Svallis

Vintertid kan vatten rinna fram ur marken och sedan frysa utmed bergsidor eller på intilliggande mark. Detta fenomen kallas svallis.

Vintertid då det är flera minusgrader i luften kan det fortfarande vara plusgrader i marken.

Vattnet i marken är därmed inte fruset och på vissa platser kan det rinna ut i omgivningen. När detta sker fryser vattnet efterhand och bildar så kallad svallis.

Svallisen bildar ofta flera skikt och blir gärna vågig eftersom vattnet som tränger fram ur marken flödar och fryser ojämnt. Både vattenflödet och lufttemperaturen varierar under dygnet.

Svallis utmed en bergvägg efter vägen mot Trängslets kraftverk i Älvdalen.
Svallis utmed en bergvägg efter vägen mot Trängslets kraftverk i Älvdalen. Foto Lars-Erik Lindhamn
Närbild av smältande svallis i Älvdalen.
Närbilden är tagen när det blivit varmare och då ser man smältvattnet från svallisen rinna i vägdiket. Foto Lars-Erik Lindhamn

Problem med svallis

Denna form av is kan orsaka förrädisk halka då det i övrigt kan vara barmark. Eftersom den kan byggas på fortlöpande hjälper inte alltid att sanda.

Då svallis uppstår utmed bergsidor utgör den ingen risk för halka utan kan vara ett vackert naturfenomen. Isen är sällan klar och genomskinlig utan blir färgad av olika partiklar som följt med vattnet.

I vissa fall kan svallisen bli så omfattande att den påverkar framkomligheten på vägar och järnvägar.

Uppåtriktad istapp
Droppande vatten från en kran som fryst och bildat en uppåtriktad istapp eller is-stalagmit. På marken har vattnet frusit och bildad lite svallis. Foto Weine Josefsson

Svallis på havet

På hav eller sjöar kan det förekomma ett fenomen med samma namn för is/vatten som blivit uppspolat genom vågornas svall ovanpå äldre is och sedan frusit.