Sannolikt rekordvarm majmånad i västra Jämtland

Årets majmånad kommer att gå till historien som en mycket torr och mycket varm sådan. Om vi börjar med temperaturen ser det på flera håll i västra Jämtland faktiskt ut som att den exceptionella majmånaden 2018 kan komma att överträffas. Detta gäller exempelvis för Östersund-Frösön, Gäddede och Storlien-Storvallen i Jämtland vilka alla tre har mer än 100-åriga mätserier på nacken.

Även längs de yttre delarna av norra västkusten, Nordkoster, Vinga och Måseskär, kan årets maj bli rekordvarm men där hänger det på hur pass varma de avslutande dygnen av månaden blir.

I Ångermanland med omnejd kan det lokalt bli fråga om en rekordtorr majmånad. Detta avgörs av hur mycket nederbörd som faller där under återstoden av maj. Bland stationer som har en möjlighet till en rekordtorr majmånad hittar vi Härnösand, Örnsköldsvik, båda i Ångermanland, samt Sundsvall i Medelpad.

Stationer som kan få rekordvarm majmånad

Följande stationer med minst 50-åriga mätserier har en någorlunda realistisk möjlighet att få en rekordvarm majmånad. Medelvärdena avser perioden 1 till 27 maj. För samtliga angivna stationer gäller att deras respektive rekordvärde är från maj 2018. 

 • Östersund-Frösön (Jämtland, startår 1860): 12,5°. Rekord 12,5°.
 • Storlien-Storvallen (Jämtland, startår 1899): 10,7°. Rekord 10,4°.
 • Gäddede (Jämtland, startår 1905): 9,7°. Rekord 9,6°.
 • Krångede (Jämtland, startår 1965): 12,3°. Rekord 12,8°.
 • Hunge (Jämtland, startår 1944): 11,5°. Rekord 12,1°.
 • Ljusnedal (Härjedalen, startår 1918): 10,5°. Rekord 11,0°.
 • Nordkoster (Bohuslän, startår 1967): 15,1°. Rekord 15,4°.
 • Måseskär (Bohuslän, startår 1908): 14,8°. Rekord 15,2°.
 • Vinga (Västergötland, startår 1849): 15,2°. Rekord 15,4°.
 • Ljungby (Småland, startår 1962): 14,7°. Rekord 15,0°. 

Som synes ligger Gäddede och Storlien-Storvallen redan nu över 2018 års rekord medan Östersund-Frösön är jämsides med 2018.

Sannolikt Sveriges näst högsta uppmätta medeltemperatur för en majmånad

Värt att notera är att medeltemperaturen i Göteborg i Västergötland så här långt i maj har legat på 16,7°. Fram till 2018 var den högsta uppmätta medeltemperaturen för en majmånad 15,8° från 1889. Maj 2018 slogs detta värde med besked då högsta månadsmedeltemperaturen i landet blev 17,6° i just Göteborg. Det är värt att beakta att det gamla rekordvärdet för månadsmedeltemperatur i maj, 15,8°, nu överträffats två gånger inom loppet av mindre än 10 år. 

Sannolikt näst varmaste majmånaden på flera håll i söder

Maj 2018 var rekordvarm över Götaland, Svealand och nästan hela södra Norrland. Längre norrut är rekorden fördelade över flera år där 2018 är ett av dessa. Med det sagt ser det i nuläget ut som att flera stationer med mer än 100-åriga mätserier i den södra halvan av landet kommer att få sin näst varmaste majmånad efter just 2018. Detta gäller för bland annat StockholmVästerås, Norrköping, Karlstad, Örebro, MalmöLund, HelsingborgKarlshamn, HalmstadVäxjö, Jönköping, Skövde, VisbySärna, Sveg och Delsbo/Bjuråker. För samtliga stationer gäller dock att marginalen till 2018 är alltför stor för att det ska kunna bli nytt rekord.

Lokalt ovanligt höga majtemperaturer i norr

Det är inte bara maj månad som ser ut att bli rekordvarm i delar av Jämtland. De senaste dagarna har dagstemperaturerna varit ovanligt höga även på kalfjället. Lokalt har temperaturen på över 1000 meters höjd över havsytan kommit upp över 20°. Detta gäller för både Blåhammaren (1087 möh) och Sylarna (1030 möh).

Även annorstädes i norr har det varit mycket varmt för årstiden med som högst 28,7° under måndagen den 27:e i Boden i Norrbotten. I Pajala (Norrbotten, startår 1940) kom temperaturen under måndagen upp i 27,0°. Där är det bara den 30-31 maj 2013 samt den 31 maj 1971 som högre majtemperaturer uppmätts. Som högst var det då 28,0° den 30 maj 2013. I mellersta Lapplandsfjällen nådde temperaturen hela 26,3° i Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1887). De enda dagar då högre majtemperaturer uppmätts där är den 30-31 maj 2013 då rekordet på 27,2° sattes på månadens sista dag. Stationen Paharova i Norrbotten upprättades så sent som 1995 men måndagens 28,6° är en tangering av deras högsta majtemperatur från 2013.

Lokalt kan det bli rekordtorr majmånad i Ångermanland

Maj har så här långt inte bara varit ovanligt varm utan även torr med nederbördsunderskott i större delen av landet. Med några dagar kvar av månaden kan det lokalt i östra Norrland, främst Ångermanland då, bli fråga om en rekordtorr majmånad. Samtliga angivna värden är preliminära och avser den 1-27 maj.

 • Härnösand (Ångermanland, startår 1858): 0,9 mm. Majrekord 1,1 mm från 2008.
 • Örnsköldsvik (Ångermanland, startår 1941): 0,0 mm. Majrekord 2,0 mm från 2008.
 • Åkroken (Ångermanland, startår 1955): 1,8 mm. Majrekord 4,2 mm från 1976.
 • Skagsudde (Ångermanland, startår 1964): 0,4 mm. Majrekord 3,0 mm från 2008.
 • Hemling (Ångermanland, startår 1971): 0,3 mm. Majrekord 1,1 mm från 2008.
 • Malå (Lappland, startår 1959): 2,4 mm. Majrekord 4,5 mm från 2002.(*)
 • Glommersträsk (Lappland, startår 1958): 2,0 mm. Majrekord 9,0 mm från 1978.
 • Sundsvall/Stordalen-Midlanda (Medelpad, startår 1943): 0,9 mm. Majrekord 4,4 mm från 1976.

I Piteå i Norrbotten ser årets maj ut att bli den näst torraste på 165 år efter maj 1946. Marginalen till majrekordet på 1,5 mm från 1946 är i nuläget minsta möjliga, 0,1 mm.

I Malå finns även data för åren 1885-1946. Tyvärr saknas värden för majmånaderna 1947-1958 där vi vet att maj 1947 var mycket torr och kanske även den torraste. Helt säkert är dock att maj 1909 var torrare än 2002 med en månadsmängd på 4,0 mm.

//Misha