Vindhastighet under året och dygnet

Vindhastigheten mäts på nivån 10 meter över mark. Den vind som mäts är påverkad av hur omgivningarna ser, vegetation, topografi och bebyggelse. Högre upp i atmosfären där vinden är ostörd blåser det i genomsnitt mer på vintern än sommaren. Men det visar inte alltid mätningarna på alla stationer.

Stationernas läge.
Stationernas läge. Förstora Bild

Under vintertid och nätter råder ofta inversion då molnigheten är liten. När inversion råder ökar temperaturen med höjden och luftutbytet mellan högre och lägre nivåer är litet eller obefintligt. Inversionen gör att trots att det blåser högre upp, på någon km höjd, är vinden svag på 10-meters nivån. Under sommaren däremot när solinstrålningen är hög är omblandningen i atmosfären stor, vilket innebär att det blåser mer i marknära skikt.

För ett urval av stationer presenteras nedan genomsnittlig vindhastighet under olika månader och tider på dygnet. De valda stationerna är automatstationer som startade 1995/96. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

På stationen i Naimakka blåser det i genomsnitt mest mitt på dagen under vårmånaderna, se diagram nedan. Diagrammen för inlandsstationerna Åsele, Mora och Hörby har ett liknande utseende som Naimakka. Vid kuststationerna blåser det dock mest på vintern och dygnsrytmen är mindre än vid inlandsstationer.

Medel vindhastighet i Naimakka i m/s under perioden 1996-2020.
Medel vindhastighet i Naimakka i m/s under perioden 1996-2020.

.

Medel vindhastighet vid Bjuröklubb i m/s under perioden 1996-2020.
Medel vindhastighet vid Bjuröklubb i m/s under perioden 1996-2020.

.

Medel vindhastighet i Åsele i m/s under perioden 1996-2020.
Medel vindhastighet i Åsele i m/s under perioden 1996-2020.

.

Medel vindhastighet vid Örskär i m/s under perioden 1991-2020.
Medel vindhastighet vid Örskär i m/s under perioden 1991-2020.

.

Medel vindhastighet i Mora i m/s under perioden 1991-2020.
Medel vindhastighet i Mora i m/s under perioden 1991-2020.

.

Medel vindhastighet vid Ölands Södra Udde i m/s under perioden 1995-2020.
Medel vindhastighet vid Ölands Södra Udde i m/s under perioden 1995-2020.

.

Medel vindhastighet i Hörby i m/s under perioden 1995-2020.
Medel vindhastighet i Hörby i m/s under perioden 1995-2020.

.