Juli 2019 - Många nya europeiska värmerekord

Globalt sett blev juli 2019 den hittills varmaste julimånaden. Områden med kyligt väder återfanns dock i bland annat Östeuropa och västra Kanada. Efter den mäktiga värmeböljan i slutet av juni följde en ny och mycket kraftig värmebölja över Europa i slutet av juli. Men det var även kyligare perioder och som helhet för Europa var det en rätt normal juli temperaturmässigt.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i juli 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i juli 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var juli 2019 globalt sett den hittills varmaste julimånaden. Men marginalen till den näst varmaste, juli 2016, var endast 0,04°. Även enligt den amerikanska vädertjänstens beräkningar var årets julimånad den hittills varmaste.

Juli 2019 blev även den hittills varmaste kalendermånaden globalt. Detta eftersom juli normalt är den i absoluta tal varmaste månaden globalt, bland annat beroende på att uppvärmningen av landmassorna på norra halvklotet då är som störst.

Månadsvis global temperaturanomali från januari 1979 till juli 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive julimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Över 40° varmt i många länder

För andra gången denna sommar berördes Europa av en mycket kraftig värmebölja. Under dagarna kring den 25 juli slogs många värmerekord med förvånansvärt stor marginal.

Flera länder redovisade nya nationella värmerekord. I några fall slogs rekordet två dagar i rad den 24 och 25 juli.

  • 42,6° i Lingen i Tyskland. Detta värde underkändes senare och högsta värdet blev därför 41,2° i Duisburg-Baerl och Tönisvorst samma dag. Tidigare tyskt värmerekord var 40,3° år 2015.
  • 41,8° i Begijnendijk i Belgien. Tidigare belgiskt värmerekord var 38,8° vid ett par tilfällen.
  • 40,8° i Steinsel i Luxemburg. Tidigare värmerekord i Luxemburg var 40,5° år 2003.
  • 40,7° i Gilze-Rijen i Nederländerna. Tidigare värmerekord var 38,6° år 1944.
  • 38,7° i Cambridge Botanic Garden i Storbritannien. Tidigare värmerekord var 38,5° år 2003.

Även för många enskilda stationer sattes nya värmerekord. Exempelvis hade Paris-Montsouris 42,6° den 25 juli, vilket med stor marginal överskrider det tidigare värmerekordet i den franska huvudstaden på 40,4° den 28 juli 1947.

Den allra högsta temperaturen i Europa noterades lite i skymundan i Augusta på Sicilien med 44,0° den 10 juli.

Underkänt norskt värmerekord

Stationen Laksfors i det nordnorska fylket Nordland rapporterade 35,6° den 27 juli. Det skulle ha inneburit en tangering av det norska värmerekordet från Nesbyen den 20 juni 1970. Men den norska vädertjänsten valde att underkänna rekordet, bland annat med motiveringen att gräset var för högt!

Den högsta godkända noteringen i Norge, 35,0° i Mosjøen lufthavn den 27 juli, räckte i alla fall till för ett tangerat norskt värmerekord för juli månad. Lika varmt var det vid ett par tillfällen i juli 1901.

Även perioder med kyligt väder i Europa

Trots den intensiva värmeböljan blev månaden som helhet ungefär normal i Europa i temperaturhänseende. På många håll i den europeiska delen av Ryssland var medeltemperaturen 1-3 grader under den normala (referensperiod 1961-1990). Även i bland annat Portugal fanns områden med temperaturunderskott.

Stationen Colle Major på 4750 meters höjd i Mont Blanc-massivet hade -14,8° den 15 juli. Bland stationer under 1000 meters höjd hade Folldal-Fredheim i Norge -2,8° den 3 juli.

Även om det på många håll i Europa var en rätt torr månad, så förekom som så ofta sommartid tillfällen med häftig nederbörd. Under en 24-timmarsperiod den 29 juli rapporterade Salzburg flughafen i Österrike 165 mm.

Medellufttryck i Europa i juli 2019
Medellufttryck i Europa i juli 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Lufttrycksfördelningen över Europa med en högtrycksrygg över Västeuropa och ett lågtrycksområde över Ryssland gav en strömning som bidrog till det kyliga vädret i Osteuropa under juli.

