Februari 2020 - Högt vattenstånd och höga vågor

Under hela februari var det högt vattenstånd och månadsmedlen blev ovanligt höga. Vid flera tillfällen var det höga vågor med signifikanta våghöjder över 6 meter och ett nytt februarirekord för Väderöarna på 7,1 meter noterades. Det noterades nya maximirekord för ytvattentemperaturen på 4 platser. Istillväxten gick långsamt under månaden och passerande lågtryck bröt sönder isen. Mot slutet av månaden blev det något kallare med istillväxt i de norra farvattnen.

Is och ytvattentemperatur

Mild och blåsig inledning

Även februari blev en mild månad denna vinter, med en strid ström av djupa lågtryck som passerade åt nordost. Detta innebar dominerande milda sydvästvindar och bara en långsam avkylning av ytvattnet. I centrala Bottenviken sjönk ytvattentemperaturen från drygt 2 grader i början av månaden till under 1 grad i slutet av månaden. I centrala Bottenhavet var det fortfarande över 2 grader, medan södra och östra Östersjön hade 5-6 grader i ytvattnet i slutet av månaden.

Nya maximirekord i ytvattentemperatur noterades vid Norrbyn, Finngrundet, Hoburgen och Väderöarna.

Istillväxten gick långsamt

Den is som fanns i början av månaden var väl samlad i norra Bottenviken med tunna drivisstråk till sjöss och med stampisvallar vid iskanten. I de norra skärgårdarna låg 15-50 cm fastis.

Det övervägande milda och blåsiga vädret gjorde att istillväxten gick långsamt. Kortvariga högtrycksryggar mellan lågtrycken skapade dock lite kyla, som tillfälligt gav ett band med nyis eller tunn drivis utmed kusterna i Bottenviken och Norra Kvarken. När nästa lågtryck sedan passerade, revs isen snabbt upp, och samlades åter norrut.

Kallare och istillväxt i slutet av månaden

Så här fortsatte vädermönstret fram till den sista veckan i februari. Då började lågtrycken ta en sydligare bana över landet, och det blev lugnare och kallare väder, framförallt i norr. Därmed kunde is börja växa till i de norra farvattnen och den 27 var Norra Kvarken överbryggad med tunn is för första gången denna vinter.

Den sista dagen i månaden hade isen vuxit till lite ytterligare, och då var det ett nyistäcke i en stor del av Bottenviken och Norra Kvarken, samt i inre skärgårdar i Bottenhavet och i Finska viken. Till sjöss i norra Bottenviken låg tunn jämn is eller områden med 10-50 cm mycket tät drivis, med den kraftigaste isen i den nordöstra delen. I de norra skärgårdarna hade fastisen vuxit till 20-60 cm i tjocklek.

Trots istillväxten i slutet av månaden, var det fortfarande en mycket liten isutbredning på cirka 35 000 kvadratkilometer den 29 februari. Detta är långt under den hittills minsta maximala isutbredningen från vintern 2014-2015, då 45 000 kvadratkilometer av havet täcktes med is

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2020 (84 kB, pdf)

 Is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2020. Förstora Bild
 Is och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2020.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2020. Förstora Bild

Vattenstånd

De senaste månaderna har dominerats av lågtryckspassager med sydvästliga vindar och så var även fallet för februari. Detta gav högt vattenstånd* på farvattnen runt Sverige och det var många vattenståndsvarningar ute under månaden. Från den 5 till den sista februari med undantag för den 13 så fanns det någon vattenståndsvarning utfärdad. På norra Östersjön var det en klass 2 varning utfärdad för högt vattenstånd vilket är ovanligt. Det var dock inget nytt maximi- eller minimirekord under månaden för något enskilt värde.

Vid månadens inledning var vattenståndet omkring 40 cm över medelvattenstånd på samtliga platser. Under den första veckan var det inga större förändringar i vattenståndet.

Den 9-10 drog ovädret Ciara in över landet med ovanligt lågt lufttryck och sydvästliga vindar som följd. Vid västkusten steg vattenståndet på söndag kväll den 9 för att sedan sjunka undan till midnatt och efterföljande morgon. Efter detta steg det kraftigt på måndag  eftermiddag och kväll. Det rapporterades om översvämningar i bland annat Uddevalla och Göteborg. Uddevalla hade under denna cykel, +111 cm söndag kväll, +15 cm vid midnatt och +139 cm på måndag kväll. Det högsta som observerades i Göteborg var +119 cm och i Kungsvik +115 cm.

Högt vattenstånd vid västkusten 9-10 februari 2020.
Högt vattenstånd vid västkusten 9-10 februari 2020. Förstora Bild
Högt vattenstånd vid Casinot i Göteborg, 10 februari 2020.
Högt vattenstånd vid Casinot i Göteborg, 10 februari 2020. Foto Fredrik Waldh

I norra Öresund var vattenståndet lågt under natten mot måndagen den 10 februari och vid 3-tiden hade Viken -23 cm. Till kvällen hade det stigit till +118 cm samtidigt som Skanör i södra Öresund hade -29 cm och Kungsholmsfort hade -32 cm.

På Bottenviken pressade vinden vattnet norrut och i Kalix steg det till +125 cm.

Sedan var det en lugnare vecka fram till nästa helg då återigen ett kraftigare lågtryck närmade sig Sverige. Detta lågtryck hade fått namnet Dennis. Vattenståndsvariationerna påminde om dem helgen innan. Först ett högt vattenstånd på söndagen som följdes av ett högre på måndagen den 17. Även denna gång rapporterades det om översvämningar på flera platser som till exempel Uddevalla och Göteborg. Den 17 hade Kungsvik +129 cm, Göteborg +122 cm och Uddevalla +151 cm som blev månadens högsta notering.

Högt vattenstånd vid västkusten 16-17 februari 2020.
Högt vattenstånd vid västkusten 16-17 februari 2020. Förstora Bild

Den 20 befann sig ett lågtryck på Norska havet. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -72 cm.

På Kattegatt sattes det igång en svängning i samband med detta. Klockan 03.30 på natten till den 21 hade Falkenberg + 54 cm samtidigt som Halmstad hade +13 cm. Även på ostkusten rapporterades ett liknande fenomen in från Kalmar.  

Vattenståndet på västkusten 20-21 februari 2020.
Vattenståndet på västkusten 20-21 februari 2020. Förstora Bild
Vattenståndet på ostkusten 20-21 februari 2020.
Vattenståndet på ostkusten 20-21 februari 2020. Förstora Bild

Det var ovanligt höga månadsmedel. Tittar man på Landsort så var februaris månadsmedel +47 cm. Detta var det högsta februarimedlet sedan mätningarna startade 1886. Det tidigare rekordet var +46 cm från 2002. Högre värden har förekommit andra månader.

Månadsmedlet för februari i Stockholm var +49 cm. Tittar man på Stockholms sammansatta tidsserie med start 1774 har det bara varit högre i februari vid två tillfällen, år 1790 (+57 cm), och 1817 (+50 cm). Högre värden har förekommit andra månader.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2020 (139 kB, pdf)

Höga vågor

Många lågtryck passerade i februari med höga vågor som följd. Signifikanta våghöjder* på över 6 meter rapporterades in från tre separata tillfällen.

Den 9-10 rörde sig ett oväder med namnet Ciara upp över norra Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,4 meter. På ostkusten registrerade Huvudskär 4,9 meter och Knolls grund 5,3 meter.

Den 17 berörde ovädret Dennis Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 22 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 7,0 meter. Brofjorden observerade 5,7 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och Knolls grund registrerade 3,6 meter. Över Bottenhavet var det en sydvästlig vind på 20 m/s. Då det blåste från land fick Finngrundet endast en signifikant våghöjd på 2,3 meter.

22-23 berörde ett större lågtryckssystem Skandinavien. På västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 7,1 meter. Detta var månadens högsta signifikanta våghöjd. Detta var även det högsta februarivärdet sedan mätningarna startade 2005. Brofjorden hade 6,8 meter.

Vid Knolls grund var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,7 meter.

Den 26 passerade ett mindre lågtryck södra Sverige. På Östersjön vred vinden och vågorna från sydväst – väst – nord – nordost. Vinden var på omkring 19 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 4,7 meter vid Knolls grund. I samband med detta började en passagerarfärja från Nynäshamn till Visby att kränga kraftigt i sjön.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2020.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund februari 2020. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2020.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2020. Förstora Bild