Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juli 2022 - Kortvarig hetta med 37,2° i Målilla

Meteorologi

Juli 2022 blir nog främst ihågkommen genom den kraftiga hettan dagarna kring den 21 juli och de kraftiga sommaroväder som följde när hettan bröts. Men julimånaden innehöll även perioder med svalt och ostadigt väder. Så i främst västra delarna av Norrland var månaden lite kallare än normalt för …

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i …

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Högsommarvärmen kom till midsommar

Meteorologi

Juni 2022 började trevande med omväxlande svala och lite varmare dagar. En fullständig väderomläggning inleddes strax före midsommar. Solen strålade och ett antal värmerekord för både midsommarhelgen och hela juni månad noterades. Efter helgen utbredde sig svalare luft och lokala sommaroväder …

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Vårflod med höga flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning i kombination med nederbörd gav vårflod med höga flöden i norra Sverige under maj månad. Varmare väder i slutet av månaden smälte av resterande snö i skogslandet och mot slutet av månaden återstod endast snötäcket i fjällen. I kontrast till det var vattenflödena mycket under det …

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande …

Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Tät lågtryckstrafik

Meteorologi

Maj 2022 var en månad som mestadels präglades av passerande lågtryck. Mycket av nederbörden fastnade i fjällen och första halvan av maj var trots tät lågtryckstrafik torr. Månaden avslutades med allmänt ostadigt väder och, förutom längst i norr, blygsamma temperaturer.

Senast uppdaterad:

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

Oceanografi

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och …

Senast uppdaterad:

April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

Hydrologi

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År