Februari 2020 - Fortsatt varmt, men kallt i Alaska och västra Arktis

Både globalt och i Europa blev det den hittills näst varmaste februarimånaden. Antarktiska kontinenten fick ett nytt absolut värmerekord. Områden med lägre temperaturer fanns bland annat på Grönland, i Alaska, ostligaste Sibirien och nordligaste Kanada. Stora regnmängder i östra Australien hjälpte till att få kontroll på många av bränderna.

Global temperaturanomali i februari 2020
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var februari 2020 globalt sett den näst varmaste februarimånaden som registrerats. Marginalerna till februari 2016 på första plats och februari 2017 tredjeplats är 0,1° eller lite mindre.

Februari 2020 - Månadsvis globaltemperaturanomali
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till februari 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive februarimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Mycket milt

Februari 2020 blev enligt Copernicus Climate Change Service den näst varmaste februarimånaden även i Europa. Allra varmast var februari 1990 och på tredje plats hamnade februari 2016.

För Prag-Klementinum (start 1775) i Tjeckien, Bratislava (start 1850) i Slovakien, Portugal (start 1931) och Spanien (start 1965) blev årets februari den varmaste hittills. Spanien hade en lika varm februari 1990. Den 4 februari uppmätte Valencia (start 1950) i Spanien 29,6°. Det slog stationens tidigare februarirekord på 29,4° från den 28 februari 1990.

Den 11 hade Alistro på Korsika 27,8°. Det är den högsta temperatur som någonsin har uppmätts på ön under vintern. Det tidigare rekordet var 27,6 ° i Solenzara den 28 februari 2010.

Betydligt kallare var det i Kojnas i Ryssland där temperaturen sjönk till -42,7° den 2.

Medellufttryckskartan över Europa påminde om den för januari och visar att sydvästströmningen med mild luft fortsatte under februari.

Medellufttryck i Europa i februari 2020
Medellufttryck över Europa i februari 2020 Illustration SMHI Förstora Bild

Island hade ovanligt lågt lufttryck. I Reykjavik blev medellufttrycket 981,9 hPa. Det har bara varit lägre fem gånger i februari de senaste 200 åren. Lägst lufttryck hade Surtsey med 932,3 hPa den 15 februari i samband med stormen Dennis. Det är det tredje lägsta som observerats på Island en februarimånad.

Enligt en analys från NOAA sjönk Dennis lufttryck till 920 hPa den 15. Det innebar att det var det djupaste lågtrycket på mellanlatituderna på norra halvklotet sedan den 10 januari 1993, då det var 914 hPa enligt den franske meteorologen Etienne Kapikan. Dennis hängde också samman med en väldigt lång kallfront som sträckte sig 7000 km mellan Irland och Karibien.

Regn, torka och blåst

Storbritannien drabbades av tre stormar under månaden. I samband med stormen Ciara kom 177,0 mm under 24 timmar fram till eftermiddagen den 9 i Honister Pass i Cumbria. Samma station fick 180,0 mm den 19. Stormen Dennis gav från midnatt den 15 till förmiddagen den 17 sammanlagt 157,6 mm vid Crai Resr i Powys, södra Wales. Stormen Jorge den 28-29 medförde inte riktigt lika stora mängder regn.

Årets februarimånad blev den nederbördsrikaste som observerats i Storbritannien (start 1862), England, Wales, Nordirland och Danmark (start 1874). För Storbritannien var det den femte nederbördsrikaste oavsett kalendermånad. Skottland, Estland (start 1961) och Tyskland (start 1881) noterade sin näst nederbördsrikaste februari.

I Spanien var det däremot den torraste och i Portugal den femte torraste februarimånaden. Båda länderna fick 17% av den normala nederbörden.

Det var en blåsig månad i västra och centrala Europa. I Schweiz blev det regionalt den blåsigaste februarimånaden sedan de automatiska mätningarna började för 40 år sedan. Uccle (start 1883) i Belgien tangerade sin näst blåsigaste februarimånad. På Irland registrerade 11 av 23 stationer sin blåsigaste februari, däribland Shannon Airport med en mätserie på 74 år.

