Håris

Håris är ett ovanligt fenomen som bildas när fukt tränger ut ur vattenindränkta trästycken vid temperaturer strax under noll grader. Ett annat namn för håris är vätteskägg.

Ibland får SMHI in spännande bilder såsom de nedanstående, med frågor om vad detta är och hur dessa långa, lätt böjda isformationer bildas.

Fenomenet kallas för håris och bildas när vatten tränger ut ur vattenindränkta och delvis ruttnande trästycken.

År 1918 dokumenterades håris för första gången av den tyske meteorologen och geofysikern Alfred Wegner (som även råkar vara upptäckaren av kontinentaldriften). Redan Wegner föreslog att formen skulle vara beroende av närvaron av någon sorts svamp.

År 2015 fann en forskningsstudie bevis för Wegners hypotes: att formationen av håris är beroende av att svampen Exidiopsis effusa lever i träet. De visade att träbitar som upphettats så att svampen dog, inte producerade hårisen, medan trä som inte upphettats gjorde det.

Evidence for biological shaping of hair ice

De tunna trådarna kan bli upp till 20 cm långa och cirka 0.01 mm i diameter – d.v.s. ungefär samma storleksordning som mänskliga hårstrån. De växer inte från bark utan bara där stammen ligger bar och rakt ut från träets märgstrålar. Forskningen ovan föreslår att den märkliga formen beror på att ett ämne från svampen förhindrar iskristaller att frysa till på normalt vis, men exakt hur det går till är inte klarlagt.

I torr luft och flertalet minusgrader sublimerar (övergår från is till vattenånga) hårstråna snabbt och därför krävs en temperatur på strax under 0 grader för att hårisen ska få finnas kvar, men under rätt förhållanden kan håris behålla sin form flera dagar.

Gärdeberget Sundsvall 2017

På Alla helgons dag den 4 november 2017 hann Ingrid Löfqvist och hennes man fota några vackra bilder på håris innan deras mobiler dog. Senare läste Ingrid om följande skrock "att det var Vättarnas skägg som fastnat när de slunkit ner i sina hålor".  Ett alternativt namn för håris är vätteskägg.

Håris Gärdeberget  i Sundsvall 2017-11-04.
Håris på Gärdeberget i Sundsvall 2017-11-04. Foto Ingrid Löfqvist Förstora Bild
Närbild på håris Gärdeberget  i Sundsvall 2017-11-04.
Närbild på håris Gärdeberget i Sundsvall 2017-11-04. Foto Ingrid Löfqvist Förstora Bild

Norra Uppland 2012 och 2013

Flera gånger har det observerats håris på Masugnsholmen vid Älvkarleö bruk i norra Uppland hösten 2012. Under några veckor har den bildats, smält och sedan återkommit. Alltid på samma halvruttna grenar av hägg meddelar Gunnar Ericsson.

Året därpå återkom han med nya bilder på håris som bildats i början av november 2013.

Håris 12 november 2012
Håris den 12 november 2012 norra Uppland. Foto Gunnar Ericsson Förstora Bild

Varberg 2012

Marie Ekman Bäcklund hade varit ute i skogen och vandrat med några vänner då de fick se de lustigt formade iskristallerna på en gren död bokved. Det var i en bokskog utanför Varberg, fredagen den 6 januari 2012.

Under natten hade det varit några minusgrader men tidigare hade det kommit mycket nederbörd i området.

De trådformade och säregna kristallerna fanns på ved med barkskador och var runt 2 till 4 cm långa och lätt böjda. Marie skrev att "ingen i vårt vandringsgäng hade sett något liknande tidigare".

Håris 6 januari 2012
Håris på en gren död bokved den 6 januari 2012, utanför Varberg. Foto Jeanette Åkesson Förstora Bild

Halmstad 2006

Ett annat exempel på håris kom in till SMHI i december 2006. Även det fallet var från Halland, närmre bestämt från en skog utanför Halmstad.

Bilden är tagen den 18 december 2006 av Eva Aronson. Hon beskrev händelsen på följande vis:

"Jag har aldrig, trots 60+ ålder, sett något liknande. När jag körde genom skogen såg jag vita formationer som låg på marken i skogen och tänkte att det var någon äcklig svamp som utvecklat sig i den fuktiga och varma höst och vinter vi haft hittills.

Men vid närmare inspektion visade det sig vara långa frusna trådar av vatten som satt ihop i sjok på grenar som låg på marken. 

Det såg precis ut som sockervadd och kunde tas loss i stora stycken. Formationerna var cirka 3 cm långa och jag var ju tvungen att stoppa ett sjok i munnen, smälte som sockervadd fast utan sötma.

Det hade varit varmt i skogen dagen innan och denna dag var det minusgrader. Vad kallas detta märkliga fenomen? Det var varken snö eller is. Trådarna innehöll ingen fast substans alls. Hur kunde det bildas trådar?"

Håris den 18 december 2006.
Håris utanför Halmstad den 18 december 2006. Foto Eva Aronson