Isvulkan

I början av mars 2018 fick SMHI in bilder på några isformationer som bildats vid stranden utanför Kivik i Skåne. De hade samma form som vulkaner. Finns det isvulkaner?

Isvulkan vid Kivik 5 mars 2018.
Isvulkaner vid Kivik 5 mars 2018. En snövit till vänster och en lite mer sandbemängd till höger. Foto Emma Lawesson/Ystads Allehanda Förstora Bild

Hur kan de ha bildats? Det hade varit kallt i Skåne under en längre tid. Ett istäcke hade vuxit en bit ut från stranden.

Därefter har det förmodligen kommit en kraftig vind som skapat vågor. Rörelser från vågorna hade spräckt isen lite här och där. 

När vågorna kom in mot stranden växte de i det allt grundare vattnet under isen och vattnet trycktes upp genom sprickorna på de svagaste ställena. Vattnet som kom upp genom sprickorna frös allteftersom det pressades upp. 

Det blev ett hål kvar där det kalla vattnet fortsatte att pressas upp så länge som vågorna var tillräckligt kraftiga. Vattnet som kom upp ur hålet frös när det rann åt sidorna.

Här finns en parallell till en vulkan och lavan som flödar upp ur en krater. Det frusna vattnet bygger efterhand upp en form som liknar en vulkan.
 
Om det är sandbotten blandas vattnet med sand och isen som bildar ”vulkanen” blir sandblandad, vilket syns på den högra formationen i bilden.

Fler fall med isvulkaner

När vi hade uppmärksammat det nämnda fallet hörde flera personer från andra delar av landet av sig. Isvulkaner är kanske inte så sällsynta trots allt. Här följer tre exempel från Vättern.

Isvulkaner vid Jönköping den 3 mars 2018. Notera fotavtrycket för att få ett begrepp om storleken.
Isvulkaner vid Jönköping den 3 mars 2018. Notera fotavtrycket för att få ett begrepp om storleken. Foto Katja Tanhua Förstora Bild
Isvulkaner i Gränna
Isvulkaner i Gränna hamn (norra sidan) den 4 mars 2018. Foto Margareta Dahl Förstora Bild
Isvulkaner vid Rödån mellan Habo och Hjo
Isvulkaner i Vättern vid Rödån mellan Habo och Hjo. Foto Gustaf Posse Förstora Bild

Från Vätterns västra sida fick vi en rapport från Gustaf Posse: "Det fanns runt 10-15 st riktigt stora som var 3-5m höga över vattenytan. I bakgrunden syns träd, under träden börjar sandstranden så allt detta ligger ute på sjön, bedömer att sjön är 1-3m djup där isvulkanerna bildats. Min fru Karin som är 1,60 m lång är med som referens".