Nyhetsarkiv

Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Hydrologi
Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC söker experter till möte om kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF)

Sverige har möjlighet att nominera experter till IPCC:s expertmöte inför en metodrapport om kortlivade klimatpåverkande ämnen (SLCF), som ska utarbetas av IPCC:s arbetsgrupp för nationella inventeringar av växthusgaser (TFI).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny webbtjänst ska visa detaljerade prognoser för luftkvalitet

Högupplösta prognoser av luftkvalitet i en lättillgänglig webbtjänst – det är målet för Sveriges CAMS NCP som SMHI leder, ett flerårigt projekt inom ramen för EU-programmet Copernicus.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitdata från mer än 40 år visar molnighet och strålning över hela jorden

MeteorologiForskning

Meteorologiska satelliter som cirkulerar kring jorden bär på instrument som kan observera moln, uppskatta jordytans förmåga att reflektera solstrålning samt mäta strålning i atmosfären. Nu har forskare sammanställt en över 40 år lång tidsserie av data från satellitobservationer som är mycket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2023 - Högtrycksväder i april och maj

Meteorologi

Våren 2023 inleddes med en kall marsmånad som i södra Sverige var mycket ostadig. Flera stationer med långa eller medellånga mätserier i Götaland samt lokalt i Svealand noterade då en rekordblöt marsmånad. I april dominerade istället högtrycksväder men där nederbörden väl föll kom det stora …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om försurningen av havet

Publicerad: Senast uppdaterad:

En ovanligt kraftig vårflod i Torneälven summeras

Hydrologi

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. På några stationer var vattenflödena till och med de högsta som observerats sedan mätningarna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

En lindrig isvinter avslutades i pingsthelgen

Oceanografi

Isvintern 2022-2023 tog slut i söndags efter en rätt snabb avsmältning av den sista isen. Istillväxten varierade under vintern. Kyla i december samt i mars bidrog till att bygga på istäcket och så pass sent som den 12 mars noterades årets maximala isutbredning med 81 000 kvadratkilometer. Då …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu kan du skapa bilden av framtiden

Klimat

Hur kan samhället se ut om femtio år när vi har anpassat det till framtidens varmare och torrare klimat? Det kommer grupper själva kunna svara på när de genomför workshopen ”Framtidsbilder”.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatforskning ger indikation om sommarnederbörd i norra Europa – mindre mängder än normalt förväntas

KlimatForskning

Sedan några år arbetar klimatforskare på SMHI med att studera kopplingar mellan förhållanden i atmosfären över subtropiska Stilla havet under våren och mängden nederbörd under sommaren i norra Europa. Forskningen skapar förutsättning för en enkel, men ändå förhållandevis träffsäker, uppskattning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad