Is

Is förekommer i naturen i form av is på sjöar och vattendrag, som tjäle, i glaciärer, som snö och rimfrost och i olika former i atmosfären. 

Älv
Is på vattendrag

Till skillnad från de flesta andra ämnen har vatten lägre densitet i fast form än i flytande form. Det gör att isen lägger sig som ett täcke ovanför vattnet i sjöar. Isen blir till ett skyddande täcke för vattenlevande organismer och påverkar bland annat sjövattnets temperatur och skiktning.

Processerna som formar is på sjöar och vattendrag skiljer sig mycket åt. På sjöar sker oftast både isläggningen och islossningen på ett lugnt sätt. Isen på vattendrag är vanligtvis inte lika stabil och isläggningen kan skilja sig mycket mellan olika delar av ett vattendrag. Isläggningen och framförallt islossningen på vattendrag kan också ske med stor dramatik med isproppsbildning som följd.

Isen i vårt samhälle

Att vi har is på sjöar och vattendrag har påverkat vårt sätt att leva och verka i naturen. På vintern har isvägar använts i allt från transport till rennäring och i norr är det fortfarande en viktig infrastruktur. Trafikverket ansvarar idag för sju isvägar i landet där färjetrafik ersätts med fordonstrafik på is när vädret tillåter det.

Isen skapar också fantastiska möjligheter att vistas på sjöar. Långfärdsskridskoåkning och isfiske är populära aktiviteter. Här finns många klubbar och föreningar som har kunskap om isläget . Det är dock viktigt att själv ha god kunskap och kännedom om issäkerheten innan du beger dig ut på is.