Nordamerika - Rekordvarm juli i Alaska

I Nordamerika var det en geografisk övervikt för områden där juli var varmare än normalt. Temperaturöverskott på omkring 3 grader förekom i exempelvis norra Mexiko, nordöstra USA och sydöstra Kanada. För de amerikanska delstaterna Connecticut och New Jersey var det den hittills tredje varmaste julimånaden.

Ännu större var överskotten i delar av Alaska med 4-5 grader över normalt. För Alaska som helhet blev juli 2019 den hittills varmaste julimånaden. Den tidigare varmaste var juli 2004.

I Alaska bildades dessutom mycket omfattande skogsbränder, liksom på många andra håll i taigaområdena på norra halvklotet.

Som exempel på värmerekord vid stationer med långa mätserier kan nämnas att Miami med drygt 70-årig mätserie satte nytt värmerekord den 24 juli med 38,9°. I Alaska fick Kenai med 120-årig mätserie nytt värmerekord med 31,7° den 4 juli.

I Death Valley i Kalifornien var det som vanligt ännu hetare och där nådde temperaturen 51,7° (125°F) den 28 juli.

Från nordvästra Kanada ner mot Klippiga bergen och Texas var det däremot lite kyligare än normalt med lokalt ett par graders temperaturunderskott.

Peter Sinks i delstaten Utah rapporterade -4,6° (23,7°F) den 5 juli och Copper Basin i delstaten Idaho hade -4,4° (24°F) den 4 och den 25 juli. På hög höjd rapporterade stationen Denali Foot Camp i Alaska (ca 4300 möh) den 27 juli -15,0° (5°F).

Den tropiska cyklonen Barry

I mitten av månaden rörde sig den tropiska cyklonen Barry in över södra USA från Mexikanska golfen. I samband med det föll lokalt mycket stora regnmängder och från Dierks i delstaten Arkansas rapporterades hela 411 mm den 15 juli.

Asien – Nästan 50° varmt i Israel

På det stora hela var det varmare än normalt i Asien, men en del områden hade lite kyligare. Det gäller till exempel delar av östra Sibirien, södra Japan och delar av Kina.

I de sydvästra och centrala delarna av Asien var det rätt allmänt 2-4 grader över det normala.

Den 17 juli uppmättes 49,9° i Sedom i Israel vid Döda havet (388 meter under havsytans nivå). Närliggande Ghor Safi i Jordanien hade samtidigt 49,3°. Den högsta temperaturen rapporterades från Mitribah i Kuwait med 51,3° den 25 juli.

En temperatur på 54,3° vid Failakah Island utanför Kuwait avviker väl mycket från övriga stationer.

Den 24 juli sjönk temperaturen till -6,9° i Madaun, Sibirien. Stationen Balcony som är placerad nära toppen av Mount Everest rapporterade -20,3° den 15 juli.

I början av månaden föll stora regnmängder över södra Japan. I distriktet Kagoshima fick Yoshigabeppu 473 mm den 4 juli. Över tre dygn rapporterades regnmängder på drygt 700 mm.

Senare i månaden förekom regnmängder på cirka 400 mm i Japan i samband med passagen av den tropiska cyklonen Danas.

Monsunregnen

Som så ofta i juli orsakade monsunregnen på många håll i södra Asien stora regnmängder och översvämningar. Det gäller inte minst Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh och Burma.

På månadens sista dag rapporterades under en 24-timmarsperiod 557 mm från Vadodara i delstaten Gujarat i västra Indien med svåra översvämningar som följd.

Arktis – Rekordlåg utbredning av havsisen

Arktis uppvisade områden med både varmare och lite kallare väder än normalt under juli.

De största temperaturöverskotten återfanns kring Berings sund och från östra delen av kanadensiska Arktis till Svalbard och Novaya Zemlya. Lokalt var det där 3-6 grader över det normala.

Stationen Alert på 82,5° nordlig bredd rapporterade en temperatur på hela 21,0° den 14 juli. På Grönland hade huvudstaden Nuuk 23,0° den 8 juli och Habarova vid den ryska Ishavskusten noterade hela 29,1° den 23 juli.

I slutet av månaden var det noll eller bara några minusgrader även vid stationen Summit mitt inne på den grönländska inlandsisen med stor avsmältning av isen som följd (mer om detta i augustivädret). Men tillfälligt sjönk temperaturen så lågt som -27,1° den 24 juli vid Summit (3200 möh). Den närliggande stationen Geosummit hade -28,4° samma dygn.

När det gäller stationer i lägre höjdnivåer så hade den norska Ishavsstationen Hopen -3,1° den 12 juli.

