Nyhetsarkiv

WMO firar 150-årsjubileum på Världsmeteorologidagen 23 mars

För att kunna göra väderprognoser och för att följa klimatet är observationer en viktigt grundsten. Det internationella samarbetet är viktigt för att kunna samla data. Den 23 mars 2023 firar den världsmeteologiska organisationen WMO och dess föregångare IMO tillsammans 150-årsjubileum.

Publicerad: Senast uppdaterad:

"Påskynda omställningen" är årets tema på Världsvattendagen 22 mars

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

HydrologiForskning

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, deltar.

"När det gäller vattenfrågor är gapet mellan forskning och dagens beslutade policys stort. För att stödja beslutsfattande att nå hållbarhetsmålen behövs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

FN:s klimatpanel IPCC: Det är bråttom med klimatåtgärder

Klimat

Budskapet i IPCC:s syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kostnadsfri kurs i klimatförändringar 18-19 april för dig som är skogsägare

Klimat

Anmäl dig redan idag till SMHIs kostnadsfria grundkurs i klimatförändringar! Kursen riktar sig mot dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändringar i Sverige. Dagarna ger dig massor med möjligheter att diskutera med andra som jobbar med likande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hornavan är fortfarande Sveriges djupaste sjö

Hydrologi

Hornavan är Sveriges djupaste sjö. Det fastställdes i en sjödjupskarta redan på 1800-talet. Kartan har dock varit svår att tolka, varför SMHI nu tagit fram en ny sjödjupskarta. Mätningar har genomförts med olika teknik under åren 1996-1997, och resultatet bekräftas genom en ny mätning den 16 mars …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu gör vi en första uppdatering av klimatscenariotjänsten

Klimat

Den 14 mars görs en uppdatering av den fördjupade klimatscenariotjänsten på smhi.se. Uppdateringen innebär bland annat att data för ”Längsta värmebölja” korrigeras. Fler uppdateringar kommer att ske och revideringar kan följas i den nya ändringsloggen i tjänsten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

MeteorologiLuftmiljöForskning

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa till problem i samhället också på andra sätt. Samtidigt har forskare svårt att studera och beskriva processerna med tillräcklig noggrannhet, eftersom det finns andra aerosoler i luften som stör. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

HydrologiForskning

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska markens utsläpp av koldioxid, dels för ökad biologisk mångfald. Det finns också en förhoppning om att återställda våtmarker kan ha en dämpande effekt på extrema vattenflöden, och minska problem med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Svåra översvämningar i Nya Zeeland och São Paulo

Meteorologi

Februari var varmare än normalt i bland annat östra USA, stora delar av Europa och västra och centrala Asien. I både de norra och södra polarområdena var utbredningen av havsis mycket låg. Kalla områden fanns i norra Kanada och östra Sibirien. Kraftiga regn med svåra översvämningar förekom i bland …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad