Klimatanpassning av jordbruket – livsviktigt för Kenya

I Migori County i Kenya arbetar man aktivt med klimatanpassning. Ett exempel är SMHIs utbildningsprogram ”Training of trainers” som handlar om att sprida kunskap och ge konkreta verktyg för att anpassa regionen till ett förändrat klimat. Hittills har utbildningen nått ett 500-tal funktionärer i regionen.

Klimatförändringarna påverkar de afrikanska samhällena i allt högre grad. För att anpassa sig till ett klimat i förändring, har Migori County i sydvästra Kenya valt att aktivt arbeta med klimatanpassning.

Utbildningsdeltagare och arrangörer samlade på gruppbild.
Utbildningsdeltagare och arrangörer.

SMHI initierade utbildningen

Programmet "Training of Trainers", har genomförts av SMHI sedan 2022, med fokus på att utbilda tjänstepersoner från Migori County. Första omgången av programmet avslutades hösten 2023. Då deltog 20 tjänstepersoner från Migori Department of Environment. Deltagarna genomgick en intensiv utbildning om klimatförändringar och klimatanpassning. Som del i programmet genomförde deltagarna klimat- och sårbarhetsanalyser tillsammans med lokala klimatkommittéer runt om Migori regionen. De fann att den mest sårbara sektorn för klimatförändringar är jordbruket. Detta ledde till behovet för ny utbildning riktad mot tjänstepersoner från Migori department of Agriculture.

SMHI, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, startade den nya omgången för 43 tjänstepersoner från Migori Department of Agriculture i Migori Town i mars 2024. Under uppstartsveckan medverkade deltagarna i ett gediget program med kunskapsförmedling inom klimatförändring, klimatanpassning och klimatsmart jordbruk.

Två män som deltagit i utbildningen tidigare
Seth Michael Okello och Ojwang Allan Onyango, tidigare deltagare från Department of Environment höll i en övning i problem tree analysis. De agerar som coacher i denna omgång av programmet.

Lokal förankring - en framgångsfaktor

En viktig framgångsfaktor i utbildningsprogrammet var att involvera tidigare deltagare som coacher och föreläsare.

Portrait Ghasem Alavi
Deras erfarenheter och insikter har visat sig vara mycket viktiga för att stärka utbildningens genomslagskraft och ge en lokal förankring. Under perioden april-maj tar sig deltagarna runt till olika kommuner i Migori-regionen för att genomföra fältseminarier för lokala klimatkommittéer. Tillsammans analyserar de kommunernas specifika jordbruksutmaningar och arbetat fram klimatsmarta lösningar som dokumenteras i manualer för varje kommun, berättar Ghasem Alavi, föreläsare och projektledare som följde upp utbildningsprogrammet på plats i Kenya i mars tillsammans med Åsa Johnsen, båda från SMHI, samt Libère Nkurunziza från Sveriges lantbruksuniversitet. 
Sveriges ambassadör i Kenya besökte utbildningen
Deltagarna fick ett överraskande besök av Sveriges Ambassadör i Kenya, Caroline Vicini, som råkade vara på rundresa i västra Kenya.

Utbildning med avgörande betydelse

Genom utbildningen når kunskapen ut till ett 500-tal verksamma i de lokala klimatkommittéerna. Denna utbildning och kunskapsdelning är av avgörande betydelse för att rusta jordbruket i Migori County för att möta de utmaningar som klimatförändringarna medför.

Genom att involvera både tjänstepersoner och lokala experter har programmet blivit till stor del hållbar och oberoende av externa experter, avslutar Ghasem Alavi.
Utbildningsdeltagare på studiebesök på en bondgård
En dag med studiebesök ingick i programmet, här vid Nyabera farm visades olika exempel på klimatsmart jordbruk i praktiken.