Nyhetsarkiv

Skyfallskartering – ett viktigt verktyg för Länsstyrelsen i Dalarna

När stora regnmängder faller på kort tid ökar risken för översvämning. Men vilka områden kommer översvämmas vid skyfall? I vilken omfattning? Nu har SMHI, på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län, utfört en skyfallskartering över tre tätorter i länet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare klimat öppnar för höstvete i Jämtland – nytt exempel på klimatanpassning

Klimat

Ett varmare klimat med längre vegetationsperiod kan skapa nya möjligheter i norra Sverige.  I Jämtland börjar allt fler lantbrukare så vete på hösten, som komplement till vårsådda grödor. Det beskrivs i ett exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om regnkatastrofen på Fulufjället 1997

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket vatten i sviterna av regnet

Hydrologi

I takt med att vattnet sjunker undan från områdena där det fallit mycket regn, stiger flödena i vattendrag och sjöar nedströms områdena. SMHI varnar för översvämning och höga flöden på orange och röd nivå i flera län. Bland annat är Siljan mycket hög och stiger fortfarande och väntas kulminera mot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Olika typ av översvämningar till följd av regnet

Hydrologi

SMHI har just nu (11 augusti 2023) varningar ute för översvämning och höga flöden på västkusten och i Mellansverige. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden med stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.  I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt poddavsnitt om skyfallsrekordet i Gävle 2021

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Globalt sett den varmaste julimånaden hittills

Meteorologi

Den globala medeltemperaturen i juli 2023 var högre än för någon annan månad enligt Copernicus Climate Change Service. Till detta bidrog inte minst rekordhöga temperaturer på många håll i världshaven. I Sydeuropa präglades juli av hetta och torka medan Nordeuropa hade förhållandevis svalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus klimattjänst: global temperatur på ny rekordnivå i juli

Klimat

Den globala medeltemperaturen för juli 2023 är den högsta uppmätta någonsin. Juli 2023 beräknas ha varit 1,5°C varmare än genomsnittet 1850-1900. Detta rapporterar Copernicus Climate Change Service (C3S) i sin månadsbulletin för juli.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Övervägande svalt och ostadigt med lokala regnrekord

MeteorologiKlimat

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder med de största regnmängderna från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De nordligaste fjällen hade en både varm och torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny IPCC-ordförande och byrå

Klimat

Under FN:s klimatpanels (IPCC) 59:e beslutsmöte den 25-28 juli i Nairobi, Kenya, valdes professor Jim Skea från Storbritannien till ny ordförande. Vid mötet valdes även den nya byrån inför IPCC:s sjunde arbetsprogram, AR7.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad