Vad betyder olika ord om vind?

Uttryck och definitioner för vind kan skapa förvirring och missförstånd. Samma ord på exempelvis svenska och engelska har inte alltid samma betydelse. Nedan ges några exempel där feltolkning inträffar då och då.

Storm

Ordet storm kan i svenska språket förknippas med ett oväder med kraftiga vindar, men används inom svensk meteorologi mer strikt om oväder där medelvindhastigheten varit minst 24,5 m/s.

Motsvarande vindkriterier finns i engelskan vilket kommer från Beaufortskalan där medelvindhastigheter mellan 24,5 och 32,6 räknas till stormvindar (Beaufort 10 och 11). Uttryck som 'storm warning' och 'storm force' kan då förekomma. I dessa fall finns en god överensstämmelse mellan svenskt och engelskt språkbruk.

Men inom det engelska språkområdet används ordet storm även för flera typer av oväder. Det kan då vara förknippat med starka vindar 'gale' (lägre än stormstyrka), men även väder utan starka vindar såsom 'thunderstorm', 'rainstorm' och 'snowstorm'. 

Därför bör man inte översätta ordet storm rakt av från en engelsk text utan att man har syftningen klar för sig.

Orkan - hurricane

Ordet orkan används inom svensk meteorologi i fall då medelvindhastigheten varit minst 32,7 m/s. Detta är mycket sällsynt i kustvatten men kan förekomma i fjällen. Däremot når byvindarna orkanstyrka då och då även utanför fjällområdet.

I Beaufortskalan för vindstyrkan 12 finns 'hurricane' med i den engelska terminologin, men i dessa fall skriver de vanligen 'hurricane force wind speed/strength' och inte bara 'hurricane'.

I engelskan avser nämligen 'hurricane' vanligen det vi på svenska allmänt benämner tropisk cyklon och specifikt om medelvinden når ovannämnda gränser tropisk storm eller tropisk orkan. I synnerhet används 'hurricane' för tropiska orkaner på Atlanten.