Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Allt kan hända på en fältresa

Jag heter Julia Tholander och arbetar som fälthydrolog på SMHI. Tillsammans med mina kollegor mäter jag vattennivå och vattenflöde runtom i hela landet. Till uppgifterna hör också att utföra inspektioner och lättare underhåll av det hydrologiska stationsnätet. Här får ni följa med mig på den händelserika fältresa som jag och min kollega Mikael Lennermark gjorde efter påsk.

Mycket nederbördsrik aprilmånad i norra Götaland

April månad har varit blöt eller mycket blöt i Götaland. Särskilt nederbördsrikt har det varit i ett stråk över norra Götaland. 

Lokalt mycket kall natt i Götaland och västra Svealand

Det för årstiden mycket kalla väder som rått under några dagar fortsätter ytterligare något dygn. Framåt helgen väntas mildare luft in söderifrån och den meteorologiska sommaren kan då, som det ser ut just nu, börja breda ut sig igen.

-22,6° i Nikkaluokta, kallast för årstiden sedan 1997

Som säkert de flesta märkt så är det just nu ovanligt kyligt vårväder för att vara så här långt fram i april. Kalluften täcker inte bara Sverige utan den har nått långt ner i Europa den senaste veckan. Till och med delar av Nordafrika har berörts.

Mycket blåsigt i söder söndagen den 14 april

Under söndagen den 14 april passerade ett omfattande lågtrycksområde österut över landet och följdes av kyligare väder. I samband med lågtryckspassagen uppmättes stormbyar i Götaland och lokalt även vid sydöstra Svealand. Dessa var inte begränsade till kusten utan förekom även in över land. Lokalt var det fråga om aprilrekord för både byvinden och medelvinden.

Rekordtidig ankomst för den meteorologiska sommaren till Sverige

Svensk väderhistoria skrevs under lördagen den 6:e april 2024. För vart och ett av de fem dygnen från den 6:e fram till den 10:e april låg dygnsmedeltemperaturen på minst 10,0° vid SMHIs stationer i Malmö och Kristianstad, båda i Skåne, samt Karlshamn i Blekinge. Därmed uppfylldes villkoret för meteorologisk sommar vid dessa tre stationer. Ankomstdatumet för sommaren räknas som det första av de fem dygnen vilket i det här fallet innebär den 6:e april. Detta är det allra tidigaste ankomstdatum för sommaren som observerats i Sverige med statistik från slutet av 1800-talet. Det tidigare svenska datumrekordet i detta avseende var den 10:e april och hade mer än 100 år på nacken. Så tidig var sommaren anno 1906 i Kristianstad i Skåne och Växjö i Småland.

Stora snödjup vid Norrlandskusten

Snödjupskartan visar att det en vecka in i april råder ungefär lika stora snödjup vid Norrlandskusten som i inlandet. Det har förstås som konsekvens att snödjupsförhållandena statistiskt sett är mer anmärkningsvärda i de östra delarna av Norrland än i de västra delarna.

Lokalt kallaste aprilnatten på decennier i norra Norrland

För årstiden mycket kall luft har de senaste dagarna täckt norra Norrland med lokalt under -30°. Under natten till fredagen den 5:e april sjönk temperaturen som lägst i landet till -34,6° i Naimakka i norra Tornedalen. Detta är den lägsta apriltemperaturen i Sverige sedan 1991 då just Naimakka hade -36,0°. Ytterligare tre stationer, Nikkaluokta, Karesuando och Nattavaara, i norra Norrland hade under -30° den gångna natten. Längre söderut drog moln och nederbörd upp och där var det betydligt beskedligare temperaturer. 

Snöoväder i söder, köldrekord i norr

April 2024 har inletts med väderdramatik. Under tisdagen den 2 april passerade ett kraftigt snöfall över främst norra Götaland och södra Svealand. I kombination med blåst blev det besvärligt på vägarna, inte minst E20 genom Västergötland och E4 genom Småland och Östergötland. Över nordligaste Sverige gav mycket kall luft nya köldrekord för april vid flera stationer.

Synnerligen nederbördsrik påskhelg med flera dygnsrekord för mars

Påskhelgen 2024 är nu överstånden och de flesta av oss har återgått till vardagen. Vi kan nu konstatera att påskhelgen bjöd på ovanligt mycket nederbörd i delar av landet. Nya dygnsnederbördsrekord noterades lokalt i Dalarna, Gästrikland, Ångermanland, Jämtland och Lappland under endera skärtorsdagen, långfredagen eller påskdagen. Därtill bjöd påskdagen på för årstiden ovanligt många påsksmällar i norra Bohuslän och västra Värmland.