Arbetsveckan inleds med midnattssolens återkomst

En ny arbetsvecka har nu inletts. I allra nordligaste Norrland med midnattssolens årliga ankomst. I Treriksröset gick solen under söndagen den 19 maj upp klockan 01:14. Från och med idag, måndag den 20:e maj, och fram till omkring mitten av juli råder midnattssol där. Midnattssolen kommer nu att fortsätta att vandra söderut ända fram till sommarsolståndet den 20 juni.

Här följer ett urval av byar och orter som efterhand får midnattssol. I år har jag dessutom lagt till högsta uppmätta temperatur samt dygnsnederbördsmängd för de platser där SMHI antingen har eller har haft en station. För vissa stationer har det varit fråga om korta mätserier under ett fåtal år. Alla angivna värden bygger dock på digitaliserade data varför det möjligen kan finnas större värden i våra arkiv. Stationer som fortfarande är aktiva idag har strukits under. 

Kummavuopios och Keinovuopios invånare hälsar midnattssolen först

De första bebodda platserna midnattssolen når är Kummavuopio och Keinovuopio där nordligaste invånare kan hälsa midnattssolen tisdagen den 21 maj. Vid båda byarna går solen upp klockan 01:09 på tisdagen den 20 maj för att sedan befinna sig över horisonten i närmare två månaders tid. I Keinovuopio är den största dygnsmängden istället 34,8 mm från juli 2001. I Keinovuopio skedde nederbördsmätningar mellan 1995 och 2006.

Största uppmätta dygnsnederbördsmängd i Kummavuopio är 54,4 mm från juli 1993. Stationen i Kummavuopio är även den allra nordligaste station som SMHI har haft och låg på latitud 68,9°N. Mätningar av nederbörden pågick mellan 1975 och 1993. 

Karesuando, Abisko, Kiruna och Masugnsbyn med flera på tur

Efterhand kommer alltfler områden att få midnattssol i takt med att dagarna blir allt längre tills dess att sommarsolståndet inträffar. De angivna datumen i mellanrubrikerna visar från vilken dag midnattssol råder. Dagen innan går solen efter en kort natt upp över horisonten kring klockan 01.

22 maj 

 • Naimakka: den 22 maj når midnattssolen når SMHIs idag nordligaste temperaturstation. Detta efter att solen där gått upp klockan 01:08 under tisdagen den 21:a. Värmerekordet på 29,5° uppmättes juli 2018 medan dygnsnederbördsrekordet på 82,3 mm uppmättes i juli 2022. Startår 1944.

23 maj

 • Karesuando & Maunu: midnattssol från den 23:e. Solen går vid båda platserna över horisonten klockan 01:06 den 22:a. Maunu ligger dessutom vid vägs ände ty här slutar det allmänna svenska vägnätet. Karesuandos värmerekord är 32,5° från juli 1927 medan dygnsnederbördsrekordet på 53,2 mm är från juli 2004. Startår 1879.
 • Kuttainen: den 22:a går solen upp klockan 01:09 för att från den 23:e befinna sig över horisonten dygnet runt. 

24 maj 

 • Kätkesuando:  första plats i Pajala kommun att få midnattssol from den 25:e. Upp går solen klockan 00:59 den 24:e för att sedan befinna sig över horisonten i mer än en månads tid. Här är den största uppmätta dygnsnederbördsmängden 53,4 mm från juli 1981. Mätningar pågick från 1960 fram till 2022.
 • Abisko: midnattssol från den 24 maj. Solen går upp klockan 01:14 den 23:e. Värmerekordet på 32,8° uppmättes under juli 2018 och dygnsnederbördsrekordet från Sveriges torrhål är 61,9 mm från juli 2004. Startår 1913.

25 maj

 • Rensjön: soluppgången den 24:e maj sker klockan 01:17. Högsta uppmätta temperatur är 30,7° från juli 2018 och största dygnsmängd 57,6 mm från juni 2011. Startår 1995.
 • Övre Soppero: efter att solen gått upp klockan 01:08 den 24:e råder midnattssol från den 25. Största uppmätta dygnsnederbördsmängd 58,5 mm från augusti 1967. Mellan 1937 och fram till 2022 gjordes nederbördsmätningar.
 • Nedre Soppero: efter en kort natt den 24:e går solen där upp klockan 01:10 i Nedre Soppero. Den högsta temperatur som uppmätts där är 29,8° från juni 2011. Temperaturmätningar från 1996-2015.
 • Lannavaara:  klockan 01:09 den 24 maj går solen upp vid landets nordligaste högskola i Lannavaara. Högsta temperaturen lyder på 30,5° från juni 1966. Största uppmätta dygnsmängden i Lannavaara är 61,8 mm från augusti 1967. Temperaturmätningar pågick mellan 1958 och 1983. Nederbördsmätningar från 1958-1979 samt från 2016 och framåt.
 • Saivomuotka: här går solen upp klockan 00:58 den 24:e. Därefter befinner sig solen över horisonten. 

