Februari 2021 - Istillväxten tog fart

Vattenstånden var mestadels under det normala i februari. De högsta vattenstånden observerades på västkusten och det lägsta i Skanör. Det var förhållandevis små vågor i februari, de största observerades i slutet av månaden vid Väderöarna. Istillväxten tog fart i början av månaden men en ihärdig nordanvind bröt upp den. I mitten av månaden kunde man i stort sett finna nyis längs hela den svenska kusten.

Ytvattentemperatur och is

Högtryck fick tidigt fäste över landet och första halvan av februari blev ordentligt kall och vintrig. Istillväxten tog fart. Bottenviken såg ut att bli helt istäckt redan under månadens första vecka, men en ihärdig nordanvind plöjde likt en gigantisk isbrytare upp en jättefåra och rensade all is till sjöss i Bottenviken. Istället blev det Mälaren som blev helt islagd den 8.

Isen till sjöss återhämtade sig snabbt och den 12 var så Bottenviken helt istäckt för första gången på två år. Under mitten av månaden nåddes en maximal isutbredning för säsongen på omkring 125 000 kvadratkilometer. Det gör att issäsongen 2020/2021 passerat gränsen på 115 000 kvadratkilometer och klassas som en normal isvinter. Tunn nyis stod då att finna i stort sett längs med hela den svenska kusten och till sjöss i Bottenviken var isen upp till 30 cm tjock. Centralt i Bottenhavet och Egentliga Östersjön var ytvattentemperaturen fortsatt 1-2 grader över normalt, medan den på Västkusten var 2-3 grader under normalt.

Isutbredning under säsongen 2020/2021.
Isutbredning under säsongen 2020/2021.

Den 18 blev det ett skifte i vädermönstret. Högtrycket rörde sig bort mot sydost och lågtryck från Atlanten fick fritt spelrum. Mild luft fördes upp från sydväst och isen pressades tillbaka. Under månadens sista dagar tvingade ett högtryck, över Brittiska öarna, de inkommande lågtrycken att ta en nordligare bana. Ordentlig varm luft för årstiden drogs upp över hela landet. Värmen tillsammans med soliga dagar gjorde att all is i södra delen av landet började ruttna. I norra delen fanns fortsatt fastis att finna i vikarna och till sjöss i Bottenviken var isen upp till 45 cm tjock.

Inga nya ytvattentemperaturrekord noterades under månaden.

Från och med oktober 2020 är tabellen med ytvattentemperaturmätningar uppdaterad med fler stationer. Bland annat har bojen Knolls Grund samt stationerna Forsmark, Landsort Norra och Kungsholmsfort tillkommit. I Vänern har Såtenäs tillkommit. Samtidigt har några gamla och nedlagda stationer tagits bort. Nya medelvärden har beräknats för de stationer som har data för referensperioden 2006-2020.

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2021. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2021.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 28 februari 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

Februari inleddes med vattenstånd* omkring det normala på samtliga platser. Periodvis var det högtrycksbetonat väder med ostliga till nordostliga vindar. Detta ledde till låga vattenstånd och månadmedlen för februari hamnade under det normala på samtliga platser. Inga nya rekord noterades.

Den 2-3 passerade ett lågtryck södra Östersjön. Bakom detta var det en nordlig vind på Östersjön som pressade vattnet söderut och månadens högsta vattenstånd observerades då i Skanör med +51 cm.

Sedan blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började sjunka. Den 7 var det en nordostlig vind längs västkusten och månadens lägsta vattenstånd observerades i Kungsvik med -81 cm. Smögen hade -69 cm och Göteborg -58 cm.

Skär som kommit fram genom isen sydost om Marstrand då vattenståndet sjunkit till -60 cm.
Skär som kommit fram genom isen sydost om Marstrand då vattenståndet sjunkit till -60 cm. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild
Skridskois på havet och istäckta öar sydost om Marstrand den 7 februari.
Skridskois på havet och istäckta öar sydost om Marstrand den 7 februari. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

På de östra farvattnen noterades de lägsta vattenstånden dagarna omkring den 14. Då hade Stockholm -36 cm och Spikarna -47 cm.

Under andra halvan av månaden passerade flera lågtryck och vattenstånden började långsamt stiga. Mot slutet av månaden hade de närmat sig de normala igen.

Tittar man på månadsmedel så hade Ratan -21,7 cm. Senast februarimedlet på denna plats var under årets nivå var 2010 då det var -31,9 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2021 (396 kB, pdf)

Höga vågor

De signifikanta våghöjderna* var relativt små för att vara februari månad. Bojen i Bottenhavet blev upptagen i början av månaden på grund av risk för is och Huvudskärsbojen var upptagen sen tidigare.

På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 1,2 meter till och med 14 februari.

Den 4 befann sig ett lågtryck öster om Skandinavien och på Östersjön var det en nordostlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,5 meter.

Den 9 var det återigen en ostlig vind på Östersjön och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,5 meter.

Pannkaksis vid vågbojen utanför Brofjorden den 13 februari.
Pannkaksis vid vågbojen utanför Brofjorden den 13 februari. Foto: Marcus Färdigh

Längs västkusten var det en sydlig vind på 12 m/s den 15 februari. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 2,2 meter och vid Brofjorden till 1,9 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades under natten till den 26. Då var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,4 meter och vid Väderöarna till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2021. Förstora Bild