Pipkrake

Pipkrake är en isbildning som uppstår i fuktig ytjord vid omväxlande tö och frost.

Pipkrake
Foto Lotta Karlsson

Yttemperaturen på marken kan lätt falla till under noll, medan luften en bit upp och jorden en bit ner har plusgrader. Fukt från den varmare jorden kan då bilda iskristaller och isnålarna luckrar upp ytjorden när de växer till.

Pipkrake skiljer sig från frost som innebär att fukt från luften fryser (deponeras) på markytan. Om vattnet i marken fryser på djupet kallas det tjäle.

Närbild på pipkrake.
Närbild pipkrake - enskilda kristaller flera cm långa. Fotat i Värmland 27 oktober 2012. Foto Lars Bärring

Pipkrake i Värmland 2012

SMHI-medarbetaren Lars Bärring fick se och fotograferade utbredd och stora exemplar av pipkrake söder om Långban i östra Värmland den 27 oktober 2012.

Iskristallerna var allmänt flera cm långa och fanns i två diken på vardera sidan av en nyupptagen skogsbilväg. Dikena hade troligen grävts nyligen då vägen inte var färdigställd.

Dike med pipkrake
Foto Lars Bärring Förstora Bild

Pipkraken hade bildats i öppen mineraljord med stort inslag av sand och grus. Iskristallerna var i allmänhet 3-5 cm långa, ställvis längre. Det förekom partier med flera kristallager ovan på varandra, vilket antyder att de successivt tillväxt i omgångar.

Vädret hade under dagen varit klart och soligt, men vägen och dikena hade troligen varit i skugga hela dagen.