Nyhetsarkiv

SMHI bidrar till förbättrad miljöövervakning av Östersjön

Oceanografi

Hur ska vi förbättra miljöövervakningen av Östersjön? Denna fråga har SMHI arbetat med genom att ta fram underlag till två internationella BONUS-projekt: BONUS FUMARI och BONUS INTEGRAL. Nu är projekten färdiga och det är dags att summera resultaten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återigen stort ozonhål över Antarktis

Meteorologi

Ozonhålet över Antarktis är nu tunnare och större än på länge. Orsaken är bland annat en stark polär virvel i stratosfären över Antarktis som fått temperaturen att sjunka kraftigt över ett stort område. Lägg därtill att det tar lång tid för de numera förbjudna ozonnedbrytande ämnena att försvinna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkar en fiskodling en sjös halter av näringsämnen?

Hydrologi

I samband med tillståndsprövningar får SMHI ibland beställningar på kunskapsunderlag. Ett exempel är när en fiskodling ska etableras, omprövas eller expandera i en sjö och det är viktigt att ta reda på hur detta kan tänkas påverka halterna av näringsämnen i vattnet. SMHIs konsulter har nyligen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vinnare i ClimeMarine illustrationstävling: kreativ illustration som binder ihop havsplanering och klimatförändringar

OceanografiKlimatForskning

Vi kan stolt presentera vinnaren i ClimeMarines illustrationstävling: Malva Crona från Malungs folkhögskola, som med sin illustration visar olika aspekter av havsplanering och klimatförändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning tillför kunskap till lokalt klimatanpassningsarbete

MeteorologiKlimatForskning

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin planering? SMHI och SEI har studerat hur forskningen kan utformas för att svara mot användarnas behov.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utformning av stadsmiljön minskar lokala värmeöar

MeteorologiKlimatForskning

En studie om värme i stadsmiljö visar att en god fysisk planering i staden minskar den urbana värmeöeffekten och underlättar därmed hanteringen av värmeböljor. Nu finns kunskap från forskning om värme i städer från projektet Hazard Support samlad på smhi.se.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utbildningssatsning inför förnyade vädervarningar

Nu pågår utbildningar inför övergången till ett förnyat system för vädervarningar. Från april 2021 blir varningarna konsekvensbaserade och regionalt anpassade, därmed mer relevanta och användbara för samhället. Samverkan mellan SMHI och andra samhällsaktörer är en röd tråd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stort intresse för högupplöst klimatdata

Den 24 september höll Copernicus en workshop online om hur man kan använda och dra nytta av tjänsten med fria, högupplösta klimatdata, som SMHI är med och utvecklar. Workshopen riktade sig främst till forskare och företag som utvecklar klimattjänster eller som på annat sätt är beroende av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2020 - Varmt och torrt i söder

MeteorologiKlimat

September 2020 var överlag varmare än normalt. I mitten av månaden nåddes södra Sverige av mycket varm luft och det blev några dagar med högsommarvärme. Flera lågtryck passerade under månaden norr om Skandinavien och det mesta av nederbörden föll i fjällen medan Östersjölandskapen fick en torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med översvämningar och välfyllda sjöar


Det hydrologiska året skiljer sig från ett kalenderår genom att det löper från första oktober till sista september. Det hydrologiska året 2019-2020 inleddes med flöden över de normala i västra Sverige och låga flöden i östra Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad