Februari 2021 - Bister kyla i Texas

Under februari 2021 tog kalluften större plats än vad vi vant oss vid på senare år. Den globala temperaturen blev den lägsta på över fem år. Över Ryssland och de centrala delarna av Nordamerika var det betydligt kallare än normalt. Inte minst Texas drabbades av svåra köldrelaterade problem. Men varmluften var inte helt bortträngd. I slutet av februari sattes flera nya nationella värmerekord för februari i Europa. Värmerekord rapporterades även från Centralasien och Kina.

 

Global temperaturanomali i februari
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var den globala månadsmedeltemperaturen i februari 2021 den lägsta på över fem år. Till detta bidrog stora områden över Nordamerika och Ryssland med ovanligt kallt väder.

Månadsvis global temperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Både kyla och nationella värmerekord

I Europa var februari 2021 de stora temperatursvängningarnas månad. Resultatet blev ändå en månad som för Europa som helhet hamnade mycket nära medelvärdet för perioden 1991-2020.

I de södra och västra delarna av Europa var februari övervägande varm. Den 6 februari gav ett lågtrycksområde över Västeuropa en sydlig luftström upp över centrala delen av Medelhavsområdet. På Sicilien rapporterade då Torregrotta 29,2°. Samma luftström gav följande dag stora regnmängder på nordsidan av Adriatiska havet. Bordano i Italien fick 220 mm och Vogel i Slovenien 178 mm.

Men exempelvis Storbritannien berördes tidvis även av kalla luftmassor. Det kända köldhålet Braemar i Skottland noterade -23,0° den 11 februari. Det är den lägsta temperaturen i Storbritannien sedan 1995.

Medellufttryck i Europa i februari 2021
Medellufttryck i Europa i februari 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

I de norra och östra delarna av Europa var vädret högtrycksbetonat, vilket blockerade de atlantiska lågtrycken.

I synnerhet i den europeiska Ryssland var februari genomgående mycket kall. Allra kallast var det den 22 februari med -51,3° i Ust'-Sugor i Ryssland strax väster om Uralbergen. Det är första gången sedan 2017 som temperaturen sjunker under -50° i Europa.

I Norge hade Folldal-Fredheim -38,6° den 3 och i Tyskland hade Mühlhausen -26,7° den 10 februari.

Nationella värmerekord

I slutet av månaden förbyttes kylan i delvis rekordartad värme. Förutom det svenska februarirekordet på 17,0° i Kalmar den 25 februari, noterades ytterligare några nya nationella värmerekord för februari.

  • I Kroatien hade Knin 26,4°, tidigare högsta 25,0° i Split i februari 1990
  • I Slovenien hade Nova Gorica och Dolenje 25,3°, tidigare högsta 24,1° i Gačnik i februari 2019
  • I Polen var det 22,1° i Maków Podhala´nski, tidigare högsta 21,4° vid samma plats i februari 1990
  • I Slovakien hade Hurbanovo 20,8°, tidigare högsta 20,6° i Žihárec och Hurbanovo i februari 2019

Nordamerika - Kraftigt kalluftsutbrott

För Nordamerikas del var det kyla och snö som dominerade nyhetsflödet denna februarimånad. Den 7 februari hade stationen Wekweeti -52,0° och Fort Reliance -50,6°. Båda stationerna ligger i nordvästra Kanada. Samtidigt satte sig kalluften i rörelse söderut.

Innan den kalla luften under den sista februariveckan ersattes av betydligt varmare luft, så höll kylan framför allt centrala delarna av USA i ett järngrepp. Stationen Bottineau i delstaten North Dakota rapporterade -46,1° den 13 februari, vilket enligt den amerikanska vädertjänsten är nytt köldrekord för stationen med statistik sedan 1893.

I synnerhet Texas drabbades hårt av långvariga elavbrott och andra köldproblem.  Där hade stationen Lipscomb i nordligaste Texas -18,3° den 15 februari, vilket är tangerat köldrekord i stationens 57-åriga historia.

Det fanns även områden med varmare februariväder än normalt. Det gäller i synnerhet nordöstra Kanada, men även sydvästligaste USA och Mexiko. Los Pinzanes i den mexikanska delstaten Michoacán rapporterade 43,0° den 24 februari.

Uppgifter om största nederbördsmängder är lite osäkra och enstaka mycket höga värden rapporterades under den kalla perioden. Men i samband med mycket häftigt regn över delstaten Kentucky den sista februari rapporterades 225 mm från Bowling Green.

Asien - Den starka kylan i Sibirien bestod

Liksom i januari var det i Sibirien betydligt kallare än vad man vant sig vid på senare år. I februari var dock området med de största temperaturavvikelserna förskjutet något västerut. Kallast hade man i Iema i Sibirien med -57,0° på månadens första dag.

Längre söderut på kontinenten var det däremot varmt eller mycket varmt för årstiden med ett antal värmerekord. Exempelvis hade den kinesiska huvudstaden Peking 25,6° den 21 februari.

