Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

November 2022 - Isläggning på de norra farvattnen

Oceanografi

Det var små variationer i vattenstånden under månaden och det högsta samt lägsta inträffade på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna observerades under månadens första halva vid Väderöarna där den steg till 4,6 meter. Första halvan av månaden var mild och avkylningen av …

Senast uppdaterad:

November 2022 - Tvära kast från sommar till vinter

Meteorologi

November bjöd på tvära kast mellan årstider. Inledningen var varm och i mitten av månaden slogs en del temperaturrekord. Den meteorologiska hösten kom ovanligt sent till delar av Götaland och lokalt längs Svealandskusten, på en del håll var den rekordsen. Efter mitten av månaden blev det ett snabbt …

Senast uppdaterad:

Oktober 2022 - Nya maximirekord för ytvattentemperatur

Oceanografi

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera …

Senast uppdaterad:

Oktober 2022 - Lokalt rekordmilt i söder

Meteorologi

Oktober 2022 var överlag varmare eller mycket varmare än normalt. I norr lät vintern dröja på sig ovanligt länge, medan det i slutet av månaden fortfarande var meteorologisk sommar i söder. Rekordvärme för årstiden kunde upplevas i Kristianstad där 19,5° uppmättes så sent som den 28 oktober. Den 16 …

Senast uppdaterad:

September 2022 - Lågt vattenstånd

Oceanografi

Det var låga vattenstånd på de östra farvattnen under månadens första halva och månadsmedlen var ovanligt låga. Ett sjösprång observerades vid Onsala. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Två stationer noterade septemberrekord för ytvattentemperatur, …

Senast uppdaterad:

September 2022 - Fortsatt mycket låga flöden i söder

Hydrologi

Under september fylldes markvattenhalten på i södra Sverige, vattenföringen påverkades inte så mycket av nederbörden utan var fortsatt mycket låg i Götaland.

Senast uppdaterad:

September 2022 - Två lågtryck gav lokalt mycket regn

Meteorologi

Månaden inleddes med svalt och mestadels stabilt väder, med varierande molnighet, en hel del sol men också någon skur. Därefter påverkades landet av två intensiva lågtryck, där det första  under nästan en vecka gav nederbörd i hela landet men framförallt stora mängder vid Norrlandskusten. Det …

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under …

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Hydrologi

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Senast uppdaterad:
Kategorier
År