Fastighetsägare minskar risk för översvämningsskador

Växtbäddar, kantstenar, asfaltbulor och ett systematiskt underhåll av dagvattenbrunnar. Det är några lösningar på hur fastighetsägare kan minska skaderisker vid översvämningar. I ett nytt exempel på klimatanpassning beskrivs hur bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrköping klimatsäkrar sina områden.

Norrköpings största bostadsföretag Hyresbostäder har arbetat med klimatanpassning sedan många år tillbaka. En tidig sårbarhetsanalys visade att fem större bostadsområden är känsliga för översvämningar och behöver klimatsäkras. Området Ljura i södra Norrköping, med cirka 1 000 lägenheter, blev först ut och under förra året stod åtgärderna klara.

En viktig insikt var att vi inte ska arbeta isolerat utan i samarbete med kommunens förvaltningar, kommunala bolag, räddningstjänst, forskare och andra experter. Då får vi de bästa fungerande helhetslösningarna, säger Wilhelm Hardt, säkerhetsansvarig Hyresbostäder.

Åtgärder som leder vatten rätt

Lösningarna i Ljura fokuserade huvudsakligen på åtgärder utomhus för att leda vatten rätt och därmed undvika översvämningar. En avgörande del var att bygga upp ett systematiskt arbete för löpande underhåll. Ett exempel är översyn av dagvattenbrunnar och vattenledningar för att undvika läckage och vattenansamlingar.  

Andra delar av arbetet handlade bland annat om att installera rännor, asfaltbulor och kantstenar för att styra vatten mot dagvattennätet istället för mot huskropparna. Växtbäddar och träd samlar och fördröjer vattnet. Så kallade backventiler förhindrar att avloppsvatten tränger upp i källare.

Växtbädd som samlar upp vatten.
Växtbäddar samlar upp och fördröjer vatten. Foto Johan Sjökvist, Green Östergötland AB

Förebygger skador och obehag

Enligt klimatscenarier kommer nederbörden överlag att öka allt mer och det blir också fler tillfällen med kraftig nederbörd.

Troligen kommer skadekostnaderna att stiga med mer nederbörd. Vi ser till att förebygga detta och inte minst att undvika obehag för hyresgästerna, avslutar Wilhelm Hardt.