Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första …

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Nederbördsrekord och nytt svenskt vindrekord

Meteorologi

Februari inleddes dramatiskt då stormen Ingunn drog in över norra Sverige med mycket blåsigt väder. Stekenjokk i Lapplandsfjällen noterade då nytt svenskt vindrekord med 51,8 m/s i medelvinden. Fem inlandsstationer i norra Norrland noterade nya byvindsrekord. Efter några dagars mildväder följde så …

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga vågor och högt vattenstånd

Oceanografi

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för …

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

Hydrologi

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Ovanligt kall början

Meteorologi

Januari 2024 blev den fjärde månaden i rad som var kallare än normalt för landet som helhet jämfört med normalperioden 1991-2020. Början av januari var ovanligt kall med den lägsta uppmätta temperaturen i Sverige sedan 1999. Skåne drabbades av ett snöoväder som ledde till ett långvarigt trafikstopp …

Senast uppdaterad:

December 2023 - Ovädret Pia orsakade högt vattenstånd

Oceanografi

Under månadens första halva var det främst låga vattenstånd som observerades. Strax innan jul orsakade ovädret Pia högt vattenstånd på de västra farvattnen. De högsta vågorna observerades mot slutet av månaden vid västkusten. En kall inledning av december gjorde att ytvattentemperaturerna sjönk. …

Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Hydrologi

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Senast uppdaterad:

December 2023 - Kall julmånad med varierat väder

Meteorologi

December var kallare än normalt för tredje året i rad. Det blev en torr månad i mellersta Sverige medan lågtryck gav mer nederbörd i södra Sverige. Under första halvan av december gav högtrycksryggar kallt väder, medan den andra halvan blev mer ostadig. Ett djupt lågtryck gav mycket blåsigt väder i …

Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Hydrologi

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Senast uppdaterad:

November 2023 - Rekordlågt vattenstånd

Oceanografi

Ett lågtryck under andra halvan av november gav rekordlågt vattenstånd på de sydvästra farvattnen och ett nytt minimivattenstånd för Sverige registrerades i Skanör. Längre perioder med ostliga vindar gjorde att månadsmedlen för signifikant våghöjd blev över det normala på de östra farvattnen och …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År