Vindvakar - hål i isen

På islagda sjöar kan man ibland se små hål av varierande storlek och frekvens. Det beror på att is precis som alla fasta material, utvidgar sig vid värme och krymper vid kyla.

När kylan åter slår till efter en period av mildare väder kan därför sprickor uppstå i isen. Man kan då ibland höra hur det sjunger eller råmar i isen.

Vanligtvis flyter istäcket med nära en tiondel av sin tjocklek ovanför vattenytan när det är snöfritt, men vid kraftiga snöfall kan isen tyngas ner så att översidan ligger jäms med eller något under vattenytan.

Då kan sjövatten börja sippra upp genom sprickorna, särskilt i deras korsningar, där allt större hål då svarvas upp av det uppträngande vattnet.

En vanlig benämning på den här typen av vakar är ”vindvakar”. Namnet kommer av vattnets vindlande rörelse när det tränger upp i hålen.