26 maj

 • Kurravaara & Piksinranta: midnattssol från den 26 maj. Solen upp 01:10 den 25:e.
 • Kiruna: midnattssol från den 26:e maj. Solen upp 01:17 den 25:e. Kirunas värmerekord är 31,6° från juli 1945. Dygnsnederbördsrekordet på 78,3 mm uppmättes i juli 2016. Startår 1901.
 • Nikkaluokta: midnattssol från den 26:e. Solen upp 01:22 den 25:e. Värmerekordet på 29,9° är från juli 2021. I slutet av juli 1983 uppmättes dygnsnederbördsrekordet på 65,9 mm i Nikkaluokta. Startår 1950.
 • Jukkasjärvi: midnattssol från den 26:e. Solen upp 01:15 den 25:e. Tidiga mätningar av nederbörd skedde mellan 1908 och 1935 men har ännu inte digitaliserats. Mätningar av nederbörd återupptogs 2016 och största dygnsmängden hittills är 38,7 mm från mitten av augusti 2022. 
 • Muodoslompolo: solen går upp klockan 00:59 den 25:e. Från den 26:e råder midnattssol. Högsta uppmätta temperatur i Muodoslompolo är 31,2° från juli 1972 medan den största uppmätta dygnsmängden på 65,0 mm härrör från juli 1967. Temperaturmätningar från 1955 till 1996 samt nederbördsmätningar från 1955 till 1993 samt från 2022 och framåt.

27 maj

 • Vittangi: solen stiger upp klockan 01:11 den 26 maj. Midnattssol från den 27 maj och framåt. Högsta uppmätta temperaturen på 31,0° är från juli 1972 medan den största dygnsmängden på 61,4 mm är från augusti 1967. Mätningarna inleddes redan 1881 men data i digital form finns först från 1961 och framåt.

28 maj 

 • Svappavaara: upp stiger solen klockan 01:03 den 27:e innan midnattssol därefter råder från den 28:e. Högsta uppmätta temperatur 30,6° från juli 1972. Största uppmätta dygnsmängd 76,0 mm från juli 1957. Temperaturmätningar 1957-1986 samt nederbördsmätningar från 1946 fram till 2022.
 • Kaitum: soluppgången den 27:e maj sker klockan 01:15. Nederbördsmätningar pågick här från 1960 till 1968. Trots den korta perioden med mätningar ståtar Kaitum med en av Lapplands största dygnsmängder. Under fruntimmersveckan 1961 uppmättes en dygnsmängd på hela 106,5 mm. Utöver Kaitum är det annars endast en handfull stationer i Lappland som har mätt mer än 100 mm under ett dygn.

29 maj 

 • Junosuando: soluppgången den 28:e maj sker klockan 01:02 innan midnattssol råder dagen därpå. Mellan 1960 och 1963 gjordes mätningar av nederbörd i Junosuando. Under den korta tiden var den största uppmätta dygnsmängden 22,5 mm från juli 1962.
 • Kangos: soluppgången den 28:e maj i Kangos sker klockan 00:57. I Kangos har nederbörden mätts sedan den 1 juni 1974. Detta innebär att stationen i år blir rekordvärdig då den uppnår en ålder av 50 år. Dygnsnederbördsrekordet på 71,7 mm sattes i juli 1974.
 • Masugnsbyn: när solen efter knappt en timme under horisonten går upp klockan 01:03 den 28:e maj råder midnattssol från den 29:e.
 • Skaulo: den 28:e maj klockan 01:09 vaknar solen och når över horisonten. Nederbördsmätningar pågick här från 1974 till 1976 samt från 1979 fram till 2009. Under den perioden föll som mest 50,4 mm i augusti 1991.

Sedan fortsätter vandringen söderut. Vid sommarsolståndet den 20 juni går gränsen för midnattssol rakt över ön Seskarö söder om Haparanda.

//Misha