Bisolar

Ett av de vanligaste halo-fenomenen är bisolar. De kan se lite olika ut och ibland är de ganska färggranna.

Ett annat namn för bisol är parhelia. Av namnet framgår att de kan påminna om solen.

bisol till vänster om solen
Ungefär mitt i bilden syns en bisol, observerad i Tumba den 26 oktober 2015 cirka kl. 13. Solen skymtar i höger bildkant. Bisolen som är lätt färgad. Orange-gul mot solen och blåaktig ut från solen. Dessutom syns en lång utdragen svans åt vänster vilket är en del av horisontalcirkeln. Foto Agneta Lund Förstora Bild

Vanligen är bi-solen en ljus fläck cirka 22 grader till vänster eller till höger om solen. På samma höjd över horisonten som solen. Ofta syns bara en bisol men om iskristallerna som ger upphov till fenomenet finns över en stor del av himlen kan båda bisolarna vara synliga liksom även en del andra halokomponenter. 

Utseendet varierar från små bleka ljusa fläckar till stora fläckar som i ena änden kan vara gula och i den andra roströda. Ibland kan bisolen vara mer regnbågsfärgad.

Det händer att bisolarna kan upplevas lika ljusstarka som solen. Oftast är bisolen starkare om solen står lågt och blir allt blekare ju högre solen står.

I kombination med andra halo-komponenter är det svårt att avgöra var den bisolen slutar och andra komponenter börjar.

En vanlig kombination är bisolar och 22-graders halon, som är en ring runt solen. I de fallen brukar bisolarna ligga strax intill ringen om solen står lågt och alltmer utanför ringen om solhöjden ökar.

Bisolar bildas i iskristaller, hexagonala, formade som plattor som svävar i huvudsak horisontellt orienterade.

Bisol 20181017
Den lågt stående solen döljs delvis av ett mörkt molnstråk. Till höger syns en bisol med en liten svans riktad åt höger. Ljungsbro utanför Linköping 17 oktober 2018. Foto Anders Nordström Förstora Bild