50 år sedan den längsta vårtorkan i Sverige

På morgonen den 22 mars 1974 rapporterade observatörerna i Skövde och Åsaborg i Västergötland 8,0 mm respektive 8,2 mm nederbörd. De visste knappast att det skulle dröja till morgonen den 27 maj innan det åter fanns något att tömma ur regnmätaren. Den längsta kända vårtorkan i Sverige hade inletts.

Det var alltså 65 dygn utan mätbar nederbörd, vilket inte bara är den längsta vårtorkan utan även den längsta torrperioden vi känner till i Sverige oavsett tid på året. 65 dygn motsvarar drygt två kalendermånader. Men på det sätt som den här torrperioden fördelade sig var det bara kalendermånaden april som var helt utan nederbörd vid vissa stationer.

Blden visar en karta över Sverige med stationer som inte fick någon mätbar nederbörd i april 1974.
Stationer utan mätbar nederbörd i april 1974 Illustration SMHI Förstora Bild

79 stationer i främst västra Götaland och västra Svealand men lokalt även på Gotland fick ingen mätbar nederbörd under april 1974. Med mätbar nederbörd menar vi 0,1 mm eller mer. 

Vårtorkan 1974 följdes av flera andra långa nederbördsfattiga perioder i mitten av 1970-talet. Detta fick stor påverkan på vattennivåerna i de stora sjöarna, vattendrag och grundvattenmagasin.

Torråren 1974–1976

Månader utan mätbar nederbörd

Med 79 stationer utan mätbar nederbörd placerar sig april 1974 i toppskiktet bland torra månader i Sverige. Men det finns flera andra månader då stora områden inte rapporterade någon nederbörd, exempelvis mars 2022, juni 1992, mars 1964, februari 1959, augusti 1947, maj 1947, maj 1941 och oktober 1920.

De flesta månader utan mätbar nederbörd har inträffat under första halvan av året.

Minsta årsnederbörd och månadsnederbörd

Juni 1992 är extra intressant i det här sammanhanget eftersom vi då hade den längsta kända försommartorkan i Sverige. Gyngamåla och Ungskär i Blekinge hade 60 dygn utan mätbar nederbörd mellan den 13 maj och 11 juli.

Våren 1974 i ett historiskt sammanhang

Låt oss titta på några andra händelser i omvärlden för att sätta in våren i ett historiskt perspektiv.

2 april Frankrikes president Georges Pompidou avlider och ersätts senare av Valery Giscard d'Estaing.

3-4 april USA drabbas av ett av de kraftigaste tornadoutbrotten i historien med drygt 300 dödsoffer. Detta går fortfarande under namnet "the Super Outbreak".

10 april Vid en frontalkrock vid Hallsta på riksväg 83 mellan Ånge och Sundsvall omkommer sju personer i den svåraste bilolyckan någonsin i Norrland.

25 april En militärkupp i Portugal inleder den så kallade Nejlikerevolutionen.

30 april Författaren Jan Olof Olsson (Jolo) avlider på valborgsmässoafton.

Söndagen den 26 maj följer Dagens Nyheter upp den långa vårtorkan med en artikel om risken för framtida klimatförändringar på grund av ökande halter koldioxid.

Men det är en annan händelse våren 1974 som har uppmärksammats mest i svenska media den senaste tiden. Den 6 april var det nämligen 50 år sedan ABBA vann Eurovision Song Contest i Brighton. Att det samtidigt pågick den längsta kända vårtorkan i Sverige har dock knappast någon kopplat samman.

Sverker Hellström