Rekordmild vinter

Vintern 2019/2020 blev med klar marginal den varmaste vintern i Europa hittills enligt Copernicus Climate Change Service. Den översteg den tidigare varmaste vintern 2015/2016 med nästan 1,4°. I Moskva (start 1821) hamnade vinterns medeltemperatur för första gången på plussidan med 0,2°. Det är 6,3 grader över den normala vintertemperaturen.

Årets vinter blev den näst nederbördsrikaste i Danmark (start 1874) och Norge (start 1900) samt femte våtaste i Storbritannien.

Nordamerika - Kallt i nordväst, milt i öster

Temperaturavvikelsen i Nordamerika för februari påminde om de två föregående vintermånaderna. Över delstaten Alaska och norra Kanada fanns ett större område med kall luft. Alaska noterade sin kallaste februari sedan 1999 och i Utqiaġvik (Barrow) i Alaska var det den kallaste februari sedan 1984. Månadens lägsta temperatur hade Shepherd Bay i Kanada med -49,7° den 9.

Östra USA fick återigen en mild månad. I New Jersey och Rhode Island var det den tredje varmaste februarimånaden. I Maryland, Delaware och Connecticut hamnade årets februari på femte plats.

De högsta temperaturerna under månaden rapporterades från Mexiko. Den 21 hade Jesús Maria 42,5°.

För kontinentala USA blev vintern den sjätte mildaste i en mätserie på 126 år, medan vintern i Alaska blev den kallaste sedan 1999. Hilo samt Lihue på Hawaii uppmätte sin varmaste vinter hittills och Honolulu sin näst varmaste. Även i San Juan på Puerto Rico var årets vinter den varmaste.

I sydöstra USA kom mer nederbörd än normalt för februari på många håll. Det var den näst nederbördsrikaste februari i Georgia samt tredje i Alabama och North Carolina.

Den 4 fick Tillamook i Oregon 216,4 mm nederbörd. Det innebar februarirekord för stationen som startade juli 1948.

I sydvästra USA kom däremot inte mycket nederbörd. Kalifornien noterade sin torraste februarimånad hittills. Bland annat San Francisco Downtown (start 1849) fick inget regn alls. Den enda och senaste gången som detta hänt en februarimånad var 1864.

Ranking av nederbörd i USA februari 2020
Bilden visar rankingen av hur nederbördsrik februari 2020 var i USA för perioden 1895-2020. Torrast=1 och våtast=126. Källa: NOAA National Centers for Environmental Information Förstora Bild

Under vintern kom mycket nederbörd i ett stråk från sydöstra USA upp mot de stora sjöarna. Alabama och Georgia noterade sin nederbördsrikaste vinter någonsin, medan den i South Carolina rankades tvåa.

Asien - Mycket milt i norr, utom i ostligaste Sibirien

Månaden blev mycket mild i Centralasien och Ryssland, utom den ostligaste delen. Flera ryska stationer fick nya temperaturrekord för februari.

Enligt Etienne Kapikan slog Azerbajdzjan sitt nationella värmerekord för februari när Lankaran observerade 27,4° den 7. Samma station hade det tidigare rekordet på 26,9° från den 9 februari 1996.

Månaden högsta temperatur var 39,0° uppmätt den 16 i Bua Chum, Thailand och den 24 i Chauk, Burma.

I Sydkorea (start 1973) samt västra och centrala Japan (start 1946) var årets vinter den mildaste som uppmätts. Sydkorea hade också det lägsta snödjupet sedan mätningarna började. I Japan fick regionen Hokuriku, en av världens mest snörika platser, rekordlåga 7% av den normala mängden.

För ovanlighetens skull snöade det i Bagdad i Irak den 11 februari. Senast det snöade där var den 11 januari 2008.

Ostligaste Sibiren hade 2-7 grader kallare än normalt jämfört med perioden 1961-1990. Månadens lägsta temperatur blev -54,9° den 4 i Delyankir, Sibirien.

Störst dygnsnederbörd uppmättes i Kemayoran (Jakarta) i Indonesien med 278,0 mm den 24.

Arktis - Kallt i väster, milt i öster

På Svalbard var temperaturen omkring den normala, medan den i allmänhet var under den normala västerut och över den normala österut. Luftströmningen påverkades av ett lågtrycksområde vid norra Nordatlanten och Karahavet samt ett högtrycksområde över östra Eurasien som bredde ut sig över Alaska och in över norra Kanada.

Den 28 sjönk temperaturen till -65,0° vid Geosummit (3216 möh) på den grönländska inlandsisen. Bland stationer på lägre höjd var Thomsen River i Kanada kallast med -50,1° den 4.

Mildare var det på sydöstra Grönland där 7,1° uppmättes i Tasiilaq den 8.

Havsisens utbredning var under den normala och den trettonde lägsta sedan satellitmätningarna började 1979. I Berings hav var utbredningen nära den normala och det var första gången sedan februari 2013 som den inte var under den normala där.

Polär temperaturanomali i februari 2020
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i februari 2020 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis - Värmerekord på Antarktiska kontinenten

Den 6 februari blev det nytt absolut värmerekord för Antarktis. Ett värde som senare korrigerades till 18,3° rapporterades vid Base Esperanza (start 1961). Det tidigare rekordet var 17,5° från den 24 mars 2015, även det från Base Esperanza. Utbredningen av denna ovanliga antarktiska värme var begränsad och sannolikt orsakad av föhnvind.

Betydligt kallare var det inne på kontinenten. Den 26 sjönk temperaturen till -60,0° vid Dome Fuji.

Havsisens utbredning kring Antarktis nådde sannolikt sitt årliga minimum den 20-21 februari med 2,69 miljoner kvadratkilometer. I genomsnitt är havsisens utbredning fortsatt under medelvärdet för 1981-2010, vilket den varit sedan september 2016. Utbredningen i Weddellhavet var i allmänhet omkring den normala i februari 2020, medan den var mycket under i Amundsen- och Rosshavet. 

Sydamerika - Varmt i nordväst, svalare i sydost

Nordvästra Sydamerika fick en varmare februari än normalt, medan det fanns områden med temperaturunderskott i östra och södra Sydamerika. 

Colombia stod för både lägsta och högsta observerade temperatur. Den 7 hade Toquilla -8,2°. Den 19 nådde temperaturen upp i 42,6° i Jerusalén, vilket var nytt februarivärmerekord för stationen. Det tidigare var 41,4°.

São Paolo i Brasilien noterade sin regnigaste februari sedan mätningarna började 1943. Sammanlagt uppmättes 496,7 mm vid stationen Mirante de Santana. Det tidigare februarirekordet var 445,5 mm från 1995.

Delar av östra Peru fick också mer nederbörd än normalt. Den 22 föll 259,5 mm i Contamana.

Afrika - Sandstorm på Kanarieöarna

Nordvästra Afrika hade en varm februari medan temperaturen var under den normala i stora delar av nordöstra Afrika. Lägsta temperatur observerade Batna i Algeriet med -6,2° den 7.

Varmare var det i delar av Sydafrika. Den 3 nådde Vioolsdrif upp i 45,5°. I Port Elizabeth uppmättes 40,2° den 16, den varmaste dagen på 55 år. Stationens värmerekord är 40,7° från mars 1965.

Bellecombe i Réunion registrerade sent på eftermiddagen den 12 en 24-timmarsnederbörd på 262,2 mm. Réunion som helhet fick 60% av den normala februarinederbörden och för några av stationerna var februari rekordtorr.

Kanarieöarna berördes den 22 och några dagar framåt av en mycket kraftig sandstorm från Västafrika. Detta vindsystem brukar kallas calima. Natten till den 23 var det vindbyar upp till 45,8 m/s vid observatoriet Izaña (2371 möh) på Teneriffa. Även vid flera andra stationer på hög höjd på Teneriffa registrerades orkanbyar. Det drog också in rejält varm luft med lokalt över 30° på La Palma och Teneriffa.

Satellitbild från den 23 februari 2020 som visar sandstorm över Kanarieöarna
Satellitbild från den 23 februari 2020 som visar sandstorm över Kanarieöarna. Källa: EUMETSAT Förstora Bild

Två tropiska stormar var aktiva på sydvästra Indiska oceanen under februari. Gabekile (den 14-19) höll till ute över öppet vatten. Francisco (den 3-15) gick in över land vid Mahanoro i Madagaskar.

Australien/Oceanien - Torka och skyfall

På Nya Zeeland (start 1909) var det den elfte varmaste februari hittills. I början av månaden satte några stationer med långa mätserier nya absolutrekord för högsta temperatur.

