Rändåsprutt'n - ett hydrologiskt fenomen

Från Peter Calla, vid Vattenregleringsföretagen i Östersund, har vi fått följande beskrivning och foto av ett hydrologiskt fenomen som tidigare uppkom vid Rändan, ett tillflöde till Ljusnan cirka 15 km väster om Långå i Härjedalen.

Den gejserliknande Rändåspruttn
Foto Peter Calla

Förut drevs Långå kraftverks två turbiner med vatten via tunnlar från sjöarna Lossen och Grundsjöarna. Tunneln från Grundsjön fick påfyllnad från Rändan genom att vatten via ett schakt leddes ner från ån till tunneln.

Vid snösmältning störtade ansenliga vattenmängder in den vägen och kunde dra med sig luft. Om turbinen i kraftverket var avstängd uppstod ett mottryck i tunneln och vatten pressades tillbaka och slungades upp ur schaktet.

När detta hände, normalt under några veckor i maj, kunde det liknas vid en gejser, med en vattenkaskad som nådde en höjd på 30-60 meter och som återkom flera gånger per timme. I folkmun kallas det för "Rändåsprutt'n".

Det finns två sprutt i området varav Rändå var den mest kända. Ulvåsprutt'n ett stycke därifrån är brutalare, skickar upp vattenkaskader på 75-100 meter, men utbrotten sker inte lika ofta som i Rändan.