Februari 2020 - Fortsatt mycket milt i söder

Det blev ytterligare en mild eller mycket mild månad i landet. Utmed Götalands- och Svealandskusten blev det lokalt tangerade eller nya rekordvärden för februari. Den 9-10 drog ovädret Ciara in över landet i försvagat skick. Den 15-16 förde det intensiva lågtrycket Dennis på Atlanten in blåst och stora mängder nederbörd över landet.  I norra Norrland samt södra Norrlands fjälltrakter var det i allmänhet stora snödjup. I Götaland var det snöfattigt fram till slutet av månaden då kallare luft drog ner över landet. I södra och mellersta Svealand samt Gästrikland var det däremot mycket snöfattigt under hela månaden. 

Temperatur - Fortsatt mycket milt i hela landet

Milt eller mycket milt väder dominerade under större delen av månaden. Dock blev det inte fullt lika milt som i januari, framför allt inte i norra Sverige. Det mycket milda vädret gjorde att den meteorologiska våren kunde anlända som ett yrväder med ett höganäskrus i en svångrem om halsen lagom till den 15 februari i en stor del av Götaland och södra Svealand. 

I slutet av månaden gjorde kalluften en framstöt även i södra Sverige där man på många håll i Götaland fick se snön falla. Samtidigt blev det tvärstopp för vårens framfart.

Längs med Svealandskusten var årets februari lokalt rekordmild. Falsterbo i sydvästligaste Skåne tangerade sitt februarirekord. I Götaland och Svealand är samtliga februarirekord från 1990. För inlandsstationerna var februari 1990 emellertid betydligt mildare än i år. Förklaringen till den här diskrepansen mellan kust- och inlandsstationer torde ligga i att både november och december 1989 var kalla och att havsvattnet då hann kylas av en del. November och framför allt december 2019 var däremot avsevärt mildare än normalt vilket bidragit till att hålla uppe havsvattentemperaturerna.

Följande stationer noterade nya eller tangerade februarirekord:

 • Söderarm (Uppland, startår 1941): 2,8°. Tidigare rekord: 2,7°.  
 • Svenska Högarna (Uppland, startår 1879): 3,1°. Tidigare rekord: 2,8°. 
 • Falsterbo (Skåne, startår 1880): 5,2°. Tidigare rekord: 5,2°.

I Stockholm där temperaturmätningar finns från 1756 blev detta den fjärde mildaste februarimånaden som observerats efter 1990, 1989 och 2008.

Månadens högsta temperatur på 11,8° uppmättes i Norrköping i Östergötland och Eskilstuna i Södermanland den 16. Detta var i samband med införsel av mycket mild luft från Atlanten. I samband med att kalluft kortvarigt letade sig ner över främst norra Sverige kunde Nikkaluokta i Lappland rapportera -36,4° den 20.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2020.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2020. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2020.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare februarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i februari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i februari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i februari (data från CRU). Illustration SMHI Förstora Bild

Femte mildaste februarimånaden i Sverige

De senaste 30 åren har milda februarimånader dominerat och för Sverige som helhet blev årets februari den femte mildaste som observerats efter 1990, 2014, 1989 och 2008. Senaste gången vi hade en mycket kall februari i Sverige var 1985. 

Nederbörd - Rekordblött i delar av Götaland

Februari bjöd på betydligt mer nederbörd än normalt i större delen av landet. Särskilt blött var det i västra Götaland där det på flera håll blev en av de allra nederbördsrikaste februarimånaderna som observerats.

Den myckna nederbörd som föll i främst västra Götaland bidrog till att några stationer i Västergötland och Småland samt lokalt även i Halland noterade en av sina absolut blötaste februarimånader. Några av dessa stationer har mer än 100-åriga mätserier. Plats i rangordningen inom parentes.

