Mycket nederbördsrik aprilmånad i norra Götaland

April månad har varit blöt eller mycket blöt i Götaland. Särskilt nederbördsrikt har det varit i ett stråk över norra Götaland. 

För Västergötlands del kan vi konstatera att Mollsjönäs noterat landskapets största nederbördsmängd under en aprilmånad på minst 80 år. 

Kartan visar nederbördens avvikelse från det normala för den 1-28 april 2024.
Kartan visar nederbördens avvikelse från det normala (avser 1991-2020) för den 1-28 april 2024. Illustration SMHI Förstora Bild

Därtill har tre nederbördsrekord för april noterats bland stationer med mätserier från 1930-talet och framåt. 

Över 165 mm nederbörd i Mollsjönäs i april

Fram till morgonen den 29 april hade 166,5 mm nederbörd fallit över Mollsjönäs beläget i Vättlefjäll naturreservat ett par mil nordost om Göteborg. Detta är landskapet Västergötlands största aprilnederbörd för perioden 1945-2023 för vilken data finns i digitaliserad form.

April 1920 var ännu blötare i Västergötland

Vi vet dock att det förekom ännu större nederbördsmängder under april 1920 i Västergötland. Sverker har grävt fram att Hindås några mil öster om Göteborg fick 182,8 mm medan ett par andra stationer i Västergötland fick över 170 mm.

Med detta sagt får vi nöja oss med att konstatera att Mollsjönäs värde för april 2024 är landskapet Västergötlands största aprilmängd på mellan 80 och 104 år. 

Mollsjönäs är i övrigt en erkänt nederbördsrik station som innehar det svenska rekordet för största årsnederbörd på 1866,1 mm från 2008.

Svenska nederbördsrekord

Aprilrekord i Skövde, Alingsås och Vadstena

För stationerna Skövde, Alingsås och Vadstena verkar april 2024 vara rekordblöt, säkert vet vi först när data granskats.

  • Skövde (Västergötland, startår 1931): 105,5 mm. Tangering av aprilrekordet från 1985.
  • Alingsås (Västergötland, startår 1937): 116,3 mm. Tidigare rekord 115,7 mm från 1992.
  • Vadstena (Östergötland, startår 1935): 99,0 mm. Tidigare rekord 77,4 mm från 1992.

Näst blötaste april i Mariestad

Då högtrycksbetonat väder nu väntas avsluta april 2024 står det klart att några stationer i Götaland får nöja sig med en andra- eller tredjeplats över blötaste aprilmånader.

I Mariestad (startår 1958) i Västergötland kommer årets april att bli den näst nederbördsrikaste efter 1992. I år har 90,1 mm fallit där mot de 102,6 mm som föll där i april 1992.

Bronsplats för bland annat Göteborg, Ödeshög och Falköping

I landets näst största stad Göteborg (startår 1859) är det under de senaste 165 åren bara aprilmånaderna 1920 (125,1 mm) och 1867 (111,6 mm) som varit mer nederbördsrika än årets upplaga. I år har det så här långt i april fallit 110,9 mm. Det skall även sägas att april 1985 var lika blöt som i år i Göteborg.

En bronsplats väntas det även bli för Kilagården (Västergötland, startår 1884), Djursätra (Västergötland, startår 1954), Falköping-Valtorp (Västergötland, startår 1951), Ödeshög (Östergötland, startår 1961) och Hultsbruk (Östergötland, startår 1905). 

För Kilagårdens del är april 1920 den allra blötaste medan det för de andra stationerna istället är antingen april 1992 eller 1985 som ståtar med rekordet.

Trevlig Valborg!

//Misha