Juli 2019 - En ordinär julimånad

Vattenståndsvariationerna var små under månaden. Den signifikanta våghöjden passerade 3 meter endast vid två tillfällen. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart först under andra halvan av månaden.

Ytvattentemperaturen

De svala inledande juliveckorna ledde till en paus i uppvärmningen av havsvattnet. Förutom en tillfällig avkylning längs den svenska Östersjökusten på grund av uppvällning i samband med nordvästlig kuling den 5, var temperaturen i ytvattnet närmast oförändrad under månadens första hälft.

Först i och med övergången till mer högtrycksbetonat väder från den 17 började värmen i ytvattnet att öka, temperaturen steg med flera grader under de följande tio dygnen. Den största ökningen skedde i norr, där temperaturen även till havs i Bottniska viken kring den 27 nådde väl över 20 grader.

De sista julidagarna förde dock med sig hårda och kyliga vindar norrifrån, som svalkade av ytvattnet rejält. Mest i Bottenviken och Bottenhavet, men även i Östersjön kom en sänkning med någon grad.

Temperaturen vid våra mätstationer höll sig på behörigt avstånd från såväl min- som maxrekord under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2019 (75 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2019. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2019.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Liksom förra månaden var det i juli huvudsakligen små rörelser i vattenståndet. Vid månadens inledning drev dock friska västvindar över Nordsjön in vatten i Skagerrak och Kattegatt. Det höjde vattenståndet så att Viken den 2 nådde 59 cm över medelvattenstånd, vilket kom att bli månadens högsta notering.

Därefter var det inga större förändringar någonstans utmed kusterna på mycket länge. Vattenståndet låg i stort sett kvar på normalnivå fram till den 28, då en nordlig kuling över Bottniska viken gav Kalix månadens lägsta vattenstånd med -56 cm. Vattenståndet låg dock kvar kring nollan i både Östersjön och Västerhavet månaden ut.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2019 (138 kB, pdf)

Höga vågor

I juli förekom våghöjder över 3 meter endast vid två tillfällen, och då vid västkusten. Det är normala våghöjder för en julimånad.

I samband med ett vidsträckt lågtryck över Skandinavien den 1 var det längs västkusten en sydvästlig vind på 17 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd* observerades vid Brofjorden och Väderöarna med 3,9 respektive 3,7 meter.

Den 4 passerade återigen ett lågtryck med ungefär samma bana och vind. Denna gång steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 3,5 meter och vid Väderöarna till 3,1 meter.

Lågtrycket gick över Ålands hav natten mot den 5, och vid Finngrundet i södra Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter medan Huvudskär i norra Östersjön noterade 2,4 meter.

Den friska nordvinden över Bottniska viken och Östersjön vid månadens slut gav också vågor över två meters signifikant höjd, den 30 uppmätte Finngrundet 2,5 meter, medan Huvudskär och Knolls grund noterade mer blygsamma 2,1 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2019.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juli 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juli 2019. Förstora Bild