Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Många nya nederbördsrekord denna marsmånad

Som tidigare aviserats har mars varit en extremt torr månad i södra Sverige. Då mars nu har avslutats kan vi försiktigt börja summera vilka stationer som haft en rekordtorr marsmånad. För några stationer har det även varit den torraste kalendermånaden oavsett tid på året. Samtliga värden som anges i inlägget är dock preliminära! För några stationer saknas enskilda dygn under månaden men som väntas komma in efterhand. Utifrån den arbetsgång som råder för granskningsenheten på SMHI kommer alla nederbördsvärden för mars att vara slutgranskade först i slutet av maj. 

Vad är en nollmånad?

Mars har så här långt varit en mycket torr månad i östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Där har det på sina håll inte fallit någon mätbar nederbörd (minst 0,1 mm) sedan slutet av februari. Ibland händer det att vissa stationer inte får någon nederbörd alls under en hel månad. Detta fenomen kallar vi i branschen för nollmånad. Dessa är vanligast förekommande under vårmånaderna som statistiskt sett hör till årets torraste månader. 

Ovanligt solig marsmånad i söder

Årets marsmånad har varit mycket torr och högtrycksbetonad i södra Sverige. Samtidigt har solen visat sig från sin allra bästa sida och för några stationer i Götaland kommer det bli den absolut soligaste marsmånaden som observerats. För några andra solstationer i Götaland samt södra Svealand är det däremot mer osäkert ifall deras marsrekord från 2013 kommer att slås. Det beror helt och hållet på hur mycket sol det blir där under de avslutande marsdygnen.

Lokalt mycket tidig meteorologisk vår i norra Norrland

Världsvattendagen 2022

Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten, vilket inte minst är en viktig resurs för människor och andra levande varelser. Som FN Vatten formulerar det så får vi inte glömma det viktiga grundvattnet även om det inte syns. Det är framförallt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) som arbetar med och driver dessa frågor i Sverige. På deras hemsida kan du hitta mer information och data om det nationella grundvattenarbetet.

Mäktigt högtryck i söder, atmosfärisk flod i Lapplandsfjällen

Vädret under veckoslutet den 19-20 mars blev ungefär så extremt som vi hade förutsagt. Över södra Sverige gav ett mäktigt högtryck det högsta lufttrycket i Götaland i mars månad sedan 1880. Från Norska havet drog ett band med mycket högt fuktighetsinnehåll, "atmosfärisk flod", in mot norra Lapplandsfjällen. Där fick Katterjåkk en nästintill rekordstor dygnsmängd för mars månad.

Vårdagjämning med nya marsrekord

Vårdagjämningen 2022 bjöd på mycket sol i nästan hela landet och allmänt vårvarmt väder. Undantaget var området kring Hanöbukten och farvattnen från Kalmarsund och söderut där dimmoln låg kvar under dagen och det bara var några få plusgrader. 

Östersjöns nivå, eller Vem drog ur proppen?

Efter en februarimånad med rejält högt vattenstånd i Östersjön har havsytan raskt återgått till en mer välbekant nivå. Vi reder ut sambanden med utgångspunkt i väderutvecklingen hittills under året, och funderar över om detta är normalt eller inte.

Soliga marsdagar med mycket låg luftfuktighet

Det har väl knappast undgått någon att vädret har varit påtagligt högtrycksdominerat och soligt hittills i mars. Vissa dagar har det även varit mycket låg relativ fuktighet.

Vad är det för brunt skum i Nissan?

I måndags var det min första dag som vakthavande hydrolog när jag fick ett samtal om ett fenomen som väckt mycket uppmärksamhet i Nissan, vid kajen i centrala Halmstad. Det var en journalist från Hallandsposten som hörde av sig då många förbipasserade var oroliga för att det var ett utsläpp och tillkallat räddningstjänsten.