 • Uddevalla (Bohuslän, startår 1941): 186,0 mm (2). Rekord: 189,3 mm från 1990
 • Göteborg (Västergötland, startår 1859): 137,5 mm (1). Rekord: 136,0 mm från 1904
 • Linhult (Västergötland, startår 1911): 223,8 mm (1). Rekord: 166,6 mm från 1997
 • Alingsås (Västergötland, startår 1936): 163,5 mm (1). Rekord: 160,9 mm från 1990
 • Borås (Västergötland, start 1884): 252,5 mm (1). Rekord: 233,5 mm från 1990
 • Ulricehamn (Västergötland, startår 1892): 201,3 mm (1). Rekord: 173,9 mm från 1990
 • Gendalen (Västergötland, startår 1963): 158,5 mm (1). tidigare rekord: 127,3 mm från 1990
 • Hid (Västergötland, startår 1968): 219,7 mm (1). Rekord: 188,5 mm från 1990
 • Växjö (Småland, startår 1858): 178,0 mm (1). Rekord: 103,2 mm från 1990
 • Ljungby (Småland, startår 1879): 169,5 mm (1). Rekord: 122,9 mm från 1990. Data saknas dock för februari 1993
 • Söraby (Småland, startår 1881): 150,7 mm (1). Rekord: 90,1 mm från 1990
 • Kävsjö (Småland, startår 1909): 152,4 mm (1). Rekord: 123,3 mm från 1990
 • Rörvik (Småland, startår 1948): 150,0 mm (1). Rekord: 96,6 mm från 1966
 • Skillingaryd (Småland, startår 1909): 184,0 mm (1). Rekord: 126,2 mm från 1990
 • Knäred (Halland, startår 1901): 164,1 mm (2). Rekord: 170,5 mm från 2002

Även i södra Tornedalen var det mycket nederbördsrikt och Haparanda (startår 1859) i Norrbotten noterade sin fjärde nederbördsrikaste februarimånad. Där får man gå tillbaka ända till rekordåret 1935 för att finna en blötare februari. Även februari 1920 och 1868 var nederbördsrikare än i år. En annan station som stack ut var Visby (startår 1859) på Gotland där det föll 80,0 mm. Detta är den näst största februarinederbörden efter de 93,6 mm som föll där i februari 1889.

Månadens största nederbördsmängd på 45,7 mm uppmättes i Rångedala den 16 i samband med nederbörd kopplat till det intensiva lågtrycket Dennis ute på Atlanten. Borås i Västergötland fick 44,9 mm i samband med Dennis och 44,2 mm i samband med Ciara den 9. Motsvarande siffror för närliggande stationen Ulricehamn är 42,5 mm den 16 och 41,5 mm den 9. För både Borås (startår 1884) och Ulricehamns (startår 1892) del är detta den näst största respektive den tredje största dygnsmängden som observerats under en februarimånad. I Vänersborg (startår 1859) i Västergötland föll förvisso "bara" 31,8 mm den 9 men det är den största dygnsmängd som observerats under en februarimånad. Det tidigare rekordet på 27,5 mm var från 1990.

I kontrast till de mycket nederbördsrika delarna av västra Götaland var det istället torrt över de östra delarna i en zon från norra Uppland och upp över sydöstra Norrland samt kring Storsjön i Jämtland. Lokalt föll mindre än 50% av normal månadsnederbörd i de här områdena.

Karta över nederbörd februari 2020.
Nederbördssumma i mm februari 2020. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2020.
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2020 (normalperiod 1961-1990). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2020 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2020 (99 kB, pdf)

Vind - Blåsig månad

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2020.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under februari 2020. Förstora Bild

Februari bjöd genomgående på blåsigt väder vid flera tillfällen i främst landets södra delar. Den högsta medelvinden stod höjdstationen Sylarna (1030 möh) i Jämtland för där man noterade 31,8 m/s den 16. Även den högsta byvinden på 43,5 m/s uppmättes vid Sylarna men då den 9.

Utanför fjällen noterades månadens högsta medelvind den 22-23 i samband med ett namnlöst oväder. Som mest blåste det storm 26,7 m/s vid midnatt den 23 ute vid Väderöarna i Bohuslän. Örskär stod för månadens högsta byvind utanför fjällkedjan med 34,6 m/s den 22, vilket innebär byar av orkanstyrka.