Havsisens utbredning i Arktis den 31 juli 2019
Havsisens utbredning i Arktis den 31 juli 2019. Linjen som är orange motsvarar genomsnittlig isutbredning åren 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild
Havsisens utbredning i Arktis den 31 juli 2018
Havsisens utbredning i Arktis den 31 juli 2018. Linjen som är orange motsvarar genomsnittlig isutbredning åren 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center Förstora Bild

Isutbredningen i Arktis under juli var den hittills lägsta som observerats. Om man jämför kartan gällande den 31 juli 2019 med kartan för motsvarande datum 2018, så ser man att det i år varit betydligt mindre is i framför allt Beauforthavet norr om Alaska.

Antarktis – Mildare än normalt

I framför allt de västra och inre delarna av Antarktis var det högre temperaturer än normalt med temperaturöverskott på 2-5 grader på många håll.

Det hindrade dock inte att temperaturen lokalt sjönk under -80°. Som lägst var det -80,8° vid Dome Fuji (3810 möh) den 19 juli.

Vid den ukrainska basen Vernadsky på den Antarktiska halvön var det +4,2° den 15 juli.

Isutbredningen runt Antarktis var fortfarande låg, men under månadens gång närmade den sig långsamt långtidsmedelvärdet för perioden 1981-2010.

Temperaturavvikelse i polartrakterna i juli 2019
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i juli 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Sydamerika – Lokalt 20° kallt i Anderna

I Sydamerika var det en splittrad temperaturbild med både varma och kalla områden. I framför allt norra Argentina, Uruguay, Paraguay och delar av Peru var det kallare än normalt.

Den 26 juli sjönk temperaturen till -20,7° i Chuapalca i Peru. Samma dag hade Visviri i Chile (4084 möh) -19,3°.

I stora delar av Brasilien och i de norra delarna av Sydamerika var det i allmänhet varmare än normalt under juli. Den 30 hade Puerto Salgar i Colombia 41,2° och den 16 juli rapporterade Jerusalén i Colombia 41,0°.

Dygnsmängder över 100 mm förekom vid flera tillfällen. Bland annat drabbades staden Recife i nordostligaste Brasilien för andra gången på sex veckor av skyfall, översvämningar och jordskred.

Afrika - Höga temperaturer i Algeriet

I större delen av Afrika var det varmare än normalt under juli. I Algeriet var det på många håll temperaturöverskott på 2-4 grader. Lite längre västerut i Marocko och Västsahara var det däremot lokalt lite kallare än normalt under månaden.

Algeriet svarade för den högsta temperaturen med 50,0° i Ouargla den 14 juli. En lika hög temperatur i El Golea i Algeriet den 7 juli känns lite osäkrare.

Även i exempelvis Sydafrika var månaden ett par grader varmare än normalt. Men eftersom juli där är en vintermånad så förekom lokalt riktigt låga temperaturer. Buffelsfontein (1783 möh) hade -17,5° den 21 juli.

De högsta nederbördsmängderna är lite osäkra, men Douala observatoriet i Kamerun rapporterade 222 mm för dygnet den 25 juli. Gros Piton Saint Rose på Réunion fick 189 mm den 30 juli.

Australien/Oceanien – I huvudsak varmt

Temperaturöverskott på i allmänhet 1-3 grader innebar att Australien som helhet fick sin fjärde varmaste julimånad. Den allra varmaste hittills är juli 1973.

Den högsta temperaturen rapporterades från Kalumburu, West Roebuck och Yampi Sound med 36,4° den 30 juli. En temperatur på 38,0° som rapporterades från Warmun den 31 juli skulle ha inneburit snudd på värmerekord för Australien för januari, men det värdet är inte godkänt.

En förhållandevis låg temperatur på -12,3° rapporterades den 19 juli från Glen Innes i den australiska delstaten New South Wales.

Som helhet var det även torrt eller mycket torrt i Australien. Men som vanligt fanns undantag, exempelvis Tasmanien och nordöstra Queensland.

Även i Nya Zeeland var det varmare än normalt under juli och på nationell basis var det den hittills näst varmaste julimånaden efter juli 1998.

Avslutningen av månaden var dock kylig och flera vägar på Sydön blockerades av snö.

De högsta nederbördsmängderna är lite osäkra, men exempelvis rapporterades 219 mm från Niuafouu på Tonga den 27 juli.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.