Halo i skidbacken

I Åre, Björnen, observerades en märklig sammansatt halo som förmodligen uppkom i iskristaller från snökanoner. En av halokomponenterna är både sällsynt och svårförklarad.

Den 13 januari 2010 kring kl 13 uppstod ett spektakulärt halofenomen i skidbacken i Åre (Björnen). Karin Stenmark och Lars Niklasson var där och tog nedanstående bild.

Weine Josefsson vid SMHI tog kontakt med Les Cowley (www.atoptics.co.uk) eftersom en av halokomponenterna kan kallas spektakulär nämligen den lite svaga men ändå tydliga lilla bågen ovanför solen men under ringen. I denna bilden syns den mest som en ljus fläck.

Det finns även lite moln vid horisonten samt en kondensationsstrimma efter ett flygplan. Det senare är det lite vitare oregelbundna molnet som går snett ner från övre vänstra hörnet till strax över solen. Försök att bortse från dessa moln.

halo moilanen
Foto Karin Stenmark/Lars Niklasson Förstora Bild

Halons olika delar

Ringen runt solen är 22°-halon. På dess ytterkant på samma höjd som solen ligger bi-solar. Ovanför ringen ligger först den övre tangerande bågen och ovanpå den en Parry båge.

Genom solen (och även bisolarna) går ett svagt ljust band. Det är en halo som benämns horisontalcirkeln. Vertikalt genom solen finns ett ljust fält en halo kallad vertikalpelaren. Förutom Parrys båge är de senast nämnda halokomponenterna inte så ovanliga.

Det är däremot den svaga ljusa fläcken som nämndes inledningsvis. Denna halo är döpt efter upptäckaren Jarmo Moilanen. I nedanstående bild syns den lite tydligare.

Halo Moilanen 2
Foto Karin Stenmark/Lars Niklasson Förstora Bild

Två svaga bågar

Om man tittar noga på bilderna finns det faktiskt ytterligare ett par sällsynta halokomponenter. Ut från solen går det två stycken svaga ljusa bågar ungefär i riktning kl 10 och kl 14. Möjligen kan de benämnas heliska bågar på svenska eller solbågar. På engelska kallas de helic arcs.