Februari var extremt torr på Nordön och nordligaste Sydön. Flera platser upplevde rekordlånga eller nästan rekordlånga torrperioder (dagar med mindre än 1 mm nederbörd). Exempelvis hade Auckland en torrperiod på 47 dygn den 6 januari – 21 februari.

Sommaren var mycket torr på Nordön. I Tarunga (start 1898) var det den näst torraste sommaren efter 1941/1942.

På nedre delen av Sydön observerades rekordstora eller nära rekordstora regnmängder för februari. Regionen Southland drabbades av ösregn och översvämningar i början av månaden. Den 3 fick Milford Sound hela 509,3 mm.

Australien

Årets februari blev den tionde varmaste i Australien (start 1910). Februarimedelvärdet av minimitemperaturen blev det femte högsta för landet och näst högsta för territoriet Northern Territory.

Sommaren 2019/2020 blev Australiens näst varmaste. Förra sommaren var varmare.

Februari inleddes med stark värme i sydöstra Australien. I Richmond i delstaten New South Wales steg temperaturen till 46,8° den 1. Samma dygn slog New South Wales sitt rekord för högsta minimitemperatur i februari då 34,7° uppmättes i Condobolin. I Canberra nådde temperaturen upp i 42,7° den 1. Det var den tredje högsta som staden någonsin uppmätt, efter 44,0° den 4 januari 2020 och 42,8° den 11 januari 1939.

Månadens lägsta temperatur blev -4,3° i Thredbo och Perisher Valley i New South Wales den 4.

Australien fick något mindre nederbörd än normalt för februari. Det kom däremot mer än vanligt över stora delar av ostligaste Australien, västra Western Australia samt i den tropiska cyklonen Esthers fotspår i Northern Territory. Regnet hjälpte till att släcka och få kontroll på många av bränderna. I slutet av månaden fanns det dock fortfarande bränder i New South Wales, Australian Capital Territory och Victoria.

Delar av New South Wales drabbades av häftigt regn från och med den 7 februari. Sydney fick sammanlagt 391,6 mm den 7-10 februari, vilket var mer än tre gånger den normala februarinederbörden.

Tropiska cykloner

Två tropiska cykloner drabbade Australien. Damien (den 3-10) nådde land vid Karratha i nordvästra Western Australia den 8 och fortsatte söderut. Esther (den 21 februari - 5 mars) på södra Carpentariaviken gick in över land i närheten av gränsen mellan Northern Territory och Queensland den 24. Den fortsatte sedan västerut mot Western Australia. Båda tropiska cyklonerna gav 200-250 mm regn på en del platser.   

Den tropiska cyklonen Ferdinand (den 22 februari – 4 mars) höll till ute på östra Indiska oceanen nordväst om Australien. 

På södra Stilla havet var tre tropiska cykloner aktiva under februari. Uesi (den 5-13) gav mycket regn på Nya Kaledonien den 10-12. Camp des Sapins fick sammanlagt 578,5 mm, varav 397 mm på 24 timmar. De tropiska cyklonerna Vicky (den 19-21) och Wasi (den 21-23) gav båda inom loppet av 48 timmar kraftigt regn på Samoaöarna.

Övriga Oceanien

Nya Kaledonien drabbades av intensiva regnskurar den 29. På 6 timmar föll 385,7 mm i Goro och det innebar nytt nationellt absolutrekord för 6-timmarsnederbörd. Det tidigare rekordet hade Houaïlou med 367 mm den 25 december 2011. På 24 timmar fick Goro sammanlagt 480 mm.

Den 29 februari och 1 mars regnade det också ovanligt mycket på Tahiti och ön Moorea. Stationen Moorea-Temae fick sammanlagt 415,2 mm, varav 329,2 mm den 29 februari. Dess tidigare absoluta dygnsrekord var 248 mm den 19 december 1998.

Norfolk Island (start 1940) i Stilla havet hade nästan 2 grader varmare än normalt och tangerade sin varmaste februarimånad från 1998.

På Julön i Indiska oceanen blev månadsmedelvärdet av maximitemperaturen det näst högsta sedan mätningarna började 1973. Varmast var februari 1983.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.