Snö - Mycket snö i norra Norrland

Det var mycket ont om snö i södra och mellersta Svealand samt Gästrikland. Gävle-Åbyggeby i Gästrikland hade barmark under hela månaden vilket får ses som anmärkningsvärt. Även i Götaland var det snöfattigt fram till slutet av månaden då stora delar av Götaland snötäcktes. Som mest var snödjupet i Götaland 29 cm i småländska Malmbäck på Sydsvenska höglandet den 26-27.

Månadens största snödjup på 189 cm stod Katterjåkk i Riksgränsfjällen för vilket uppmättes den 27. Där får vi gå tillbaka till år 2000 för att finna ett större februarisnödjup. I de inre delarna av norra Norrland var det också gott om snö. I Saittarova (startår 1962) i Norrbotten noterades 110 cm den 21-23 vilket är det största snödjupet som observerats där i februari. Lika mycket snö var det där i februari 2016. Under åren 1962-2004 var snödjupsmätningarna per månad färre och det kan därför ha förekommit större snödjup. Även i västra Jämtland var det mycket snö. I Storlien-Storvallen där snödjupsmätningar finns från 1910 och framåt uppmättes 148 cm den 25. Detta är det sjunde största snödjupet som observerats där i februari och det största sedan skottdagen 1988 då det var 158 cm där. 

Det var gott om snö i norra Norrland men även Tandådalen i Dalafjällen hade en hel del snö.
Det var gott om snö i norra Norrland men även Tandådalen i Dalafjällen hade en hel del snö och strålande sol den 24 februari. Foto Lovisa Andersson Förstora Bild
Snödjupskarta för 29 februari 2020.
Snödjupskarta för 29 februari 2020. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 februari 2020.
Snödjupskarta för 15 februari 2020. Förstora Bild

Solskenstid - I allmänhet lite mer sol än normalt

Februari bjöd i allmänhet på lite mer sol än normalt. Flest soltimmar, 119 stycken, noterades ute på Svenska Högarna i Uppland. Månadens enskilt soligaste dygn var den 24 medan inte en enda soltimme registrerades vid någon av våra solstationer den 16.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2020.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2020. Förstora Bild
Karta med soltimmar under februari 2020.
Antal soltimmar i februari 2020. Förstora Bild

Åska - Blixturladdningar den 11 i södra Skåne

I södra Skåne noterades 23 urladdningar den 11 vilket blev månadens åskrikaste dygn. Även den 22 noterades en del urladdningar i västra Götaland samt nordöstra Uppland. Entaliga urladdningar förekom den 10, 12, 23 och 25. 

Totalt antal blixtar under februari 2020.
Totalt antal blixtar under februari 2020. Förstora Bild
Antal åskdagar under februari 2020.
Antal åskdagar under februari 2020. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Mycket mild inledning

Februari inleddes med att ett omfattande lågtryck hade sitt centrum strax väster om Lofoten i Norge. I samband med detta fördes fronter med nederbörd och milda sydvästliga vindar in över landet. De största mängderna hamnade i västra Götaland och norra Norrland. I Götaland noterade fem stationer 10°. Allra mildast var det i Oskarshamn i Småland och Kristianstad i Skåne med 10,7°.

Under kvällen rörde sig lågtryckspaketet långsamt bort österut och till på dagen den 2 låg det över Finland. På baksidan av lågtrycket fördes nordvästliga vindar ner över landet samtidigt som en svag högtrycksrygg över Norska havet så sakteliga fick inflytande. Detta gav utrymme för en hel del sol över främst Götaland och södra Svealand. Det var fortsatt milt men inte fullt lika milt som under det föregående dygnet. Det fina vädret i söder höll i sig på de flesta håll även måndagen den 3 samtidigt som det blev ytterligare lite lägre temperaturer. 

Tillfälligt kallt i mellersta och norra Norrland

Den svaga högtrycksryggen förmådde hänga kvar och började nu långsamt att växa ihop med ett högtryck med centrum sydväst om Irland. Natten den 4 blev kall i norr med ner mot -30° i vindsvaga dalgångar. Nikkaluokta rapporterade -32,2° som lägst. Samtidigt som det var kallt i norr rörde sig ett lågtryck ute över Nordsjön under natten på en sydostlig bana över Götaland. Nederbörden föll då som regn närmast kusten och som snö in över land. Korsberga i Småland rapporterade på morgonen 11 cm nysnö. Nederbörden låg under dagen kvar över södra och mellersta Götaland. I inre Götaland ledde detta till viss påspädning av snötäcket. På morgonen den 5 uppmättes säsongens dittills största snödjup i Götaland då Malmbäck i Småland rapporterade 15 cm. Efter att lågtrycket dragit bort mot Polen kunde högtrycket sydväst om Irland förstärka sitt inflytande över landet.

