturen ökade mycket snabbt i Kvikkjokk-Årrenjarka på eftermiddagen den 7:e januari.
Temperaturen ökade mycket snabbt i Kvikkjokk-Årrenjarka på eftermiddagen den 7:e januari. Observera att tiden anges i UTC-tid. Klockan 13 motsvarar således klockan 14 svensk tid. Illustration SMHI Förstora Bild

Den allra största temperaturförändring som observerats under en timme oavsett tid på året är 21,9 grader och inträffade den 23 januari 2003. Nikkaluokta gick då på en timme från -31,0° till -9,1°.

Extremt stor temperaturökning i Naimakka

Tre i rad - Tangerat rekord för dygnsmedeltemperatur under -40°

Under förra veckans köldknäpp förekom lokalt dygnsmedeltemperaturer på under -40° i norra Norrland. I både Nikkaluokta och Kvikkjokk-Årrenjarka, båda i Lappland, låg dygnsmedeltemperaturen under -40° den 2-4 januari. För Nikkaluoktas del har detta såvitt känt bara inträffat en gång tidigare, nämligen den 18-20 december 1962. Temperaturmätningarna inleddes 1950. För Kvikkjokk-Årrenjarkas del är detta första gången det inträffat. Där inleddes temperaturmätningarna hösten 1887.

Under vintern 1967 hade Vuoggatjålme i Lapplandsfjällen tre dygn i rad, från den 29 till den 31 januari, med dygnsmedelvärden på under -40°. Under den rekordkalla januarimånaden 1987, den 6-8, noterades även tre dygn i Vittangi i Lappland. Tre dygn i följd noterades även i Karesuando den 12-14 januari 1893.

Ännu inget känt fall av ”fyra i rad”

Ingen svensk station har såvitt känt haft fyra dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur på -40° eller lägre. Närmast kommer Nikkaluokta i december 1962. Utöver de tre dygnen den 18-20 då dygnsmedeltemperaturen höll sig under -40° hade man den 17:e respektive 21 december en dygnsmedeltemperatur på -38,1° samt -38,3°. Digitalisering av äldre data pågår dock fortfarande och det går i nuläget inte att utesluta att det möjligen kan dyka upp något fall där en station haft en dygnsmedeltemperatur på -40° eller lägre under fyra dygn i rad.

Meteorologisk vinter i hela landet!

Det senaste dagarnas kalla vinterväder har medfört att även de sista kuststationerna i Götaland nu fått meteorologisk vinter. Detta sker inte varje år. Sist ut att få meteorologisk vinter var Utklippan i Blekinge skärgård. Där anlände vintern den 4 januari.