Blåser det mer nu än förr?

Blåser det mer nu än förr? Det är en fråga som vi ofta får på SMHI. Men det är svårt att hitta några bevis för att det verkligen är så. Vind är en högst variabel klimatologisk företeelse. Beroende på lågtryckens banor och den geografiska fördelningen av högtryck och lågtryck kan det bli stora variationer i vinden från dag till dag, månad till månad och även över ännu längre tidsperioder.

I ett långt perspektiv är det svårt att göra direkta jämförelser av vindmätningar. Det beror på att tekniken och metodiken för vindmätning ändrats ganska mycket genom åren. Det är betydligt enklare att jämföra exempelvis äldre och nutida temperaturmätningar.

För långsiktiga trender i vindklimatet använder sig SMHI i stället oftast av den geostrofiska vinden, som bygger på skillnader i lufttryck.

Klimatindikator geostrofisk vind

Har det blåst ovanligt mycket den senaste månaden?

När det gäller mer kortsiktiga jämförelser är det enklare att göra direkta jämförelser av vindmätningar. Sedan mitten av 1990-talet har SMHI haft ett drygt hundratal automatstationer som mätt vinden på ett enhetligt sätt och på oförändrade mätplatser.

Kartor för olika månaders medelbyvind i procent av ett medelvärde för perioden 1996-2015 

Kartor för olika månaders medelbyvind i procent av ett medelvärde för perioden 1996-2015

Trender i den maximala byvindhastighet finns beskrivna i den här artikeln

Årets maximala byvindhastighet