Natten till den 5 blev det ytterligare lite kallare i norra Norrland med som lägst -32,8° i Nattavaara. Det var dock stora lokala temperaturvariationer. Detta berodde på att molnigheten varierade runtom i norr. Där det var klart och vindsvagt blev det rejält kallt medan molnen på andra håll dämpade kylan. I södra Sverige var det mindre molnighet och som lägst -8,7° vid Jönköpings flygplats i Småland. 

Åter milt i landet

Högtrycket som nu började förflytta sig österut över Brittiska öarna pressade under dagen den 5 in betydligt mildare luft över landet. Detta märktes framför allt i norr där temperaturerna steg snabbt. Samtidigt tilltog vinden i hela landet. I Götaland och nordöstra Norrland bjöds det på en del sol medan molnen dominerade stort i resten av Sverige.

Den 6 hade högtrycket fått sitt centrum över Frankrike och Tyskland och nu fördes än mildare luft in över södra Sverige. Både Karlshamn och Karlskrona-Söderstjerna, båda i Blekinge, kom under dagen upp i exakt 10,0°. I norr i allmänhet milt men i en del vindskyddade dalgångar i mellersta Norrland låg kalluften kvar. Ytterligare en portion med mildluft som föregicks av en varmfront med nederbörd rörde sig den 7 in över landet. Det blev nu milt även i hela norra Norrland. Även om Brämön utanför Sundsvall i Medelpad hade dagens högsta temperatur med 7,6° var de höga temperaturerna i Lapplandsfjällen mer uppseendeväckande. Kvikkjokk-Årrenjarka rapporterade hela 7,1° vilket inte är alltför långt ifrån deras februarirekord på 9,0° från 1976.

Även den 8 fortsatte det att vara mycket milt i Norrland. Dagens högsta temperatur stod Sylarna (1030 möh) för där man kunde rapportera 7,2°. Molnen dominerade stort men solen lyckades visa sig i trakterna kring Västernorrlands län. 

Ciara - Ett av århundradets djupaste februarilågtryck i Sverige

Sydost om Grönland fanns ett omfattande lågtrycksområde samtidigt som högtrycket nu förskjutits ner mot kontinenten. Detta öppnade upp för lågtryck och nederbörd i väster att dra in över landet igen på bred front. Samtidigt bildades ett nytt lågtryck väster om Brittiska öarna under kvällen den 8. Detta fördjupades sedan snabbt under natten och morgonen den 9. Brittiska vädertjänsten Met Office namngav lågtrycket Ciara. En första frontzon med nederbörd matades under dagen in över landet samtidigt som det blåste upp i hela Sverige. Framåt kvällen nådde Ciara fram till västkusten. I Ciaras fotspår föll ymnig nederbörd i främst Götaland men även i västra Svealand och nordöstra Norrland. I söder var det fråga om regn men i norra Norrland snö. Allra mest uppmätte Borås i Västergötland där det föll 44,2 mm. Ytterligare drygt ett halvt dussin stationer i Götaland fick mer än 40 mm. I Växjö (startår 1858) i Småland föll 37,4 mm vilket är den största nederbördsmängd som fallit där under den kalendariska vintern (december, januari och februari). 

I samband med att stormen Ciara rörde sig in över landet uppmättes extremt låga lufttryck. Hemavan flygplats uppmätte 944,0 hPa på morgonen den 10. Under de senaste 160 åren är det endast i februari 1990 som ett lägre lufttryck i februari har uppmätts. Den 27 februari 1990 sjönk lufttrycket i Understen i norra Uppland till 940,5 hPa. 

