Webbsida samlar information om växtplankton

En uppdaterad version av webbsidan Nordic Microalgae har nu lanserats och är redo att tas i bruk av både forskare, experter och allmänhet. Den nya versionen har flera nya funktioner för att förbättra användarupplevelsen.

Nordic Microalgae är en webbplats som samlar bilder och annan information om mikroalger i Norden. SMHI har utvecklat sidan inom projektet Svensk biodiversitetsinfrastruktur (SBDI) som finansieras av Vetenskapsrådet och medfinansiering av SMHI.

Lisa Sundqvist
Lisa Sundqvist
Sidan är  en viktig resurs vid artbestämning genom analys av planktonprover i mikroskop. Många forskare och experter i Norden använder sig av sidan och bidrar genom att lägga upp bilder. Sidan används också av studenter och den intresserade allmänheteten och når långt utanför Nordens gränser. Vi får ofta frågor från olika delar av världen från användare som vill använda bilder ifrån sidan i olika sammanhang säger Lisa Sundqvist, marinbiolog, på SMHI.
Maria Karlberg och Anders Torstensson, SMHI
Maria Karlberg och Anders Torstensson, SMHI

Nytt gränssnitt och ny taxonomi

Webbplatsen har fått ett uppgraderat användargränssnitt och en uppdatering i den taxonomiska strukturen som följer internationell standard enligt World Register of Marine Species (WoRMS). Det säkerställer att användarna får tillgång till den senaste informationen om vetenskapligt namn och släktskap.

En av de mest framträdande uppdateringarna är att varje art-sida nu innehåller en karta som visar förekomster av varje art. Kartorna hämtas från GBIF, Global Biodiversity Information Facility, som innehåller artobservationer från hela världen tillsammans med all den växtplankton data som SMHI samlar in och analyserar.

Med den uppdaterade versionen hoppas vi att Nordic Microalgae kommer att bli ännu mer uppskattad och fortsätta vara en värdefull resurs för forskare, experter och andra intressenter, säger Anders Torstensson, växtplanktonexpert vid SMHI. 
Bild från webbsidan som visar den nya taxonomin
Bild från webbsidan som visar den nya taxonomin.