Världens längsta vattenståndsserie

Mätserien för havsvattenstånd i Stockholm är den längsta i världen. Mätningarna startade redan år 1774 vid Slussen i Stockholm. 1889 startade mätningarna vid mareografen på Skeppsholmen som fortfarande är aktiv.

Havsvattenståndsserien från Stockholm betraktas som den längsta i världen. I serien kan intressant information utläsas, bland annat den pågående havsnivåhöjningen.

Havsvattenstånd Stockholm 1774-2021
Årsmedelvärden för havsvattenståndet i Stockholm med data från Nedre Stockholm 1774-1889 och från Stockholm (Skeppsholmen) 1889-2021. Landhöjningen gör att vattenståndet blir lägre över tid men på grund av havsnivåhöjningen förändras takten med vilken vattenståndet sjunker under perioden. Förstora Bild

Mätningarna av vattenstånd vid Slussen (Nedre Stockholm) i Stockholm påbörjades 1774 på order av kung Gustav III för att utröna nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön (Östersjön). I början gjordes en avläsning i veckan och i början av 1800-talet utökade man till en avläsning per dygn.

Dessa samtidiga manuella mätningar gjordes på var sin sida om tröskeln för att man vid varje tidpunkt skulle kunna bestämma nivåskillnaden. Avläsningen gjordes på en fast pegelskala och noterades sedan på ett papper. Den västra slusströskelns nivå (på Mälarsidan) motsvarades av -3,841 meter i Rikets Höjdsystem 1900 (RH00). Stockholms stads lokala höjdsystem utgick också från denna nivå. Mätningarna pågick fram till 1967.

Slussen 8 april 1914
Slussen i Stockholm 8 april 1914. Foto SMHI Förstora Bild

I mitten av 1880-talet bestämde kung Oscar II att flera s.k. mareografer (en äldre variant av havspegel) skulle anläggas runt den svenska kusten. Under 1888 installerades därför på en mareograf på Skeppsholmen i Stockholm. Stationen är fortfarande aktiv även om själva mätutrustningen har blivit ersatt med modernare teknik under årens lopp.

Mareografen på Skeppsholmen
Mareografen på Skeppsholmen i Stockholm från 1888. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Under de cirka 100 första åren mättes vattenståndet varje timme vid Skeppsholmen. Numera sker mätningar på minutbasis. Data samlas in till SMHIs databas och skickas sedan vidare till olika användare. Timvärden och den senaste observationen presenteras på sidan Vattenstånd och vågor både i tabell- och diagramform.