Kortvarigt fördes även mycket mild luft in över södra Sverige och under den frostfria natten den 10 var det på sina håll i Götaland nästan 10°. Allra mildast var det i Skåne där både Kristianstad och Sturup kom upp i 9,9°. I norr var det endast ensiffriga minusgrader som lägst. Under dagen rörde sig ovädret åt nordost mot Nordnorge samtidigt som vinden långsamt avtog. Under förmiddagen den 11 hade Ciara sitt centrum strax utanför Nordnorge. I östra Götaland inleddes dagen med sol på sina håll medan ett regnområde med lokal åska passerade över södra Götaland.

Några lugna dagar

Vädermässigt blev den 12-14 ett par lugna dagar med utrymme för en del sol runtom i landet. I söder fortsatt milt. I norr var det mer normala temperaturer för årstiden och i inre delen av norra Norrland rentav kallt. Naimakka i norra Lappland hade -32,1° som lägst  den 14.

Ymnig nederbörd i söder den 15-16 kopplat till Dennis på Atlanten

Lagom till helgen den 15-16 hade lågtrycken i väster laddat upp med en ny omgång mildluft. Ett första, relativt splittrat, nederbördsområde drog in under lördagen den 15 och följdes av mildare väder. Kalluften i norr höll inledningsvis emot men detta skulle komma att ändras snart. Ute på Atlanten söder om Island fördjupades nämligen ett lågtryck mycket snabbt och fick namnet "Dennis" av brittiska Met Office. I lågtryckets centrum var lufttrycket omkring 920 hPa som lägst vilket är ett av det allra lägsta som observerats på Atlanten och det lägsta sedan 1993.

Under kvällen den 15 nådde en front med kraftig nederbörd kopplat till Dennis Västsverige. Nederbördsområdet rörde sig sedan upp åt nordost över landet den 16. Längs den tillhörande kallfronten utvecklades ett mindre lågtryck under dagen ute över Nordsjön. Detta rörde sig efterhand snabbt upp åt nordost över Sverige där det bakades ihop med den första fronten över nordöstra Norrland. Där föll det på många håll 20-25 mm nederbörd i smält form. Samtidigt fördes mycket mild luft in över södra Sverige under dagen. På flera håll i Götaland och Svealand var det 8°-10° varmt på dagen. Allra varmast var det i Norrköping i Östergötland och Eskilstuna i Södermanland med 11,8° som högst. Även i sydöstra Norrland var det lokalt 10°. Gävle uppmätte 10,4° som högst.

Den 16 var inte bara ett milt och nederbördsrikt dygn utan även en blåsig dag i större delen av landet med stormbyar längs Götalands- och Svealandskusten. Även in över land blåste det lokalt stormbyar. Sunne i Värmland rapporterade 24,8 m/s under eftermiddagen den 16. I fjällen var det lokalt fråga om orkanstyrka i byarna med som mest 37,3 m/s uppe på Sylarna i Jämtland.

I samband med fronterna och deras nederbörd kopplade till Dennis föll stora mängder nederbörd över främst Götaland. Kållered i Västergötland fick 33,0 mm den 15 medan Rångedala i Västergötland den 16 rapporterade månadens största dygnsmängd på 45,7 mm. Närliggande grannstationerna Borås och Ulricehamn fick 44,9 mm respektive 42,5 mm. För både Borås och Ulricehamn gäller att större dygnsmängder i februari endast uppmätts vid ett annat tillfälle, nämligen den 7 februari 1990.

Vädret lugnade långsamt ner sig

Först under morgonen den 17 hade hela paketet med det lilla lågtrycket samt tillhörande nederbörd dragit bort till Kolahalvön. Det blev ett ostadigt dygn med byar av regn och snö som matades in från väster. I söder var det fortsatt blåsigt. Väderöarna i Bohuslän hade byvindar på som mest 30,2 m/s och längs med Götalands- och Svealandskusten rapporterades stormbyar från våra stationer. Även inne över land blåste det lokalt stormbyar. Kilsbergen-Suttarboda i Närke rapporterade en byvind på 25,5 m/s. 

Vädret fortsatte vara ungefär likartat i södra Sverige den 18 men med mindre blåst. I norra Norrland nära gränsen till Norge bildades ett mindre lågtryck som gav ifrån sig en del nederbörd. Det var dock inte fråga om några större mängder. Det lilla lågtrycket hade till på kvällen rört sig bort till den finska sidan av Bottenviken. På dess baksida fördes nu kallare luft sakteliga en bit söderut.

Den meteorologiska våren anlände den 15!

Milt eller mycket milt väder den 15-21 gjorde att den meteorologiska våren kunde anlända till en stor del av Götaland och södra Svealand. För en stor del av Götaland anlände aldrig vintern och man gick där direkt från meteorologisk höst till meteorologisk vår. Detta inträffar främst under milda vintrar men sällan i så stor omfattning som i år. I Skåne, Blekinge, Öland och Gotland fick inte en enda station meteorologisk vinter. För Växjös (Småland, startår 1858) och Blomskogs (Värmland, startår 1964) del var det första gången som den meteorologiska vintern uteblev helt. 

En dubbel regnbåge i närheten av Resmo på Öland där det inte blev någon meteorologisk vinter.
En dubbel regnbåge i närheten av Resmo på Öland där det inte blev någon meteorologisk vinter. Istället gick man direkt från höst till vår. Foto Fredrik Åsenius Förstora Bild

Kortvarig högtrycksrygg gav nytt säsongslägsta

Den 19 växte en kortvarig högtrycksrygg in över landets norra delar och där sjönk temperaturen på kvällen raskt i samband med klart väder. Natten till den 20 blev på sina håll rejält kall med lokalt under -30° i vindsvaga dalgångar. Allra kallast var det i Nikkaluokta i Lappland där temperaturen sjönk till -36,4° vilket även blev månadens lägsta temperatur. Under morgonen och förmiddagen tätnade molnen snabbt västerifrån då ännu ett djupt lågtryck ute på Atlanten med fronter och nederbörd förde in mildare luft över landet. Nederbörden nådde fram till västkusten under förmiddagen och spred sig senare under dagen upp över landet. I Nikkaluokta hade temperaturen på kvällen stigit med 30 grader.

Åter mycket milt och blåsigt

Frontzonen med sin nederbörd hade under förmiddagen den 21 dragit bort österut och följdes av uppklarning med början i väster. I östra Svealand och sydöstra Norrland blev det därför soligt mitt på dagen. I det milda vädret i söder ingavs vårkänslor på de håll där solen lyste. I exempelvis Norrköping var det 7,9° som högst under dagen. Molnen tätnade dock på snabbt då ett nytt nederbördsområde i väster nådde fram under kvällen.

Namnlös storm in över södra Sverige

Ute på Norska havet hade nu ett intensivt lågtryck fått fäste och det var i anslutning till detta som en första varmfront med lätt nederbörd drog österut under natten den 22. I anslutning till den bakomliggande kallfronten bildades ett nytt, mindre lågtryck över Sydnorge, vilket gav mycket milt, mycket blåsigt väder i Götaland och Svealand samt en hel del nederbörd i Götaland. Lidhult i Småland fick 22 mm. Dessutom förekom lokal åska i västra Götaland och Norduppland. Lågtrycket rörde sig på en svagt nordostlig bana under dagen samtidigt som det fördjupades. Till kvällen hade det dragit ut över Bottenhavet samtidigt som det nu långsamt började försvagas. Längs med västkusten noterades storm 26,7 m/s i medelvind vid Väderöarna i Bohuslän vid midnatt den 23. Ute vid Örskär i Norduppland uppmättes 25,6 m/s i medelvinden och 34,6 m/s i byarna på kvällen den 22. Det här ovädret namngavs aldrig av varken det svenska, danska eller norska väderinstitutet. Dagens högsta temperatur stod Harstena i Östergötland för med 9,4° följt av 9,3° i Arvika i Värmland. Ända upp till sydöstra Norrland förekom temperaturer på runt 7°-8° grader.

Nedblåst träd i Norrköping den 24 februari.
Nedfallet träd i Norrköping den 24 februari. Förmodligen blåste trädet blåste ned någon gång under helgen den 22-23 februari. Som mest blåste det nästan 20 m/s i byvinden under helgen vid mätstationen i Norrköping. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

Lugnare väder

Efter att det intensiva lågtrycket lämnat landet bredde nordvästliga vindar ut sig vilket gav utrymme för en del sol i främst Svealand den 23. Detta var även fallet den 24 men i fjällen drog en del byar av snö in med nordvästvinden samtidigt som kallare luft långsamt började leta sig ner över landet. En svag högtrycksrygg fick under kvällen inflytande över Norrland.

Vintrig avslutning på månaden

Lagom till på fettisdagen den 25 var det mest klart och kallt med som lägst -26,6° i Karesuando. I söder drog ett nederbördsområde kopplat till ett lågtryck på Nordsjön in från väster med snö och regn. I mellersta och norra Götaland föll nederbörden huvudsakligen som snö. Allra mest fick Växjö i Småland med 26,0 mm. Högtrycksryggen i norr höll emot och lågtrycket med tillhörande nederbörd pressades bara mycket långsamt bort österut. Först till på onsdag morgon den 26 hade lågtrycket masat sig ut över Smålandskusten och Gotland. Götalands dittills största snödjup på 29 cm uppmättes i Malmbäck i Småland. Medan det var fortsatt klart och kallt i norr, Gielas i Lappland hade -32,0° som lägst, bjöd lågtrycket på fortsatt nederbörd över främst östra Götaland, nu huvudsakligen i form av snö.

Vädret ändrades inte mycket till på torsdag den 27 förutom att det nu blev ytterligare lite kallare nattetid i hela landet. Gielas i södra Lappland hade -33,8° och i Götaland var det -10,7° i Rångedala i Västergötland. Det ettriga lilla lågtrycket hade till på morgonen nått fram till Baltikum. Trots detta fortsatte snön att falla över stora delar av Götaland och södra Svealand. Det var nu minusgrader dagtid i större delen av Sverige. Till fredagen den 28 hade lågtrycket i öster äntligen börjat släppa sitt grepp om landet och efter talrika minusgrader i en stor del av landet blev det en dag med mest uppehållsväder i större delen av landet. Från Svealand och norrut blev det en solig vinterdag medan molnen dominerade i större delen av Götaland. Lägsta temperaturen i Svealand stod Särna i Dalarna för med -21,6° medan säsongens hittills lägsta temperatur i Götaland blev -13,5° vid Jönköpings flygplats. 

Vårkänslorna i Norrköping var som bortblåsta den 27 där det snöade under dagen.
Vårkänslorna i Norrköping var som bortblåsta den 27 där det snöade under dagen. Foto Amanda Lundgren Förstora Bild

Skottdagen den 29 bjöd på en del sol i norra Svealand och södra Norrland. I norra Norrland drog en kallfront med lättare snöfall österut under dagen. I södra Sverige spred sig ett nederbördsområde norrut över främst Götaland.

Högsta temperatur, februari 2020
Norrland +10.4° den 16 Gävle (Gästrikland)
Svealand +11.8° den 16 Eskilstuna (Södermanland)
Götaland +11.8° den 16 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, februari 2020
Norrland -36.4° den 20 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -21.6° den 28 Särna (Dalarna)
Götaland -13.5° den 28 Jönköpings flygplats (Småland)
Högsta nederbörd, februari 2020
Norrland 227.6 mm Katterjåkk (Lappland)
Svealand 134.5 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 252.5 mm Borås (Västergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2020
Norrland 10.9 mm Norderön (Jämtland)
Svealand 16.3 mm Söderby-Karlsäng (Uppland)
Götaland 21.9 mm Harstena A (Östergötland)
Högsta lufttryck, februari 2020
Norrland 1027.0 hPa den 7 Torpshammar (Medelpad)
Svealand 1028.8 hPa den 7 Uppsala (Uppland) och Floda (Södermanland)
Götaland 1031.2 hPa den 7 Ronneby/Bredåkra och Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, februari 2020
Norrland 944.0 hPa den 10 Hemavan flygplats (Lappland)
Svealand 949.7 hPa den 10 Hamra (Dalarna)
Götaland 955.9 hPa den 10 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2020
Norrland 189 cm den 27 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 119 cm den 22 Gördalen (Dalarna)
Götaland 29 cm den 26 och 27 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2020 (95 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i februari 2020 (91 kB, pdf)