Ungefär varannan februarimånad når temperaturen över 40° någonstans i Asien. Så även i år med 40,6° i Bhubaneshwar i Indien den 27 februari.

När det gäller nederbörden så var det främst i Sydostasien det föll mer än normalt. Några riktigt stora regnmängder över ett dygn rapporterades inte, vilket det inte heller brukar göra i februari. Från Cuddalore i Indien rapporterades 298 mm under en 24-timmarsperiod den 21 februari.

Arktis - En blandning av kallt och varmt

Temperaturmönstret över Arktis var ytterst differentierat. En zon med högre temperaturer än normalt sträckte sig från östra delen av kanadensiska Arktis, över Grönland och Svalbard till östra delen av ryska Arktis. Men vid sidan därom fanns områden med betydande temperaturunderskott.

På Grönland hade Narsarsuaq 8,8° den 14 februari. Inne på den grönländska inlandsisen rapporterades stationen Geosummit (3208 möh) -59,2° den 3 februari. I lägre höjdnivåer var det -50,0° den 24 februari vid Thomsen River på Banks Island i kanadensiska Arktis.

Temperaturanomali i polarområden
Temperaturavvikelse i februari 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Kallt i det inre av Antarktis

I större delen av Antarktis var februari kallare än normalt jämfört med den nya normalperioden 1991-2020. Vid Dome Fuji (3810 möh) sjönk temperaturen till -61,8° den 25 februari. Det är något lägre än vad temperaturen normalt sjunker till under februari.

På den Antarktiska halvön var det i allmänhet lite varmare än normalt. Base Marambio rapporterade 12,6° den 10 februari. Dagen innan hade Base Esperanza haft 11,8°. Men minnesgoda läsare kanske drar sig till minnes att Base Esperanza i februari ifjol hade hela 18,4° varmt.

Sydamerika - Regnigt i Brasilien

I Sydamerika fick man i allmänhet mer regn än normalt i östra och norra Brasilien. Enligt den brasilianska vädertjänsten föll totalt 634 mm i Belém, huvudstad i delstaten Pará. Från Parque Estadual Chandless i västligaste Brasilien rapporterades en dygnsmängd på 184 mm den 9 februari.

I övrigt var det en mer varierad bild med övervikt och det torrare hållet.

I framför allt de södra delarna av Chile och Argentina var det en förhållandevis varm avslutning av södra halvklotets sommar. Den högsta temperaturen var dock från nordligaste Argentina med 43,0° den 23 februari i Rivadavia. Flera andra stationer i Paraguay och angränsande delar av Argentina hade också höga temperaturer vid tillfället. Stationen Luis Maria Argaña i Paraguay rapporterade 44,9° den 24 februari, men stationen sticker ibland ut jämfört med grannstationer.

I de mellersta delarna av Sydamerika var det på sina håll kyligare än normalt. Enligt den peruanska vädertjänsten noterade Cruzero Alto nytt köldrekord för februari med -8,8° den 17 februari. I den chilenska delen av Anderna hade Lago Chungará (4570 möh) -9,8° den 11 februari.

Global nederbördsavvikelse
Global nederbördsavvikelse i februari 2021. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Afrika - Varmt i nordvästra Afrika

I främst den nordvästra delen av Afrika var det förhållandevis varmt för årstiden, medan de södra delarna av kontinenten hade lite kyligare än normalt.

Men på södra halvklotet är februari en sommarmånad, så när det gäller de absoluta temperaturvärdena var det varmast i söder och kyligast i norr. Den 9 februari hade Vioolsdrif i Sydafrika 45,8°, medan man den 16 februari hade -5,1° i Batna i Algeriet och Tebessa i Tunisien.

I delar av södra Afrika var det också regnigare än normalt. En dygnsmängd på 183 mm rapporterades från Tshanowa i Sydafrika den 1 februari. Sammanlagt under månaden fick den stationen 594 mm enligt den sydafrikanska vädertjänsten.

Australien/Oceanien - Variationer kring det normala

I Australien var det i stort sett en normal februarimånad vad temperaturen beträffar. Det var regionala variationer, men på det hela taget lite varmare än normalt i öster och lite kallare än normalt i väster.

Som varmast var det den 12 februari med 45,5° vid Ballera Gas Field i delstaten Queensland. Kallast hade man den 24 februari med -2,5° i Liawenee på Tasmanien.

I genomsnitt föll lite mer nederbörd än normalt i Australien, men som vanligt när det gäller nederbörd var det stora lokala variationer. I absoluta tal föll de största mängderna i de nordligaste delarna av Australien. Den största nederbördsmängden under ett dygn rapporterades från King Ash Bay i Northern Territory den 18 februari med 327 mm.

Nya Zeeland hade övervägande torrt och lite varmare väder än normalt. Men även här var det regionala variationer.

Den tropiska cyklonen Lucas passerade Nya Kaledonien

I början av månaden passerade den tropiska cyklonen Lucas Nya Kaledonien. Under två dygn den 2-3 februari föll då 419 mm i Dumbéa och 437 mm i Mouli, varav 286 mm under sex timmar. 

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.