Nyhetsarkiv

Forskningsprojekt utforskar digital tvilling-teknik för att underlätta klimatanpassning i Arktis

OceanografiKlimatHavsmiljöForskning

Klimatförändringens effekter märks tydligt i Arktis. För att kunna anpassa samhället så bra som möjligt behövs rätt beslutsunderlag. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt undersöker därför om det finns tekniska möjligheter att få information om bland annat havsis i Norden genom digital …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2024 - Klassisk svensk vinter

Meteorologi

Efter den kalla vintern 2011 har samtliga vintrar i Sverige utifrån referensnormalperioden 1961-1990 varit alltifrån normala till extremt milda. Årets vinter såg ut att bryta detta mönster då Kung Bore regerade i stort sett oinskränkt under december och första halvan av januari. Mildluftsangreppen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatsymposium i Norrköping i maj – registreringen öppen

Forskning

Den 15–17 maj 2024 är det dags för en ny upplaga av ett svenskt klimatsymposium – Swedish Climate Symposium. Såväl forskare som samhällsaktörer välkomnas för att söka ökad vetenskaplig förståelse av klimatförändringen och dess konsekvenser för miljö och samhälle.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt undersöker effekter av syresättning av Östersjöns bottenvatten vid vindkraftsparker

OceanografiHavsmiljöForskning

Kan det överskott av syre som frigörs vid vätgasproduktion vid havsbaserad vindkraft, bli en vinst för Östersjöns havsmiljö? Det ska forskare ta reda på i en ny modellstudie där de ska studera effekterna av syresättning av Östersjöns djupvatten på kort och lång sikt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stor utbredning av havsis

Oceanografi

Med föregående säsonger i minne är det lätt att uppfatta denna som exceptionell. Havsisen började lägga sig tidigt under hösten och växte till ordentligt både i december och januari. Utbredningen av isen fortsatte sedan öka i stadig takt. Säsongens hittills största utbredning nåddes den 12 februari …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit för övervakning av hav och atmosfär

OceanografiForskning

Växtplankton i haven står för ungefär hälften av syreproduktionen på jorden och tar upp motsvarande mängd koldioxid. Den 8 februari 2024, sköt NASA upp satelliten PACE från Florida. PACE står för Plankton, Aerosol, Climate, ocean Ecosystem. Satelliten har en ny typ av sensor för att observera bland …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Rekordvarmt i världshaven

Meteorologi

Januari 2024 hade en rekordhög global medeltemperatur. Till detta bidrog inte minst världshaven där yttemperaturen låg på en rekordhög nivå. I Stilla havet rådde fortfarande El Niño även om den visade en viss tendens att försvagas. Det fanns även områden med kallare väder än normalt. Det gäller …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI rekryterar professor i oceanografi

OceanografiForskning

För att ytterligare stärka och profilera SMHIs kompetens inom oceanografisk forskning utlyses nu tjänsten som professor i oceanografi. Med inriktning inom klimateffekter och annan antropogen påverkan på havet, operationell oceanografi och dataassimilering eller biogeokemiska och fysiska processer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Aerosoler påverkar det regionala klimatet

KlimatForskning

Tack vare ett forskningsprojekt som SMHI bidragit till finns nu en kortfattad sammanfattning för beslutsfattare (policy brief) om aerosolers klimatpåverkan. Aerosolpartiklar påverkar strålningsbalansen i atmosfären, vilket historiskt dämpat den globala uppvärmningen. När luftkvaliteten förbättras, …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad