Kransar kring månen och solen

Kransar kring månen är ett optiskt fenomen som är ganska vanligt när tunna moln delvis döljer fullmånen.

Kransen eller koronan åstadkoms av ljusets spridning (diffraktion) kring små droppar eller iskristaller som finns i molnen. Även andra partiklar i luften kan ge upphov till detta fenomen, såsom luftburen pollen. 

Krans kring månen
En mycket kraftfull krans kring fullmånen den 13 december 2016, kl. 21.15 i Sollefteå. Notera att den inte är helt cirkulär vilket tyder på att det finns olika droppstorlekar i molnets olika delar. Foto Janne Nordin Förstora BildFenomenet observeras oftare kring månen än kring solen, kanske beroende på att man inte tittar mot en starkt lysande sol.

Bilden visar ett kransfenomen i ett altocumulustäcke kring solen.
Krans i ett cirrocumulus- eller altocumulustäcke kring solen. Ellös på Orust i Bohuslän den 5 december 2023. Foto Eva Emanuelsson Förstora BildKransarna, eller ringarna, kan ha olika färger beroende på dropparnas storlek. Oftast finns en blåaktig ring innerst, därefter en gulaktig och en brunröd ring. Detta kallas ”aurolan” och det är oftast allt som syns.

Ibland kan man se fler ringar utanför aurolan, dessa är klarare i färgerna. Kransarnas storlek skiftar beroende på droppstorleken – små droppar ger upphov till stora ringar.

Observera att detta fenomen inte är detsamma som halo.