Halo kring månen

De flesta halofenomen bildas då solen lyser på iskristaller, men ibland kan även månen vara en tillräcklig ljuskälla.

halo runt månen
Foto Mikael Rydberg Förstora Bild

På kvällen den 30 december 2009 syntes en halo kring månen från Stensholm utanför Huskvarna. Det var vindstilla, lite lätt snöfall och kring -10° enligt Mikael Rydberg som fotograferade fenomenet kl. 18.09.

De halokomponenter som syns tydligt, trots det svag ljuset från månen, är en 22°-ring och två bimånar, som är nattens motsvarighet till dagens bisolar.

Lite svagt kan man ana en horisontalcirkel, möjligen en vertikalpelare och en antydan till en övre tangerande båge.

Om månens ljus hade varit tillräckligt starkt hade det kanske gått att observera fler halokomponenter. Detta eftersom det tidigare samma dag syntes en mycket speciell sammansatt halo från Huskvarna.